مکالمه بین نجم62 و شوق پرواز

11 پیغام بازدید کنندگان

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
 1. فرزندگل..آقاجون هنوزهستی یا بیرون اومدی؟
  مثل اینکه حق بااین دوست گرامی است وبایدحتمااطلاعاتی پیرامون نجوم ومبتنی برخرد!!!برایتان بگذاریم.
  بدون یادگیری دراین ارتباط نمی شودسفری بادانشگاهیان داشته باشیم.تمام این سالهاخبرنداشتیم بدون آگاهی ازنجوم دارید ازآسمان استفاده می کنید.اشتباهات جزئی ظاهرادردیددیگران بی خردی نام گذاری شده است.امیدوارم اشتباه برداشت کرده ام وگرنه که خیلی ما روی بچه هامون حساس هستیم.
  تاییدتحقیقات شمادست انجمنه.لطفابرخروج خودمصمم باشیدواگرمی خواهیدکسی به شمانجوم رابیاموزدخودمون کلاس نجوم آماتوری روان شاءالله راه اندازی می کنیم.اگراین کلوپ هم توانست دراین آموزش کمک کنه بسم الله!!!
 2. تشکر..
  چطور؟؟تاآخردی؟فکرنکنم.به زودی به شماسرمی زنیم.خرسندیم که این پیغام روحالاحالاها نمی خونید...سرزده واردبشیم بهتره.نکنه بازسفرمون مجازیه؟ماکه باورنمی کنیم.شمانیزموفق باشید
 3. الان که کمی فرصت بودتمام مطالب ارسال شده هایت رو خواندم.البته سرسری
  فعلا که تاآخردی ماه گیرم جناب.اگرمی خواهی ادامه دهی موردی نداردماکه نمی تونیم شمارومجبورکنیم.هرطورراحتی!
  اگرخبری ازمن نشدنگویی مطالبت نپسندیدم!!آخردی می بینمت.برای کادوی تولدت شایدسفری ازسوی انجمن ترتیب دادیم.خوب شدحالا؟اینجاوب گردی وچت بازی نیست!!آقاجون.
  به دل نگیری،باخودم بودم دراین پنجره عمومی که نمی شودهرچیزی گفت جنااااااااااااااب!!ارسال خصوصی هم که به دردبخورنیست!
  موفق باشید..
 4. بسیارتشکر...باشه،چشم.امابه یک شرط.اگرشمایک سفرترتیب بدیدواسه آمارگیری میدانی انجمن،برویم دانشگاه نجومیها.اونهارونظرسنجی کنیم اونوقت قبول می کنم ازاین کلوپ دربیام..آخه شمامی دونیدکه واقعابه نظرسنجی نیازداریم.عجب گیری افتادم توی قولی که دادم.آقااصلا اگرنظرسنجی تکمیل نشه مقاله بیرون نمی دیم.خب شماهم یه کم همکاری کنید.مثل اینکه زودترازمن ازاین کلوپه ناامیدشدید.امادل من روشنه که مقاله انجمن تکمیل بشه..جمعه می بینمتون.به امیددیدار.......
 5. حدست درموردبعضی ازنوع گفتارهادراین کلوپ صحیح بود.اگردراین کلوپ به نظرسنجی اتفاقی غیرمیدانی ومجازی نرسیدیدنگران نشوید..برای ارائه نکات روانشناسی دراین کلوپ به مقدمه چینی وچکیده گویی واعتماددوستان دراین کلوپ نیازهست؛پس به زمان نیازداره..درواقعیت نوع مطلبت درتاپیک بررسی ارتباط نجوم باروان شناسی ازمنابع علمی استفاده نشده وظاهرامطلب مورداعتمادی نبوده به همین علت برای اصلاح مطلبت که اصلاحش رادرتاپیک نجوم درجامعه شناسی وروان شناسی نوشته ایی،به زمان نیازداری؛اگربازهم به نتیجه نرسیدیدمطالب تاییدیه انجمن مقاله نویسان دراین کلوپ به کلی پاک کرده ودرخواست خروج بده.نظرسنجی روبه صورت میدانی ادامه می دهیم.مطمئن باش دوست عزیزتمام دست اندکاران،به شمادرتکمیل تحقیق به شماکمک خواهندکرد.پس دراین کلوپ حتی اگربه نتیجه نرسیدی اشکال نداره دوست عزیزم.موفق باشید
 6. جناب.ازکاروزندگی ماروآواره کردی.آمدیم اینجاهیچ خبری نیست..متن شما درموردنجوم درجامعه شناسی وروان شناسی ندیدم.مطمئنی فرستادیش؟هروقت ازارسال مطمئن شدید خبربدهیدبررسیش کنم.
  موفق باشید..
 7. سلام.توضیح شمارودرتاپیک ارتباط روح وروان بانجوم روالان ندیدم.اگراجازه بدیدتوضیح کوتاهی درموردنحوه نوشتن متن بدهم.البته اگردوستان چیزی نگفتن اشکالی نداره.البته فکرکنم بین خودمان باقی بمونه بهترباشه.اگرفرصت داشتیدبه اینجاحتماسری بزنیدچون شمابانحوه نوشتن من بهترآگاهی داریدمیتونم ازکمکتون استفاده کنم.اگرپیغامودیدیدبه دوستان اطلاع بدیدکه کی میاییدانجمن،تاچکیده تحقیقونشانتون بدهم.موفق باشیددوست واستادعزیزم.
 8. متشکرم.استادعززززززززیزم.ش مالطف داری.امامیخواستم اینجافقط نجومیان نظربدهند.به خاطرهمین بهتره تنهایی کاروپیش ببرم.شماهم به من کمک کنید.راستی اگرمیشه کارمربروط به دوست گرامی solhرادرتحقیق گروهی همراهی کنید.متشکرم
 9. همان آدرس ایمیلی که دادی نوشتم/درمورددرمان ستارگان؛واژه هایت رامبهم استفاده نکن.من توضیحش روازطرف توداده ام.البته دقیقانمیدانم ارسال شدیانه؟درضمن چون نسبت به دوستانت مدیونی اجازه نداری بدون اطلاع به آنهاتحقیقهایت رااینجابنویسی.گلی.
 10. راستی آدرس ایمیلی که دادی فرستادم.درضمن هیچ کدام ازدوستان راضی نیستندکه بدون اطلاع آنهاآمدی اینجاتحقیقاتت روارائه میدهی.جناب عالی نسبت به دوستانت مدیون هستی.بایدبذاری تمام دوستان روخبربدهم بیاینداینجاحمایتت کنن،یاهمین امروزبه زورازاینجامیندازیمت بیرون.آخرآدم حسابی مگرخودت کاروبرنامه واستادنداری که برای کمک درتحقیق اومدی اینجا؟چندباربایدبگم که توی کلوپهای علمی حتی نجومی خیلی باصراحت نمی توانی ازتحقیقهااستفاده کنی.چون دراین کلوپهابه توضیحات بیشتری نیازداری وازطرفی اینجاهمه نجومی اند.بایددرگفته هایت بیشتردقت کنی.مگرخودت نبودی که گفتی ویژگی نجومیهااینه که تحلیلگران ماهری هستند؟پس بیشتردقت کن،گلی
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 10 تا 11
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
© تمامی حقوق برای آوا استار محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد