PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : مشاهير نجوم ايرانستاره بنیادی
09-08-2010, 02:10 PM
1. دکتر آلینوش طریان (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=30941&viewfull=1#post30941)
2.ابو جعفر محمد بن موسی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=1517&viewfull=1#post1517)
3.ابو عبدالله محمد ابن عیسی ماهانی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=1518&viewfull=1#post1518)
4.استادمحمدرضا صیاد (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=1656&viewfull=1#post1656)
5.استاد مهدی گلشنی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=1852&viewfull=1#post1852)
6.ناصر خسرو قبادیانی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=2188&viewfull=1#post2188)
7.آل‏طیب شوشتری، محمدحسین (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=2195&viewfull=1#post2195)
8.آملی، خلیل (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=2196&viewfull=1#post2196)
9.ابن‏شاکر، موسی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=2197&viewfull=1#post2197)
10.ابن‏عُجیم فارسی، ابوالحسین (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=2198&viewfull=1#post2198)
11.ابن ابی‏منصور منجم فارسی، ابوعلی یحیی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=2199&viewfull=1#post2199)
12.ابن‏کثیر فرغانی، محمد (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=2200&viewfull=1#post2200)
13.مهندس احمد دالکی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=2201&viewfull=1#post2201)
14.پرفسور کامران وفا (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=2290&viewfull=1#post2290)
15.شهرام یزدان پناه (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=2455&viewfull=1#post2455)
16.ابوالحسن عبدالرحمن ابن عمر صوفی رازی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=4653&viewfull=1#post4653)
17.خواجه نصیر الدین طوسی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=8400&viewfull=1#post8400)
18.ابو جعفر محمد بن موسی خوارزمی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=17909&viewfull=1#post17909)
19.ابن هيثم (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=19466&viewfull=1#post19466)
20.بی بی منجّمه (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=19536&viewfull=1#post19536)
21.غیاث الدین جمشید کاشانی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=22165&viewfull=1#post22165)
22.علامه ذوالفنون حسن حسن زاده آملی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=22592&viewfull=1#post22592)
23.زندگینامه ابوریحان بیرونی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=24042&viewfull=1#post24042)
24.الغ‌بیگ (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=24793&viewfull=1#post24793)
25.حبیب‌الله ذوالفنون (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=24850&viewfull=1#post24850)
26.غلام‌حسین رهنما (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=26445&viewfull=1#post26445)
27.خیام (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=26577&viewfull=1#post26577)-خیام (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=26579&viewfull=1#post26579)
28.ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=29133&viewfull=1#post29133)
29.ابوعبدالله محمد ابن جابر بن سنان حرانی صابی (بتانی) (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=33708&viewfull=1#post33708)
30.بهاء الدین محمد عاملی مشهور به شیخ بهایی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=34155&viewfull=1#post34155)
31.عبدالقادر رویانی لاهیجی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=48115&viewfull=1#post48115)
32.خاندان نوبخت (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=63182&viewfull=1#post63182)
33.دکتر یوسف ثبوتی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=68983&viewfull=1#post68983)
34.احمد بن محمد نهاوندی (http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&p=69668&viewfull=1#post69668)

ستاره بنیادی
09-08-2010, 02:10 PM
«مادر نجوم ایران»

دکتر آلینوش طریان دارای دکترای فیزیک از دانشگاه سوربن فرانسه است و نخستین زنی بود که در ایران در رشته

فیزیک استاد دانشگاه شد.و نخستین شخصی بود که درس فیزیک ستاره‌ها (اختر فیزیک) را در ایران تدریس کرد.

دکترطریان را «مادر نجوم ایران» می‌نامند.

ایشون رو خیلی از ماها نمی شناسیمنخستين استاد فيزيك زن ايران در آسايشگاه سالمندان

نخستين بانوي استاد فيزيك ايران بعد از بنيانگذاري نخستين رصدخانه و تلسكوپ خورشيدي تاريخ نجوم ايران ، فارغ التحصيلي از دانشگاه سوربن پاريس و 30 سال تدريس در دانشگاه هم اكنون با خيالي

آسوده و خاطراتي خوش بر روي تخت آسايشگاه سالمندان ، تنها افتخار خود را تربيت دانشجويان موفق (استادان امروز) مي‌داند .

دکتر آلینوش طریان یک ارمنی ایرانی است و از پدر و مادری تحصیل کرده متولد شده‌است. او به زبانهای فارسی، ارمنی، فرانسوی تسلط و با ترکی و انگلیسی آشنایی داشته‌است.

در سال ۱۳۸۲ فیلم مستندی به نام «سوی خورشید» از زندگی طریان ساخته شد که از مجموعه برنامه‌های «فرزانگان ایران» شبکه دوم سیما بود.

آلینوش طریان هرگز ازدواج نکرده‌است و ورثه‌ای ندارد. وی هم‌اکنون منزل خود را وقف به ارامنه جلفا و دانشجويانی که محل اسکان مناسبی ندارند کرده‌است و در سن ۸۹ سالگی در آسایشگاه سالمندان توحید زندگی می‌کند.

آلینوش طریان مدرک لیسانس خود را در سال ۱۳۲۶ از دانشگاه تهران دریافت کرد و همانجا به عنوان متصدی عملیات آزمایشگاهی دانشکده علوم استخدام شد. سپس برای بورس تحصیلی درخواست کرد ولی به دلیل زن بودن او، دکتر محمود حسابی که تحصیل را تا همینجا برای وی زیاد می‌دانست با این درخواست موافقت نکرد و آلینوش طریان به خرج خانواده خود به دانشگاه سوربن رفت و سال ۱۳۳۵ (۱۹۵۶ میلادی) از آن دانشگاه مدرک دکترا گرفت.

با وجود پیشنهاد استادی در دانشگاه سوربن، دکتر طریان با هدف خدمت به کشورش به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران به عنوان دانشیار ترمودینامیک منصوب شد. در سال ۱۳۳۸ برای شرکت در بورسیه دولتی آلمان غربی در مطالعه رصدخانه خورشیدی انتخاب شد و پس از چهار ماه مطالعه به ایران بازگشت و در سال ۱۳۴۵ نقش عمده‌ای را در بنیان‌گذاری نخستین رصدخانه فیزیک خورشیدی در ایران ایفا کرد.

خانم دکتر طریان در سال ۱۳۴۳ به مقام استادی در دانشگاه تهران رسید و نخستین شخصی بود که درس فیزیک ستاره‌ها (اختر فیزیک) را در ایران تدریس کرد.

دانشنامه دكتراي دولتي را از دانشگاه علوم پاريس در سال 1956 ميلادي(1335 شمسي) دريافت كرد و به دليل خدمت به كشورش پيشنهاد كرسي استادي دانشگاه سوربن را رد كرد و به ايران بازگشت و با سمت دانشيار فيزيك رشته ترموديناميك در گروه فيزيك مشغول به كار ‌شد .

در سال 1338 دولت فدرال آلمان غربي بورس مطالعه رصد‌خانه فيزيك خورشيدي را در اختيار دانشگاه تهران قرار داد و وي براي اين بورس انتخاب شد و از فروردين سال 1340 به مدت 4 ماه به آلمان رفت و بعد از انجام مطالعات به ايران بازگشت .

3 سال بعد در تاريخ 9 خرداد 1343 به مقام استادي ارتقا پيدا كرد و بدين ترتيب او اولين فيزيكدان زن است كه در ايران به مقام استادي رسيد .

در تاريخ 29 آبان سال 45 عضو كميته ژئو فيزيك دانشگاه تهران انتخاب شد و در سال 48 رسما به رياست گروه تحقيقات فيزيك خورشيدي موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران منصوب شد و در رصدخانه فيزيك خورشيدي كه خود وي در بنيانگذاري آن نقش عمده‌اي داشت ، فعاليت خود را آغاز كرد .

وي كه اولين كسي بود كه در ايران درس فيزيك ستاره‌ها را تدريس كرد ، در سال 58 تقاضاي بازنشستگي داد و به افتخار بازنشستگي نائل شد .

javadstar76
09-08-2010, 03:17 PM
ایرانیان همچون در رشته های پزشکی و مهندسی در زمینه فیزیک و نجوم نیز نوابغ بزرگی دارند که هم اکنون در بهترین مراکز علمی دنیا مشغول به فعالیت هستند. از این جمله در خارج از کشور می توان به دکتر فیروز نادری رئیس کل ماموریت های مریخ سازمان فضایی ایالات متحده(ناسا)، دکتر بهرام مبشر کارشناس ارشد موسسه علوم تلسکوپ فضایی هابل، دکتر فرهاد یوسف زاده اختر فیزیکدان و استاد دانشگاه نوردوسترن آمریکا و دکتر محمد حیدری ملایری اخترشناس رصدخانه پاریس اشاره نمود. در داخل ایران نیز استادان و محققان بزرگی در زمینه نجوم مشغول به فعالیت هستند. هم اکنون بیش از ۵۰ اختر فیزیکدان حرفه ای و دانشجوی دکترای نجوم در کشور وجود دارد. سرآمد آنها سه تن از اساتید فیزیک هستند که به درجه استادی (پروفسوری) نائل شده اند. این سه نفر عبارتند از: «دکتر یوسف ثبوتی رئیس اسبق انجمن نجوم ایران و بنیانگذار و رئیس فعلی مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان، دکتر رضا منصوری رئیس انجمن فیزیک ایران و معاون پژوهشی وزارت علوم ، فناوری و اطلاعات و دکتر عبدالله ریاضی کیهان شناس و استاد دانشگاه شیراز.»


دکتر یوسف ثبوتی پس از گذراندن دوره های کارشناسی فیزیک و کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دکترای اختر فیزیک خود را از دانشگاه شیکاگو اخذ کرد. او از سال ۱۳۳۹ چند سالی با رصدخانه «یرکیز» آمریکا همکاری کرد. دکتر ثبوتی بیش از سه دهه در دانشگاه های شیراز و تحصیلات تکمیلی زنجان به تدریس پرداخت و در این مدت منجمان بسیاری را تربیت کرد. در سال ۱۳۸۱ در کنفرانس فیزیک ایران هفتادمین سالگرد تولد ایشان که همزمان با هفتادمین سالگرد تاسیس انجمن فیزیک ایران بود جشن گرفته شد و از چهل سال فعالیت علمی ایشان تقدیر شد. او در دهه ۱۹۶۰ با «چاندر اسکار» دانشمند بزرگ هندوستانی در پروژه ستاره های دوتایی همکاری داشته است. دکتر ثبوتی گام های بزرگی در طول چهل سال فعالیت علمی خود در راه پیشرفت و اشاعه فیزیک و نجوم حرفه ای در ایران برداشته است.


دکتر ریاضی از اساتید بزرگ اختر فیزیک کشور دارای دو کتاب تالیفی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای اخترفیزیک به نام های An Introduction to Cosmology An Introduction to Modern Astrophysics, است که از سوی موسسه (world scientific publishin) به چاپ رسیده است.

javadstar76
09-08-2010, 03:18 PM
خوارزمی ابو جعفر محمد بن موسی از دانشمندان بزرگ ریاضی و نجوم می باشد از زندگی خوارزمی چندان ا طلاع قابل اعتمادی در دست نیست الا اینکه وی در حدود سال 780 میلادی در خوارزم(خیوه کنونی) متولد شد شهرت علمی وی مربوط به کارهایی است که در ریاضیات مخصوصاٌ‌ در رشته جبر انجام داده به طوری که هیچیک از ریاضیدانان قرون وسطی مانند وی در فکر ریاضی تاثیر نداشته اند اجداد خوارزمی احتمالاٌ اهل خوارزم بودند ولی خودش احتمالاٌ از قطر بولی ناحیه ای نزدیک بغداد بود. به هنگام خلافت ماموی عضو دارالحکمه که مجمعی از دانشمندان در بغداد به سرپرستی مامون بود، گردید خوارزمی کارهای دیونانتوس را در رشته جبر دنبال کرد و به بسط آن پرداخت خود نیز کتابی در این رشته نوشت .http://www.forexrainbow.com/files/ki1jnwigqny00wqvrsoq.jpg (http://www.forexrainbow.com/)
الجبر و المقابله که به مامون تقدیم شده کتابی است در باره ریاضیات مقدماتی و شاید نخستین کتاب جبری باشد که به عربی نوشته شده است دانش پژوهان بر سر این که چه مقدار از محتوای کتاب از منابع یونانی و هندی و عبری گرفته شده است اختلاف نظر دارند معمولاٌ در حل معادلات دو عمل معمول است خوارزمی این دو را تنقیح و تدوین کرد و از این راه به واردساختن جبر به مرحله علمی کمک شایانی انجام داد اثر ریاضی دیگری که چندی پس از جبر نوشته شد رساله ای است مقدماتی در حساب که ارقام هندی(یا به غلط ارقام عربی) در آن به کار رفته بود و نخستین کتابی بود که نظام ارزش مکانی را(که آن نیز از هند بود) به نحوی اصولی و منظم شرح می داد اثر دیگری که به مامون تقدیم شد زیج السند هند بود مه نخستین اثر اختر شناسی عربی است که به صورت کامل بر جای مانده و شکل جداول آن از جداول بطلمیوس تاثیر پذیرفته است. کتاب صورت الارض که اثری است در زمینه جغرافیا اندک زمانی بعد از سال 195 – 196 نوشته شده است و تقریباٌ فهرست طولها و عرضهای همه شهرهای بزرگ و اماکن را شامل می شود این اثر که احتمالاٌ‌ مبتنی بر نقشه جهان نمای مامون است(که شاید خود خوارزمی هم در تهیه آن کار کرده بوده باشد)، به نوبه خود مبتنی بر جغرافیای بطلمیوسی بود این کتاب از بهضی جهات دقیق تر از اثر بطلمیوس بود خاصه در قلمرو اسلام. تنها اثر دیگری که بر جای مانده است رساله کوتاهی است در باره تقویم یهود. خوارزمی دو کتاب نیز در باره اسطرلاب نوشت آثار علمی خوارزمی از حیث تعداد کم ولی از نفوذ بی بدیل برخوردارند زیرا که مدخلی بر علوم یونانی و هندی فراهم آورده اند بخشی از جبر دوبار در قرن ششم / دوازدهم به لاتینی ترجمه شد و نفوذی عمده بر جبر قرون وسطایی داشت رساله خوارزمی در باره ارقام هندی پس از آنکه در قرن دوازدهم به لاتینی ترجمه و منتشر شد بزرگترین تاثیر را بخشید نام خوارزمی مترادف شد با هر کتابی که در باره حساب جدید نوشته می شد(و از اینجا است اصطلاح جدید))الگوریتم)) به معنی قاعده محاسبه کتاب جبر و مقابله خوارزمی که به عنوان الجبرا به لاتینی ترجمه گردید باعث شد که همین کلمه در زبانهای اروپایی به معنای جبر به کار رود نام خوارزمی هم در ترجمه به جای الخوارزمی به صورت الگوریتمی تصنیف گردید و الفاظ آلگوریسم و نظایر آنها در زبانهای اروپایی که به معنی فن محاسبه ارقام یا علامات دیگر است مشتق از آن می باشد . ارقام هندی که به غلط ارقام عربی نامیده می شود از طریق آثار فیبوناتچی به اروپا وارد گردید همین ارقام انقلابی در ریاپیات به وجود آورد و هر گونه اعمال محاسباتی را مقدور ساخت باری کتاب جبر خوارزمی قرنها در اروپا ماخذ و مرجع دانشمندان و محققین بوده و یوهانس هیسپالنسیس و گراردوس کرموننسیس و رابرت چستری در قرن دوازدهم هر یک از آن را به زبان لاتینی ترجمه کردند نفوذ کتاب زیج السند چندان زیاد نبود اما نخستین اثر از این گونه بود که به صورت ترجمه لاتینی به همت آدلاردباثی در قرن دوازدهم به غرب رسید جداول طلیطلی(تولدویی) یکجا قرار گرفتند و به توسط ژرار کرمونایی در اواخر قرن یازدهم به لاتینی ترجمه شدند، از مقبولیت گستره تری در غرب برخوردار شدند و دست کم یکصد سال بسیار متداول بودند از کارهای دیگر خوارزمی تهیه اطلسی از نقشه آسمان و زمین و همچنین اصلاح نقشه های جغرافیایی بطلمیوس بود جغرافیای وی تا اواخر قرن نوزدهم در اروپا ناشناخته ماند، دیگر از کتب مهم خوارزمی کتاب مفاتیح العلوم است که کتاب مهم و ارزنده ای است خوارزمی در حدود سال 848 میلادی مطابق با 232 هجری قمری در گذشت .

javadstar76
09-08-2010, 03:32 PM
ابو عبدالله محمد ابن عیسی ماهانی

ریاضیدان و منجم معروف مسلمان ایران(حدودا در سال 275 ه.ق ) از مردم کرمان و از افاضل علمای عدد و مهندسی عالیقدر و منجمی زبردست بود و در بغداد می زیست . تاریخ تولد و وفات وی به طور دقیق معلوم نیست ، ولی با مراجعه به مدارک موجود می توان حدس زد که وی در حدود سال 210 ه.ق در ماهان کرمان به دنیا آمده و در حدود سال 275 ه.ق در گذشته است . خیام در کتاب جبر و مقابله خود از ماهانی نام برده و نوشته است : (...و اما از متاخران یکی از ایشان به نام ماهانی مهندسی درصدد تحلیل جبری مقدمه ای برآمد که ارشمیدس در شکل چهارم از مقاله ی دوم کتاب خود موسوم به کره و استوانه به کار برده است و این امرمنجر شده معادله ای بین کعب ها و مال ها و اعداد و وی بعد ازتفکر زیاد از حل آن عاجز ماند و لهذا حکم به امتناع آن کرد . بعد ابو جعفرخازن پیدا شد و آن را به وسیله ی قطوع مخروطی حل کرد.) ماهانی در رساله ای که در تفسیر مقاله ی دوم از کتاب ارشمیدس درباره ی کره و استوانه نوشته متذکر شده است که از نه مساله ی این مقاله هشت مساله را حل کرده ولی موفق به حل مسله ی چهارم نشده است . این مساله عبارت است از: ( تقسیم کردن کره به وسیله ی یک صفحه به دو قطعه به وجهی که نسبت حجم آن ها مساوی باعدد معلومی باشد . ) ماهانی کوشیده بود این مسئله را به وسیله ی جبر و مقابله حل کند و معادله ماهانی را به دست آورد . ماهانی هم چنین از منجمان زبر دست زمان خود بود ه است و از جمله آثار او زیجی است در حدود سال 250 ه.ق که به او نسبت داده شده و ابن یونس چندین رصد ماهانی در بغداد را گزارش کرده است .

Tahereh Ramezani
09-10-2010, 05:40 PM
http://www.hupaa.com/Data/Pic/P00563.jpg (http://www.hupaa.com/Data/Pic/P00563.jpg)
من محمدرضا صیاد ، در روز سه شنبه 2 آذر 1327 مطابق با 21 محرم 1368 و مطابق 23 نوامبر 1948 در تهران چشم به جهان گشودم. پدرم ، نورالله صیاد ، گروهبان ارتش بود و سواد در حد خواندن و نوشتن داشت. مادرم ، محترم صالح ، خانه دار بود و سواد نداشت. پدرم به علت اشتغال در ارتش ، محل خدمتش از این شهر به شهر دیگر تغییر میكرد. از این رو تحصیلات دوره ابتدایی و متوسطه را در شهرهای اهواز ، كرمان ، تهران و شیراز خواندم. سرانجام در ماه خرداد 1347 به دریافت دیپلم متوسطه در رشته ریاضی از دبیرستان دولتی حاج قوام شیراز نایل شدم. جالب ترین رویداد دوران دانش آموزی من این است كه در مهر 1339 برای خواندن كلاس ششم ابتدایی وارد دبستان دولتی مشكان طبسی تهران شدم اما طولی نكشید كه به این فكر افتادم كه نقاشی بزرگ بشوم! از این رو به درس و مشق بی علاقه گی نشان دادم و در عوض روز و شب و وقت و بی وقت به كشیدن تابوهای نقاشی و سیاه قلم پرداختم. البته قریب یك سال بعد بهای سنگینی از بابت همین بلند پروازی پرداختم و آن این بود كه در ماه خرداد 1340 در درس ریاضی تجدید ، و متعاقب آن در ماه شهریور همان سال ، متاسفانه رفوزه شدم!.

در اوایل ماه مهر 1347 برای انجام خدمت مقدس سربازی به طور داوطلبانه خودم را به حوزه ی نظام وظیفه تهران معرفی كردم. در تاریخ 17 مهر 1347 برای طی دوره آموزشی به واحد سپاه دانش مستقر در لشگر 2 تبریز اعزام شدم. دوره آموزشی من تا پایان همین سال به طول انجامید و سرانجام به درجه گروهبان یكمی نایل شدم در اوایل ماه فروردین 1348 برای انجام هجده ماه بقیه خدمتم ، به شهر آستارا در استان گیلان اعزام شدم و این مدت از خدمتم را در دبستان روستای باش محله در بخش لوندویل شهر آستارا به تربیت و تعلیم نوباوگان روستایی همت گماشتم. در تاریخ 17 مهر 1349 خدمت سربازی را به انجام رساندم و به تهران برگشتم.

مدتی بعد تصمیم گرفتم كه خودم را برای ورود به دانشگاه آماده كنم. در اوایل تابستان 1350 در كنكور سراسری دانشگاهها شركت كردم و در رشته ریاضی ( محض ) دانشكده علوم دانشگاه تهران پذیرفته شدم. از اوایل مهر 1350 تحصیلاتم را در این رشته و در دانشگاه آغاز كردم. در تابستان سال 1351 به روشهای محاسبه عددی برای محاسبه تقویم علاقمند شدم. طولی نكشید كه از طریق پژوهش در این زمینه ، با روش ذبیح الله بهروز (1270-1350) كاملا" آشنا شدم. متعاقب آن بلافاصله تصمیم گرفتم كه بر پایه همین روش ، اولین حسابگر تقویم ( ماشین حساب تقویم ) را در ایران اختراع كنم. از این رو تقریبا" به مدت نه ماه ( پنج ماه برای مدل سازی ریاضی و چهار ماه برای طراحی مدارهای آن ) به این كار پرداختم و سرانجام در زمستان این سال موفق به اختراع حسابگر تقویم مدل 1351-7 شدم. روش كار با این حسابگر تقویم را طی سخنرانی كوتاهی تحت عنوان " شرح ماشین حساب تقویم " به اطلاع شركت كنندگان در چهارمین كنفرانس ریاضی كشور (دانشگاه تهران 8-11 فورودین 1352) رساندم. این اولین سخنرانی علمی من در جمع ریاضی دانان ایران و جهان بود.

درس نجوم 2 را در نیمسال اول سال تحصیلی 1352-1353 گذراندم. در تابستان 1353 حسابگر تقویم مدل 1353-7 را اختراع كردم كه در مقایسه با حسابگر تقویم مدل قبلی ، دارای امكانات و توانایی های محاسباتی بیشتری بود. بعد از كشف رصدخانه ی مراغه توسط باستان شناسان ایرانی ، به مناسبت بررسی علل عقب افتادگی ، چاره جویی در جهت پیشرفت و تصمیم گیری در باره آینده ی دانش ستاره شناسی در ایران ، و احیاء و بازسازی مجموعه رصدخانه مراغه و چگونگی اجرای این امر مهم از لحاظ حفظ این میراث علمی و فرهنگی ارزشمند ، نخستین سمینار ستاره شناسی ایران (15-19 آبان 1353) در دانشگاه تبریز ( آذرابادگان سابق) برگزار شد. من در 18 آبان 1353 در این سمینار ، تحت عنوان " چند تقویم ایرانی " سخنرانی كردم. این اولین سخنرانی علمی من در جمع ستاره شناسان ایرانی بود.

در تابستان 1354 حسابگر تقویم مدل 1354-7 را اختراع كردم كه در مقایسه با مدلهای قبلی به مراتب كاملتر بود. در پاییز 1354 بر پایه ی روش بهروز ، جدولی برای محاسبات تقویم هجری شمسی ابداع كردم و نتیجه كارم را در مقاله ای تحت عنوان " جدول صلیبی تقویم خورشیدی در تعدیل جلالی " ارائه كردم كه در بولتن علمی انجمن ملی ستاره شناسی ایران ، دفتر همكاریهای علمی و پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی به چاپ رسید. این اولین مقاله من در یك نشریه علمی بود. درس نجوم 1 را در نیمسال اول سال تحصیلی 1354-1355 گذراندم. در 3 مهر 1355 با عنوان آموزشگر داده ورزی در گروه ریاضی و علوم رایانه دانشكده علوم به استخدام دانشگاه تهران درآمدم. این رویداد شیرین ترین رویداد زندگی من است.

در 1 آبان 1355 به دریافت دانشنامه دوره كارشناسی ریاضی ( رایانه ) از دانشگاه تهران نایل آمدم. از بدو تاسیس مركز تقویم دانشگاه تهران در اردیبهشت 1356 همكاری خود را بااین مركز شروع كردم. از بدو شروع طرح پژوهشی " بررسی تقویم شمسی وقمری " با استفاده از اعتبارت شورای پژوهشهای علمی دانشگاه تهران در ماه مهر 1356 ، همكاری خود را با این طرح آغاز كردم.

بعد از چهار سال خدمتگزاری علمی در دانشگاه تهران در تاریخ 1 مهر 1359 بر اساس ماده 64 قانون استخدام كشوری ، از خدمت در دانشگاه تهران استعفاء كردم. از این تاریخ به بعد بیشتر وقتم را در منزل به انجام كارهای پژوهشی و نگارش مقالات در زمینه های تقویم ، علوم رایانه و تاریخ ریاضیات و نجوم صرف كردم و در كنار این كارها ، به عنوان پژوهشگر آزاد در طرح یاد شده و همچنین از شهریور 1360 در طرح پژوهشی " استفاده از انرژی تشعشعی خورشید و باد در روستاهای ایران " با موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران نیز همكاری داشتم.

تنها برادر از خود بزرگترم ، نورمحمد صیاد (1325-1360) كه افسر ارتش بود ، در 30 شهریور 1360 در حوالی روستای دهلاویه ( بین سوسنگرد و بستان) در نبرد با متجاوزین عراقی و در راه دفاع از سرزمین عزیزمان ایران به شهادت رسید. هر چند مرگ حماسه آفرین او برای خانواده ما افتخار و سربلندی جاودانه را به ارمغان آورد ، اما در هر حال ، از دست دادن او ، تلخ ترین حادثه زندگی من است.

همكاری من در طرح پژوهشی " بررسی تقویم شمسی و قمری " تا 30 آبان 1360 و در طرح پژوهشی " استفاده از انرژی تشعشعی خورشید و باد در روستاهای ایران " تا 23 آذر 1360 ادامه داشت. در مهر 1361 به عنوان كارشناس در بخش تحقیقات فیزیك خورشیدی و ستاره شناسی موسسه ژئوفیزیك ، به استخدام مجدد درآمدم. در 28 تیر 1365 با شیفته بدری نوده ، ازدواج كردم. او خانه دار است و دیپلم متوسطه دارد. ثمره این ازدواج ، سه فرزند به نامهای زروان ، یزدان و فریناز است كه هر سه دانش آموز هستند.

در طی مدت خدمتگزاری علمی در بخش تحقیقات فیزیك خورشیدی و ستاره شناسی موسسه ژئوفیزیك تا تاریخ 9 دی 1372 ، در زمینه های تقویم ، اوقات شرعی ، زاویه انحراف قبله ، رویت هلال ماه ، نجوم محاسباتی ، و علوم رایانه به پژوهش پرداختم و برنامه های رایانه ای فراوانی را در این زمینه برای مركز تقویم موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران نوشتم و خدمات رایانه ای لازم را نیز ارائه كردم. در 10 دی 1372 بنا به درخواست خودم از این بخش ، به بخش تحقیقات زمین لرزه شناسی موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران منتقل شدم و به عنوان كارشناس ، خدمتگزاری خود را در این بخش آغاز كردم. لازم به ذكر است كه از تاریخ انتقال به بخش تحقیقات زمین لرزه شناسی تا 15 آبان 1375 ، فقط در حد ارائه خدمات رایانه ای در زمینه اوقات شرعی با مركز تقویم موسسه ژئوفیزیك همكاری كردم.

در اوایل سال 1373 ، من ، مهندس باقری و مهندس حسن طارمی راد ، بر اساس قراردادی كه بین بنیاد دایرة المعارف اسلامی و مركز پژوهشهای بنیادی معاونت پژوهشی و آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد شده بود، به عنوان مجریان علمی " طرح سراسری رویت هلال ماههای قمری برای ایران " انتخاب شدیم و بلافاصله كار خود را آغاز كردیم. از بدو اجرای این طرح ، سید محسن قاضی میر سعید ، ركورد دار برجسته و كارآزموده رویت هلال ماه در جهان ، بطور داوطلبانه و با شركت منظم در برنامه های رصدی رویت هلال ماه ، مجریان علمی طرح یاد شده را در رسیدن به اهداف طرح ، یاری داد. بعد از طی مدت چهار سال ، سرانجام در اواخر سال 1376 ، طرح یاد شده را با موفقیت به انجام رساندیم. این طرح در تاریخ 21 آذر 1377 در " سومین دوره معرفی پژوهش فرهنگی برگزیده سال " از سوی معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، به عنوان پژوهش فرهنگی برگزیده سال انتخاب شد.

در 28 تیر 1377 ، من ، سید محسن قاضی میر سعید و محمد زاهد آرام ، به عنوان اعضای هیات موسس ، " گروه غیر حرفه ای رویت هلال ماههای قمری جوان در ایران " را تاسیس كردیم. از این تاریخ تا زمان حاضر ، همچون پرنده ای سبكبال و سبكبار ، در آسمان نجوم غیر حرفه ای ایران در حال پروازم. در طی این مدت تحول بسیار عظیمی در طرز تفكر و عملكرد علمی من در جهت پیشبرد و ترویج دانش نجوم غیر حرفه ای در كشور عزیزمان ایران به وجود آمد كه همیشه از آن به عنوان دوران شكوفایی و طلایی زندگی علمیم یاد میكنم.

خدمات علمی و فرهنگی

بخشی از خدمات علمی و فرهنگی من به شرح زیر است :

- كتاب

1) تطبیق تقاویم ( با دكتر محمد قلی جوانشیر خویی و دكتر ایرج ملك پور) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، شماره 1822 ، تهران ، 1360 ، 332 صفحه

2) تقویم تطبیقی 10 ساله ( با دكتر ایرج ملك پور ) ، چاپ و انتشارات اقبال ، تهران ، 1363 ، 65 صفحه

3) رویت هلال ماه طی سالهای 1418- 1415 هجری قمری ، گزارش جامع طرح سراسری رویت هلال ماههای قمری برای ایران ( با مهندس محمد باقری و مهندس حسن طارمی راد ) ، مركز پژوهشهای بنیادی معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر نشر بلاغ ( خانه كودك ) ، تهران ، تابستان 1378 ، 519 صفحه

- مقاله

1) جدول صلیبی تقویم خورشیدی در تعدیل جلالی ، بولتن علمی انجمن ملی ستاره شناسی ایران ، دفتر همكاریهای علمی و پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی ، جلد 1 ، نشریه 7 ، تهران ، 1354

2) جدول تقاویم ( هجری شمسی - رصد نیمروز ) در تعدیل جلالی ، بولتن انچمن ریاضی ایران ، جلد 8 ، شماره 2 ، تهران ، 1360

3) جدول تقاویم ( ژولین - گریگوری ) بولتن انجمن ریاضی ایران ، جلد 9 ، شماره 1 ، تهران ، 1360

4) جدولهای تطبیق تقاویم ، بولتن انجمن ریاضی ایران ، جلد 9 ، شماره 2 ، تهران ، 1361

5) كبیسه های 500 ساله تقویم شمسی ( با دكتر ایرج ملك پور ) ، نشریه تحقیقاتی فیزیك زمین و فضا ، موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران ، سال 11 ، شماره 1 و 2 ، تهران ، 1361

- گزارش علمی

1) تقویم تطبیقی 1500 ساله هجری شمسی و هجری قمری قراردادی ( با دكتر ایرج ملك پور ) ، گزارش علمی شماره 74 ، موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران ، 1370

2) گزارش رویت هلال ماههای 1415 هجری قمری ( با مهندس محمد باقری و مهندس حسن طارمی راد ) ، گزارش علمی شماره 1 ، بنیاد دایرة المعارف اسلامی ، تهران ، 1374

3) قبله در ایران ( با دكتر ایرج ملك پور ) گزارش علمی شماره 79 ، موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران ، 1375

4) گزارش رویت هلال ماههای 1416 هجری قمری ( با مهندس محمد باقری و مهندس حسن طارمی راد ) ، گزارش علمی شماره 2 ، بنیاد دایرة المعارف اسلامی ، تهران ، 1375

5) گزارش رویت هلال ماههای 1417 هجری قمری ( با مهندس محمد باقری و مهندس حسن طارمی راد ) ، گزارش علمی شماره 3 ، بنیاد دایرة المعارف اسلامی ، تهران ، 1376


منبع (http://www.hupaa.com/Data/P00563.php)

na3r
09-11-2010, 11:30 AM
من محمدرضا صیاد ، در روز سه شنبه 2 آذر 1327 مطابق با 21 محرم 1368 و مطابق 23 نوامبر 1948 در تهران چشم به جهان گشودم.......


http://660375.20upload.net/files/shahrivar/12841879941.jpg

کم دیدم فردی رو با تواضع جناب صیاد در عین منصب ایشان!
بیست و سوم خرداد همین امسال بود. گروهی از رصدگران حرفه ای هلال که خیلی از آنها عضو ستاد اسهلال استان تهران بودن در مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظیم (شهر ری) برای عرضه تجارب و معلوماتشون جمع شده بودند.
طبق انتظار بنده استاد صیاد هم حضور داشتند، ولی من متوجه حضور ایشون نشده بودم. بعد از تموم شدن سخنرانی جناب حسن زاده ، به طرف غرفه کوچکی رفتم که کمی جلو تر از راهروی ورودی جلسه بر پا شده بود. در حالی که سرم پایین و فکرم مشغول بحث پایانی جناب حسن زاده بود، به کتابهای روی میز غرفه نگاهی می انداختم و ورقی از صفحات اول نشریات و مقالات روی میز رو می خواندم. بی توجه به توضیحاتی که مسئول غرفه عرضه می کرد. حرفایی که از ایشون میشنیدم با سرعت زیادی گفته می شد و شور و شعف بالایی داشت. به طوری که اگه به مفهوم و معنای حرفها توجهی نداشتید، گمان می کردید که حرفهای یک رصدگر هلال مبتدی و جوان و شگفت زده و متقابلا با شو رو شعف رو می شنوید! وقتی با دقت بیشتری به حرفها گوش دادم متوجه پختگی و تجربه ی ژرفی که در اونها حل شده بود شدم. سرم رو بالا اوردم تا در تایید و ادامه صحبتهاشون مطلبی رو اضافه کنم که متوجه شدم چهره ی ایشون بسیار برام آشناست. اضافه کردم : بله حرفهایی که شما گفتید رو من در مقاله ای از استاد صیاد مطالعه کردم و کاملا بر اونا مشرفم..!! یه هو دیدم پیرمرد قد بلندی که تا چند دقیقه پیش با اون شور و شعف و تندی صحبت می کرد و بعد از اون به خاطر شنیدن حرفهای من سراپا گوش شده بود ، شروع به خندیدن کرد و با خنده گفت : " پس فکر کردی من کیم جَوون..؟!! من صیادم دیگه..! آره.. همون صیاد معروف.هه هه هه هه.. "
بنده که خیلی از این موضوع شگفت زده شده بودم و در عین حال بسیار شرمسار که چرا ایشون رو زودتر به جا نیاوورده بودم. با سوال ایشون مواجه شدم که یخورده آرومم کرد و بار تقصیرم رو سبک تر کرد. : "خیلی پیر شدم.. نه..؟! حق داری نشناسی!! و در حالی که به کتابها و مقالات اشاره می کرد با خنده ی ملیحی ، ادامه داد : "بیا اینور کمکم کن بقیه اینارم بفروشیم." ! ..

با جدیت عرض می کنم که اگه تمام پیشکسوتان و صاحب نظران عرصه علم کشورمون روحیه ی متواضعانه ای چون استاد صیاد داشته باشند ، شمار علاقمندان به تحصیل و کسب علم بسیار بیشتر از اکنون خواهد بود.

--------------------------------------------------------------------
دو تا از کتابهای ایشون رو در بخش "معرفی کتاب و نرم افزار" معرفی خواهم کرد.

Tahereh Ramezani
09-13-2010, 11:52 AM
http://www.csss.ir/Portals/0/Images/Dr.Golshani.jpgاستاد گلشنی منشا خدمات علمی و فرهنگی متعددی است: پایه گذاری گروه فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف و فعالیت موثر در راه اندازی دکترای فیزیک در این دانشگاه به عنوان اولین دوره دکترای فیزیک در ایران، همچنین پایه گذاری تحقیقات در زمینه فیزیک بنیادی در کشور، فعال کردن تحقیقات در زمینه های علم، دین، فیزیک و فلسفه در ایران، مشارکت در برنامه ریزی و تاسیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، عضو موسس انجمن بین المللی علم و دین در کمبریج بریتانیا، مشاوره و مشارکت در پروژه کنفرانس علم و جستجوی معنویت (برکلی، ایالات متحده 1998) که نقطه عطفی در تاریخ مناسبات علم و دین در غرب محسوب می شود، راه اندازی نشریات نامه علم و دین، آفاق الحضاره اسلامیه و نامه علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، راه اندازی مرکز تحقیقات امام علی (ع) / پژوهشکده اقتصاد، گروه اندیشه سیاسی اسلام، گروه غرب شناسی، گروه مطالعات زنان، گروه علم و دین، گروه فلسفه برای کودکان و دوره های دکترای تاریخ علم در تمدن اسلامی و دکترای فلسفه علم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بخشی از اقدامات ارزشمند این دانشمند ایرانی است.

استاد مهدی گلشنی بهمن ماه 1317 در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسه فرهنگ اصفهان و دبیرستان ادب به انجام رساند و همزمان با تحصیل در دبیرستان به یادگیری دروس حوزوی، علوم ادبی، منطق و حکمت پرداخت و در امتحانات ادبی سال پنجم دبستان در اصفهان و امتحانات کشوری حائز رتبه اول شد.

پس از اخذ دیپلم ریاضی پس از موفقیت در آزمون ورودی رشته فیزیک دانشگاه تهران، تحصیلات عالی را آغاز کرد. در سال 1339 مدرک لیسانس را با رتبه اول فیزیک در دانشگاه تهران ورتبه نخست در دانشکده علوم دریافت کرد، وی در همین سال دوره آموزشی الکترونیک و فیزیک هسته ای را در مراکز اتمی دانشگاه تهران گذراند سپس برای ادامه تحصیل به ایالات متحده آمریکا رفت و تحصیلات تکمیلی را تا دریافت مدرک دکترای فیزیک در دانشگاه برکلی ایالت کالیفرنیا ادامه داد.

استاد دکتر گلشنی در سال 1348 به مهین بازگشت و خدمت خود را با سمت استادیار فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و با طی مدارج علمی در سال 1364 به رتبه استادی این دانشگاه ارتقا یافت.

وی در سال 1369 به عنوان یکی از اعضای پیوسته اولیه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

دکتر مهدی گلشنی در طول خدمت، مسئولیت های علمی دانشگاهی متعددی بر عهده داشته است از جمله:

ریاست دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در دو دوره

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف

رئیس و بنیانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم

سرپرست گروه علوم پایه شورای عالی برنامه ریزی

ورئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.

استاد دکتر گلشنی در انجمن ها و موسسات علمی و فرهنگی از جمله انجمن ایران، آکادمی علوم جهان اسلام، انجمن فیزیک ایران، آکادمی علوم جهان اسلام، انجمن فیزیک علوم جهان اسلام، انجمن فیزیک آمریکا، انجمن مدرسان فیزیک آمریکا، انجمن بین المللی علم ودین، انجمن فلسفه علم، انجمن اروپایی علم و الهیات، انجمن مطالعه علمی دین، مرکز الهیات و علوم طبیعی، مرکز بین المللی فیزیک نظری، مرکز اسلام و علم، موسسه تعامل الهیات با علم و تکنولوژی ، موسسه علم و دین متانکسوس فعالیت مستمر و موثر دارد.

دکتر گلشنی به خاطر فعالیت های درخشان علمی و ادبی جوایز متعدد دریافت داشته است از جمله نشان استاد نمونه دانشگاه صنعتی شریف، استاد نمونه آموزش عالی کشور، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، جایزه تمپلتون برای درس علم و دین و برنده دو دوره جایزه کتاب سال ایران.

تالیف و ترجمه بیش از یازده کتاب و انتشار بیش از یکصد مقاله در زمینه فیزیک، فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک بنیادی، فیزیک و فلسفه، علم و دین، علم و الهیات و برنامه ریزی دانشگاهی از دیگر فعالیت های علمی دکتر گلشنی است.

javadstar76
09-17-2010, 02:18 PM
حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی در سال 394 ق در محله قبادیان بلخ چشم به جهان گشود. نخستین تحصیلات خویشرا در زادگاهش به پایان رساند و به کسب علوم طب، موسیقی ، ریاضیات، نجوم و فلسفه با سفر های از نزد علما و دانشمندان عصر خود نیز پرداخت.
ناصر خسرو در سن 28 سالگی به سرودن شعر آغاز کرد و دارای دو دیوان یکی بزبان دری و دیگری به زبان عربی می باشد . ناصر خسرو در دربار سلطان محمود و پسرش سلطان مسعود راه یافت که از احترام و عزت و مشاغل مهمی در دربار آنان بر خوردار بود ـ
اشعار ناصر خسرو حاوی مطالب و مضامین ستیزنده و پرخاشگر علیه مظالم، روحانیون دنیا پرست و تاریک اندیش و شاهان و سروران استثمار گر و مفت خور است که دهقانان و کارگران و کاسبانرا در ده و شهر مورد استمار قرار میدادند مشاهده این وضع بر روح حساس وی تاثیر نمود و بدین اساس از دربار و جاه و جلال قطع رابطه نمود به روحانیون روی آورد که متاسفانه از معاشرت و صحبت با آنها خیلی در رنج و عذاب میشد. چه وی ازین نزدیکی با آنان در میابد که آنان مشتی فاقد از منطق سلیم و سالوس و متعصب، کوتاه نظر و از پادشاهان و انیران و خواجگان بدتر ـ ناصر خسرو نا امیدانه مجامع روحانیون را نیز ترک و در سن چهل سالگی برای دریافت حقایق و دانستن حال و احوال مردم زحمتکش مشغول می شود وی به شهر های مختلف همچون خراسان، و هندوستان به سفر های طولانی و پر رنج می پردازد ـ
ناصر خسرو در طول این مسافرتها اثر های علمی و ادبی را برشته تحریر در می آورد که مهمترین آنها سفر نامه، روشنایی نامه و زادالمسافرین است ـ
ناصر خسرو قبادیانی بلخی در سال 448 ق در یمگان بدخشان چشم از جهان پوشید و در همان سر زمین بخاک سپرده شد .http://www.forexrainbow.com/files/yn2imxasdfgx33gnjhdb.jpg (http://www.forexrainbow.com/)

javadstar76
09-17-2010, 03:22 PM
(1350 -1275 ق)، فقیه اصولى، منجم، ریاضیدان و طبیب. مشهور به آقا سید بزرگ. از فرزندزادگان سید نعمت ‏اللَّه جزایرى است. در شوشتر متولد شد و در محضر آقا سید محمدعلى شیخ‏الاسلام و آقا سید محمدعلى معلم ادبیات و در نزد آقا سید عبدالصمد جزایرى و شیخ عبدالرحیم شوشترى، از شاگردان شیخ مرتضى انصارى، فقه و اصول را آموخت و در نزد سید جعفر رسید

javadstar76
09-17-2010, 03:23 PM
(س هشتم ق)، منجم. از علماى رصد است كه بنا به نوشته‏ى «تاریخ جعفرى» وى با بناى دو منار كوچك بر دو طرف درِ مدرسه‏ى ركنیّه‏ى یزد اختراع جالبى براى شناساندن وقت داشته است.

javadstar76
09-17-2010, 03:26 PM
(وف ح 200 ق)، منجم و ریاضیدان. از مردم خراسان بود. در عهد خلافت مأمون در خراسان راهزنى مى‏كرد. قفطى نوشته است كه موسى بن شاكر در ایام جوانى در خراسان به بیابان مى‏رفت و راه را بر مردم مى‏گرفت. پس از چندى كارش بالا گرفت و مردم به وى ظنین شدند. پس از آن توبه كرد و به یادگیرى علم نجوم و هیئت و هندسه مشغول و از منجمان دربار مأمون شد

javadstar76
09-17-2010, 03:27 PM
(وفات بعد از 420 ق)، طبیب، ادیب و منجم. در فارسى متولد شد و همان جا نشو و نما یافت و تحصیلات طبى را نزد پزشكان زمان آموخت و در همان سرزمین سالیان دراز به طبابت اشتغال ورزید. ابن‏عجیم در خدمت بهاءالدوله دیلمى مقامى بس ارجمند داشت و ابتدا در زمره‏ى اطباء مخصوص وى بود. او علاوه بر طب در ادب و كتابت نیز دستى بسزا داشت تا آنجا كه امر كتابت بصره ب وى تفویض شد. از تاریخ تولد و وفات وى اطلاع دقیقى در دست نیست. زمان وفاتش در حدود زمان درگذشت ابن‏سینا است و از خلال بعضى كتب چنین برمى‏آید كه تا حدود 430 ق زنده بوده است. فیلسوف‏الدوله در «مطرح الانظار» مى‏نویسد كه وى كتابى در كلیات طب داشته كه ظاهراً به اتمام آن توفیق نیافته است. از آثارش: «نقل اقوال حكماى قبل از اسلام در حركت و كروى بودن زمین»؛ «جواب سؤالهاى ابوریحان بیرونى درباره‏ى افلاك و ثوابت و سیارات».

javadstar76
09-17-2010, 03:28 PM
(وف 230 ق)، ادیب و اخترشناس. او بزرگ خاندان آل‏منجم است. نوادگان وى همگى اخترشناس بودند. ابن‏خلكان آنها را زرتشتیانى مى‏داند كه به دست مأمون اسلام آوردند. یحیى با فضل بن سهل ذوالریاستین دوستى داشت و برا او اختر مى‏دید. پس از وى به مأمون عباسى پیوست و به دستور او به اخترشناسى پرداخت اما موفق به ادامه‏ى آن نشد. محمد، على، سعید و حسن چهار پسر وى نیز در ادب، فصاحت زبان و اخترشناسى آوازه داشتند. در سفرش به طرسوس درگذشت و در حلب در مقابر قریش دفن شد. از آثارش: «الاغانى»؛ «كتاب الطبیخ»؛ «كتاب العود والملاهى»؛ «كتاب المعاریض»؛ «الزیج الممتحن»؛ «مقالة فى ارتفاع سدس ساعة لعرض مدینه السلام».

javadstar76
09-17-2010, 03:29 PM
(ز 247 ق)، منجم. وى در علم نجوم توانا، و اكثر استخراجات نجومى او صحیح بود. از آثار او: «اختصار المجسطى»، در حركت سماویه؛ «جوامع علم نجوم»؛ «اصول حركات السماویه» یا «الفصول الثلاثین» یا «كتاب علل الافلاك».

javadstar76
09-17-2010, 03:35 PM
http://www.forexrainbow.com/files/55fk9u2cch2ovr3qzolk.jpg (http://www.forexrainbow.com/)استاد احمد دالکی کیست ؟

استاد احمد دالکي متولد سال 1315 شهر شيراز است و فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي کشاورزي و نقشه برداري هوايي و مهندسي تفسير عکسهاي هوايي از دانشگاه هاي ايران ، هلند وامريکا است.

وي سياره مورد علاقه خود را زحل و زهره عنوان مي کند و در باره و ضعيت ستاره شناسي اماتور کشورمان مي گويد : جوانان کشور فوق العاده از اين رشته استقبال مي کنند ولي متاسفانه وسايل وامکانات اين کار کم است.

احمد دالکی از شاخص ترین چهره های ستاره شناسی در حوزه غیرحرفه ای ایران است که توانسته طی سه دهه خدمات ارزنده ای به پیشرفت علم نجوم و فضا نموده و آن را بین طبقات مختلف و به خصوص جوانان گسترش دهد و بنیانهای جدیدی را بنا نهد.

تحصیلات :

نامبرده تحصیلات مهندسی خود را در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به پایان رساند (1337) و سپس موفق به گذراندن دو دوره مهندسی فتوگرامتری و همچنین تفسیر عکس های هوایی در هلند گیرد (1343 و 1347) و دوره تخصصی کاربرد ماهواره در سنجش از راه دور را ، در آمریکا گذرانید (1355).

کتاب و نوشته ها :

مهندس دالکی به جز کتابهای تخصصی در رشته تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ( دانشگاه تهران 1364 و مرکز نشر دانشگاهی 1363)، کتاب زمین در فضا را نوشته و دانشگاه شهید بهشتی آن را منتشر نمود (1380). ویراستاری علمی کتاب دانشنامه همگانی نجوم مربوط به بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز انجام داده است (1382).

خدمات علمی، آموزشی و نجومی :

در چند دهه اخیر ایشان موفق به خدماتی همگانی در زمینه نجوم و فضا در بُعد آموزشی و اجرایی گردید که به چند مورد آن اشاره می شود :
به عنوان اوّلین مدیر رصدخانه پارک زعفرانیه، اقدام به برنامه ریزی و راه اندازی آن رصدخانه نمود (1369). اولین مدیر آسمان نمای تهران متعلق به سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّح در خیابان معلّم (1372) و کمک اساسی به ساخت و راه اندازی آن.
ضمناً بازدیدهای علمی ایشان از مراکز معتبر جهان در حوزه ستاره شناسی و فضا یکی از بارزترین و منحصر به فردترین فعالیتهای ایشان بوده که فهرست بعضی از آنها به این قرار است :

بازدید رصدخانه و مجموعه گرینویچ لندن (1343 ، 1353 ، 1370)، آسمان نمای لندن (1343 ، 1353) ، آسمان نمای تورنتو و مونترال – کانادا (1369)؛ رصدخانه دانشگاه تورنتو (1369)؛ رصدخانه کهن پاریس (1371)؛ سازمان فضایی آمریکا در پایگاه گُدارد – مریلند (1355 ، 1381)؛ رصدخانه هیل در کوههای پالومر آمریکا (1381)؛ رصدخانه های بزرگ کوه همیلتن(لیک) کالیفرنیا (1381)؛ آسمان نمای سانفرانسیسکو ( 1381)؛ رصدخانه و آسمان نمای اوکلند کالیفرنیا (1381) و ...
افزون بر فعالیت های فوق ، نامبرده از حدود سه دهه قبل با تلویزیون و گاهی رادیو همکاری داشته که به عنوان نمونه فقط در طول سال 1380 به تنهایی 100 برنامه نجومی و فضایی زنده را تدارک و از شبکه 4 سیما به طور متوسط هفته ای دو برنامه ارائه داده است. وی در حال حاضر نیز در صدد کمک به راه اندازی چند مرکز علمی و رصدخانه در نقاط مختلف کشور است.

ستاره بنیادی
09-17-2010, 03:54 PM
راستی من شنیدم استاد دالکی خرم آبادی هستند!

ظاهرا ایشون شیرازی اند(!!؟؟؟)

javadstar76
09-17-2010, 09:21 PM
راستی من شنیدم استاد دالکی خرم آبادی هستند!

ظاهرا ایشون شیرازی اند(!!؟؟؟)

بله ایشون شیرازی هستند.

پیام بهرام پور
09-17-2010, 11:42 PM
http://www.forexrainbow.com/files/55fk9u2cch2ovr3qzolk.jpg (http://www.forexrainbow.com/)استاد احمد دالکی کیست ؟

استاد احمد دالکي متولد سال 1315 شهر شيراز است و فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي کشاورزي و نقشه برداري هوايي و مهندسي تفسير عکسهاي هوايي از دانشگاه هاي ايران ، هلند وامريکا است.

وي سياره مورد علاقه خود را زحل و زهره عنوان مي کند و در باره و ضعيت ستاره شناسي اماتور کشورمان مي گويد : جوانان کشور فوق العاده از اين رشته استقبال مي کنند ولي متاسفانه وسايل وامکانات اين کار کم است.

احمد دالکی از شاخص ترین چهره های ستاره شناسی در حوزه غیرحرفه ای ایران است که توانسته طی سه دهه خدمات ارزنده ای به پیشرفت علم نجوم و فضا نموده و آن را بین طبقات مختلف و به خصوص جوانان گسترش دهد و بنیانهای جدیدی را بنا نهد.

تحصیلات :

نامبرده تحصیلات مهندسی خود را در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به پایان رساند (1337) و سپس موفق به گذراندن دو دوره مهندسی فتوگرامتری و همچنین تفسیر عکس های هوایی در هلند گیرد (1343 و 1347) و دوره تخصصی کاربرد ماهواره در سنجش از راه دور را ، در آمریکا گذرانید (1355).

کتاب و نوشته ها :

مهندس دالکی به جز کتابهای تخصصی در رشته تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ( دانشگاه تهران 1364 و مرکز نشر دانشگاهی 1363)، کتاب زمین در فضا را نوشته و دانشگاه شهید بهشتی آن را منتشر نمود (1380). ویراستاری علمی کتاب دانشنامه همگانی نجوم مربوط به بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز انجام داده است (1382).

خدمات علمی، آموزشی و نجومی :

در چند دهه اخیر ایشان موفق به خدماتی همگانی در زمینه نجوم و فضا در بُعد آموزشی و اجرایی گردید که به چند مورد آن اشاره می شود :
به عنوان اوّلین مدیر رصدخانه پارک زعفرانیه، اقدام به برنامه ریزی و راه اندازی آن رصدخانه نمود (1369). اولین مدیر آسمان نمای تهران متعلق به سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّح در خیابان معلّم (1372) و کمک اساسی به ساخت و راه اندازی آن.
ضمناً بازدیدهای علمی ایشان از مراکز معتبر جهان در حوزه ستاره شناسی و فضا یکی از بارزترین و منحصر به فردترین فعالیتهای ایشان بوده که فهرست بعضی از آنها به این قرار است :

بازدید رصدخانه و مجموعه گرینویچ لندن (1343 ، 1353 ، 1370)، آسمان نمای لندن (1343 ، 1353) ، آسمان نمای تورنتو و مونترال – کانادا (1369)؛ رصدخانه دانشگاه تورنتو (1369)؛ رصدخانه کهن پاریس (1371)؛ سازمان فضایی آمریکا در پایگاه گُدارد – مریلند (1355 ، 1381)؛ رصدخانه هیل در کوههای پالومر آمریکا (1381)؛ رصدخانه های بزرگ کوه همیلتن(لیک) کالیفرنیا (1381)؛ آسمان نمای سانفرانسیسکو ( 1381)؛ رصدخانه و آسمان نمای اوکلند کالیفرنیا (1381) و ...
افزون بر فعالیت های فوق ، نامبرده از حدود سه دهه قبل با تلویزیون و گاهی رادیو همکاری داشته که به عنوان نمونه فقط در طول سال 1380 به تنهایی 100 برنامه نجومی و فضایی زنده را تدارک و از شبکه 4 سیما به طور متوسط هفته ای دو برنامه ارائه داده است. وی در حال حاضر نیز در صدد کمک به راه اندازی چند مرکز علمی و رصدخانه در نقاط مختلف کشور است.

استاد دالکی خیلی گله
جدی می گم
فارق از بحث علمی، ایشون خیلی مهربون هستن
من یه کتاب داشتم به اسم ستاره شناس آینده که می خواستم مقدمه ی اون رو ایشون بنویسن
وقتی بهشون گفتم، بدون این که از من رزومه بخوان و از این جور کارها و کلاس بزارن و ... گفتن که یه مشکل هست
من که کلی ترسیده بودم، گفتم چه مشکلی؟ گفت ممکنه یکم طول بکشه، چون سرم یکم شلوغه!
خدایی جا خورده بودم از مهربونی این مرد بزرگوار
تازه ایشون فقط دو هفته وقت خواسته بودن از من که اینقدر نگران پایین اومدن سرعت کار من بودن

Tahereh Ramezani
09-19-2010, 06:45 PM
دکتر کامران وفا در سال 1339 در تهران به دنیا آمد. در سال 1356 پس از اتمام دوره متوسطه در دبیرستان البرز، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت.ایشان لیسانس فیزیک و ریاضی از دانشگاه mit، در سال 1364 دکترای فیزیک را در دانشگاه پرینستون اخذ کردند. وی مقام استادی فیزیک نظری انرژی زیاد و به ویژه تئوری ریسمان(تار) دانشگاه هاورد در ایالت متحده آمریکا را به عهده دارد و در این زمینه توانسته است پس از سالها تحقیق به حل بعضی از مشکل ترین معمای سیاهچاله ها دست یابد. وی می گوید: رشته تحقیقات من نظریه ریسمان است. این نظریه ناهماهنگی میان نظریه نسبیت انیشتین و مکانیک کوانتوم را حل کرده است. دکتر کامران با خانم آفرین صدر ازدواج کرد و هم اکنون صاحب سه فرزندند. دکتر کامران از سال 1369 به سمت استادی دائم هاروارد دست یافت.دکتر کامران در حدود دویست مقاله علمی تحریر نمودند در جهان علم فیزیک، نام پروفسور "کامران وفا" روز بروز شناخته تر می شود. وی موفق شد در سال 2008 دو جایزۀ "دیراک" و "آیزنباد"، که از معتبرترین جوائز علمی جهان به حساب می آیند را از آن خود کند. ایشان در ادامه تحقیقاتشان بعنوان عضو جدید فرهنگستان ملی علوم آمریکا انتخاب شدند .

Tahereh Ramezani
09-22-2010, 11:18 AM
http://www.spacescience.ir/images/Posts/Shahram-Yazdanpanah.jpgدر آخرین روزهای تیر ماه 1352، در اوج گرمای تابستانی داغ، در شهری كه به عروس صحرا مشهور است، یزد، به دنیا آمدم اما تقریباً تمام دوران كودكی، نوجوانی و جوانی‌ام در شهری سبز و زیبا در شمال كشور سپری شد. آستانه اشرفیه شهر كوچكی است كه بافتی روستایی داشت. البته امروز بسیار پیشرفت كرده و به شهری واقعی تبدیل شده است.
زیباترین خاطراتی كه از آن شهر سبز به یاد دارم به كتابخانه كانون پرورشی و فكری كودكان و نوجوانان شهرستان آستانه اشرفیه مربوط می‌شود و محبت بی حد و حصر مربیان و كاركنان این مركز كه مسبب اصلی علاقه‌مند كردن من به خواندن و اندیشیدن بودند. نام سركار خانم خواك را هرگز فراموش نخواهم كرد كه چگونه اولین كتاب زندگیم را به من كه هنوز خواندن نمی‌دانستم امانت داد.
اثر تمام نشدنی کتابهای ژول‌ورن و ایزاك آسیموف بر من، چنان ذهن كودكانه‌ام را درگیر خیال‌پردازیها كرده بود كه از همان زمان بزرگترین آرزوی من رفتن به فضا بود و شاید به همین علت اولین انتخابهای من برای تحصیل در دانشگاه، مهندسی هوافضا شد.
زمانی كه نتایج كنكور سراسری سال 1369 منتشر گردید و خبر قبولی من در رشته مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیركبیر را با خود به ارمغان آورد، من مشغول برپا كردن چادر اهدایی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بودم. زلزله ویرانگر شمال در آن سال خانه و كاشانه ما را ویران كرده بود. هنوز یادم هست كه صبح بعد از زلزله‌ای كه به لطف خدا همه خانواده جان سالم از آن به در برده بودند، زمانی كه برای بررسی اوضاع خانه‌امان با پدر راهی شدیم، معنی خم شدن پشت را فهمیدم زمانی كه ایشان با لرزش دست و بغض گلو، ویرانه‌های مسكن تازه ساخته شده‌ای را كه بعد از 30 سال كار طاقت‌فرسا با هزار امید و آرزو برای خانواده‌اش برپا كرده بود را نشانم می‌داد.
در درسهای دانشگاه هر چه آموختیم در رابطه با هوانوردی بود و "فضا" به شدت مظلوم واقع شده بود. از آرزوهایم فاصله می‌گرفتم، هر روز بیشتر از روز قبل. درس كه تمام شد اولین تجربه كاری را در شركت هوافضایی درنا راجع به بارگزاری استاتیكی و دینامیكی هواپیمای سبك پشت سر گذاشتم.
در همان سالهایی كه حد باربرداری هواپیماها را محاسبه می‌كردم، ناگهان در یك صبح زیبای بهاری كنار ساحل آرام خزر و زمانی كه خورشید آرام آرام و دوباره مهر افشانی آغاز كرده بود، بار بزرگ عشقی را در قلب خود احساس كردم كه منجر به ازدواج من با زنی صبور و مهربان شد. من معتقدم كه همسران پژوهشگران و دل‌دادگان شیفتگان علم، از خود گذشته‌ترین نوع بشر هستند. زیرا این نوع عجیبی از بشر كه ذكرش رفت نه حواس جمعی دارد و نه جیب پرپولی. این بندگان نفرین شده خداوند (پژوهشگران) همواره به چیزی غیر از خانواده می‌اندیشند در حالی كه بار سنگین اداره خانه بر دوش همسران صبورشان است. باشد كه خدا جزای اخروی نصیبشان كند كه امیدی به درمان جنون ما در این دنیا نیست مگر اینكه پاسخ پرسش اصلی یافت شود!!
بعد از كار در هوافضایی درنا چند مجموعه خصوصی و دولتی را تجربه كردم. در سال 1384 پژوهشگاه هوافضا را به امید یافتن دریچه ای به آسمان برگزیدم. در آنجا بود که بیشتر درگیر فعالیتهای فضایی شدم و رضایت بیشتری نسبت به كارم پیدا نمودم. سرانجام فعالیتهای متعددی که در مسیر فضا انجام دادم سرنوشت من را با سازمان فضایی ایران پیوند زد و دو سال افتخار همکاری در مجموعه عظیم این سازمان را در کارنامه خود دارم.
اولین پروژه واقعاً فضایی من موضوعی با عنوان پسماندهای فضایی (Space Debris) بود. مدتی كه از شروع پروژه پسماندهای فضایی گذشت مجبور شدم اندكی از سیارات و ستاره‌ها بدانم. اندك اندك به رؤیاهایم نزدیكتر و نزدیكتر می‌شدم. بعد از 10 سال دوباره به آسمان نگاه كردم و از عظمت و زیبایی آن وجدی مضاعف یافتم. در این راه با گروه‌های نجومی آشنا شدم و متعجب از عمق نفوذ آنها در ذهن و اندیشه جوان دانش‌آموزان و دانشجویان. دیدم كه چگونه بدون كمكی، بودجه‌ای یا سازمانی عریض و طویل و پستهای مدیریتی آنچنانی و امكانات دولتی اینچنانی تحولی به وجود آورده‌اند دیدنی.
و افسوس خوردم، افسوس خوردم كه همه آن علاقه‌مندان جوان به خوبی می‌دانند كه مشتری در چه طول موجی تابش دارد و فاصله نزدیكترین ستاره تا خورشید چقدر است، می‌دانند و خوب هم می‌دانند كه ماه چه زمانی نو می‌شود و فنون عكاسی از اجسام كم نور آسمان چگونه است ولی نمی‌دانند كه چگونه می‌توان به فضا رفت. با تكنولوژی و دانش فضانوردی و ادوات و ابزار كشف فضا بیگانه‌اند. مدار را اغلب نمی‌شناسند و از مانورهای فضایی اطلاعات كمی دارند. قفل را یافته بودم و كلید در دست داشتم. همتی می‌خواست و انگیزه‌ای كه همسرم قدم اول را برایم برداشت: "كاری را انجام بده كه دوستش داری" و من هم انجام دادم.

169
11-14-2010, 02:15 AM
استاد دالکی خیلی گله
جدی می گم
فارق از بحث علمی، ایشون خیلی مهربون هستن
من یه کتاب داشتم به اسم ستاره شناس آینده که می خواستم مقدمه ی اون رو ایشون بنویسن
وقتی بهشون گفتم، بدون این که از من رزومه بخوان و از این جور کارها و کلاس بزارن و ... گفتن که یه مشکل هست
من که کلی ترسیده بودم، گفتم چه مشکلی؟ گفت ممکنه یکم طول بکشه، چون سرم یکم شلوغه!
خدایی جا خورده بودم از مهربونی این مرد بزرگوار
تازه ایشون فقط دو هفته وقت خواسته بودن از من که اینقدر نگران پایین اومدن سرعت کار من بودن
با اینکه از نزدیک زیارتشون نکردم ولی واقعا دوست داشتنی هستن!!!! نوع صحبت کردنشون!چهره ی مهربون!!! از وقتی که یادمه هیچ وقت این حس خوبی که نصبت بهشون دارم و هیچ وقت از دست ندادم!!! امیدوارم بتونن چند رصدخانه بزرگ تو کشور راه اندازی کنن!!! :want !:
ممنون آقای بهرام پور

مرشد
12-07-2010, 06:44 PM
به همین مقصود کار را از معرفی خود شروع می کنم :


http://forexrainbow.com/files/3ufzynt8hjqwzahbx5mo.jpg

ابوالحسين عبد الرحمن بن عمر صوفي رازي؛ به سال 903 میلادی دیده به جهان گشودم،در44 سالگی جهت تحقیق در باب مسئله نجومی به دینور رفته و دو سال بعد در اصفهان رحل اقامت افکندم در دربار عضد الدوله دیلمی کار اصلي ام تشريح و تصحیح يافته هاي پيشين يونانيان در علم نجوم و ترجمه آثار آنها به زبان عربي بود.

سپس به سمت استاد رياضي و ستاره‌شناسي شهر گور فيروزآباد منسوب شدم. در رصدخانه شهر گور پژوهش هاي ستاره‌شناسي ارزنده‌اي انجام دادم وتا به شهرت فراواني ‌رسیدم.

قدر ستارگان را محاسبه کرده،به بررسی تغییر رنگ ستارگان آسمان از جمله الغول در صورت فلکی برساوش پرداختم.سپس بر مطالعه ی نور سحابی ها همت گماشتم و در این کردار چنان فائق آمدم علمی را با عنوان علم نورسنجی ابداع کردم.

با دیدگان غیر مسلح توانستم تعدادی ستاره ی دوتایی و سهابی مانند آندرومدا در صورت فلکی زن به زنجیر کشف کنم، و در همین مسیر اولین فهرست اجرام غیر ستاره ای شامل تعدادی از سهابی های آسمان ارائه دادم.
در سفر به یمن ابر ماژلانی بزرگ را برای اولین بار کشف کردم و آن را البکر نام نهادم. - متأسفانه شنیده ام دریانوردی به نام ماژلان آن را چند صد سال پس از من دیده و به نام خود ثبت کرده است-

کره ی آسمانی سیمین ساختم و در آن با دقت فراوانی موضع هر صورت فلکی را برای ناظر روی زمین و همچنین ناظر آسمان از بالای زمین مشخص نمودم.

دربصره، بغداد، شیراز،یمن و گور رصدهایی انجام دادم که طی آن ها نصف النهار شهر شیراز را با دقت بالا محاسبه کردم، در رصدها به اين نتيجه رسيدم که صفحه دايره البروج نسبت به استواي سماوي مايل است با توجه به اين مسئله طول سال اعتدالي را با دقت بيشتري محاسبه نمودم.

در پایان کتابی به رشته ی تحریر درآوردم که در آن کاستی ها و اشتباهات چشمگیر رصدی بطلمیوس، بتانی و دیگر منجمان قبل از خود را تکمیل و تصحیح، و در آن موضع دقیق به همراه دیگر مشخصات 1027 ستاره ی آسمان به همراه اجرام غیر ستاره ای را مشخص نمودم. این کتاب را صور الکواکب نام است. در آینده این کتاب توسط عبدالرحمن طوسی به زبان پارسی برگردانده خواهد شد.

http://forexrainbow.com/files/qjglevm79cpgsdi3zs8b.jpg

m.aryayi
01-26-2011, 09:31 PM
من خانم طريان رو ديدم ولي به اون هايي كه ايشون رو نديدن پيشنهاد مي كنم فيلمي رو كه ازايشون ساخته شده رو ببينند فيلم براي شبكه 1 درست شده ، من خودم از يك دوست فيلم رو گرفتم و نمي دونم بايد چه جوري تهيه اش كنيد ولي اگه تو نت بگرديد بايد بتونيد پيداش كنيد

Sunrise
02-24-2011, 12:31 PM
محمد بن محمد بن حسن معروف به خواجه نصير الدين طوسي در سال 597 هجري قمري در طوس متولد شد.پدرش شيخ وجيه‌ الدين که از علماء شهر قم بود، به همراه خانواده به شوق زيارت امام رضا(ع)، به مشهد عزيمت نمود و پس از زيارت در هنگام بازگشت به وطن به علت بيماري همسرش در يكي از محله‌هاي شهر طوس ساكن شدو خواجه نصير، در همان شهر متولد شد. ايام كودكي و نوجواني محمد در شهر طوس سپري شد. وي در اين ايام پس از خواندن و نوشتن، قرائت قرآن، قواعد زبان عربي و فارسي، معاني و بيان و حديث را نزد پدر آموخت. پس از آن به توصيه پدر نزد دايي خود "نورالدين علي بن محمد شيعي" كه از دانشمندان به­نام در رياضيات، حكمت و منطق بود به فراگيري آن علوم پرداخت. سپس به نيشابور مهاجرت كرد و از محضر اساتيد بزرگي مثل "فرید الدين داماد نيشابوری"، "اشارات بوعلی" و از "قطب الدين مصري"، «قانون ابن سينا» را فرا گرفت. وي علاوه بر كتابهاي فوق از محضر عارف معروف آن ديار «عطار نيشابوري» نيز بهرمند شد.
خواجه نصير پس از كسب علوم مختلف در خراسان به ديار ري شتافت و پس از آنجا به قم سپس به اصفهان و از آنجا به عراق رفت. او فقه را از محضر "معين الدين سالم مصري" از شاگردان "ابن ادريس حلي" و "ابن زهره حلبي" فرا گرفت و در سال 619 قمري از استاد خود اجازه نقل روايت دريافت كرد. او همچنین مدتی در محضر "علامه حلّي" فقه آموخت. "كمال الدين موصلي" ساكن شهر موصل ديگر دانشمندي بود كه علم نجوم و رياضي را به خواجه آموخت. خواجه پس از سالها كسب علم و معرفت و طي كردن درجات علمي و سير و سلوك معنوي در ديار غربت، عزم وطن كرد و از عراق به سمت خراسان رهسپار شد.http://www.pajoohe.com/attachment/28224.jpg

آثار علمي و قلمي خواجه 150اثر است كه اغلب آنها به عربي نوشته شده است، از جمله مهم‌ترین آثار اصیل وی در حساب هندسه و مثلثات جوامع‌الحساب بالتخت و التراب، رساله‌الشافیه و اثر معروفش، كتاب شكل‌القطاع است كه به نوشته‌های رگیومونتانوس اثر گذارده است.
معروف‌ترین آثار نجومی وی زیج ایلخانی - كه در سال ۶۵۰ نوشته شده است - و همچنین تذكره فی علم الهیئه است. كتاب تنسوق‌نامه و كتاب‌هایی در زمینه اختربینی نیز نوشته است.
به احتمال زياد برجسته‌ترین كار طوسی در ریاضیات در زمینه مثلثات بوده است. در كشف القناع عن اسرار شكل‌القطاع، وی نخستین كسی بود كه مثلثات را بدون توسل به قضیه منلائوس یا نجوم، توسعه بخشید و هم او بود كه برای نخستین بار قضیه جیوب را، كه رویداد برجسته‌ای در تاریخ ریاضیات است به روشنی بیان كرد. در نجوم، تذكره فی علم الهیئه وی شاید
كامل‌ترین نقد بر نجوم بطلمیوسی در قرون وسطی و معرف تنها الگوی ریاضی جدید حركات سیارات است كه در نجوم قرون وسطی نوشته شده است.
این كتاب به احتمال زیاد از راه نوشته‌های منجمان بیزانسی به كوپرنیك اثر گذاشته است و همراه با كار شاگردان طوسی متضمن تمام تازه‌های نجومی كوپرنیكی است (به استثنای فرضیه خورشید مركزی آن)


http://www.engday.ir/portal/images/stories/khajenasir.jpg

وقتی که هولاکو به فرمانروایی اسماعیلیان در سال 635 هجری قمری پایان داد طوسی را در خدمت خود نگاه داشت و به او اجازه داد که رصدخانه بزرگی در مراغه ایجاد کند، که شروع آن از سال 638 هجری قمری بود. برای کمک به رصدخانه علاوه بر کمکهای مالی دولت اوقاف سراسر کشور نیز در اختیار خواجه گذاره شده بود که از عشر (یک دهم) آن جهت امر رصدخانه و خرید وسایل و اسباب و آلات و کتب استفاده می‌نمود. در نزدیکی رصدخانه کتابخانه بزرگی ساخته شده بود که حدود 400000 جلد کتب نفیس جهت استفاده دانشمندان و فضلا قرارداده بود که از بغداد و شام و بیروت و الجزیره بدست آورده بودند. در جوار رصدخانه یک سرای عالی برای خواجه و جماعت منجمین ساخته بودند و مدرسه علمیه‌ای جهت استفاده طلاب دانشجو. این کارها مدت 13 سال به طول انجامید تا اینکه ایلخان هولاکوی مغول در سال 663 هجری قمری در گذشت. لیکن خواجه تا آخرین دقایق عمر خود اجازه نداد که خللی در کار آنجا رخ دهد و کوشش بسیار نمود که آن رصدخانه و کتابخانه از بین نرود.

علامه حلي(شاگرد وي) از او به عنوان استاد بشريت ياد ميکند- جورج ساتن وي را بزرگترين رياضيدان اسلام به شمار مي آورد و بروکلمن آلماني مي گويد وي از مشهورترين دانشمندان قرن هفتم و برترين مولفان اين قرن به طور مطلق است.

جامعه علمي جهان به پاس خدمات و تلاشهاي اين دانشمند بزرگ در علم رياضي و نجوم نامش را بر کره ماه ثبت نمود.

اين حکيم الهي سرانجام در سال ۶۷۲ هجري در شهر مقدس کاظمين در گذشت.

--------------
منابع: daneshnameh.roshd.ir --- engday.ir --- pajoohe.com --- mashaheer.net

Mojtaba.M
08-20-2011, 01:21 AM
در سال ۲۰۰۴ میلادی نشریه ساینس دست به انتخاب ۱۰ رویداد تاثیرگذار علمی بشر زد و در راس آن فهرست، کاوش‌های روباتیک سیاره سرخ فام مریخ توسط دو کاوشگر روح (Spirit) و فرصت (opportunity) که نشانه‌هایی از وجود آب را کشف کرده بودند، قرار داشت. در پشت این ماموریت حضور مدیریت برجسته یک شخص نمایان بود و او کسی نبود جز دکتر فیروز نادری از سرشناس‌ترین ایرانی‌های حال حاضر دنیا. او در 26 اسفند 1324 در شیراز به دنیا آمد، تحصیلات ابتدایی خود را در شیراز و دوره متوسطه را در دبیرستان اندیشه تهران به اتمام رساند. سپس در سال 1964 به امریکا رفت و پس از تحصیلات کارشناسی و کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی برق، در سال 1976 تحصیلات دکترای خود را در رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به پایان رساند. پس از اتمام تحصیلات خود در سال 1976 به وطن بازگشت و فعالیت خود را در مرکز سنجش از دور ایران در تهران آغاز ‌کرد و پس از دو سه سال فعالیت به دلیل نبود امکانات مورد نیاز برای بسط تحقیقات و پژوهش‌هایش کشور را به مقصد امریکا ترک کرد و در سال 1979، یعنی حدود 29 سال پیش فعالیت خود را در ناسا آغاز کرد.
او در این مدت مشاغل فنی و مدیریتی متعددی را در زمینه ماهواره‌های مخابراتی متحرک، رادارهای سنجش از دور اقیانوسی، رصدخانه‌های تحقیقاتی اختر فیزیک و اکتشاف مریخ و سایر اجرام منظومه شمسی بر عهده داشت. نادری از سال ۱۹۹۶ مدیر برنامه منشاء حیات ناسا بود. در سال 1979 به «آزمایشگاه پیشرانش جت» (JPL) پیوست و به عنوان مدیر آزمایشات پروازی علوم فضا و مدیر طرح تفرق‌سنج ناسا به کار پرداخت. او هم‌اکنون مدیریت‌ارشد برنامه‌ریزی استراتژیک JPL را برعهده دارد. وقتی این پست را پذیرفت، ناگهان ایمیل‌ها و پیام‌های بی‌شماری از سوی ایرانیان به سمت او سرازیر شد. خودش در این‌باره می‌گوید: «همان زمان بود که فهمیدم دنیا چقدر کوچک است. اما تا حدودی نگران شدم، چون می‌دیدم مسئولیتم به خاطر حساسیت‌های هموطنانم بیشتر شده است».
در سال 2000 میلادی دانشمندان بزرگ ناسا پس از دو بار ناکامی در هدایت و مدیریت پروژه اکتشافی مریخ تصمیم می‌گیرند که این پروژه ناموفق را متوقف کنند اما راه‌کارها و جدیت دکتر نادری باعث می‌شود که مدیریت این پروژه به او واگذار شود. در سال 2001 تیم تحت مدیریتش موفق شدند مدار گرد اودیسه را به مدار مریخ بفرستند و مریخ‌نورد «روح» و سپس «فرصت» در پنجم بهمن سال 2004 بر سطح مریخ فرود آمد. دکتر نادری در این‌باره می‌گوید: «روح» را به دریاچه‌ای فرستادیم که فکر می‌کردیم در آنجا بتواند شواهدی از وجود آب یا حیات قدیمی یافت کند. اما در این مورد تیر ما به خطا رفت! «فرصت» نیز به جایی که پیش‌بینی می‌شد حاوی مواد معدنی نظیر هماتیت باشد فرستاده شد که توانست با کشف هماتیت که نشان‌دهنده وجود آب در گذشته است، کمک بزرگی به ما بکند».
قرار است در سال 2009 مریخ‌نورد بسیار پیشرفته و بزرگی به نام MSL که از سوخت اتمی استفاده می‌کند و یک لابراتوار مجهز علمی به همراه دارد به فضا پرتاب شود و در سال 2010 به سطح مریخ‌ برسد. آزمایشگاه سنگ و کانی به همراه 8 جز آزمایشگر دیگر آزمایشگاه این مریخ‌نورد را تشکیل می‌دهند. اگر این ماموریت با موفقیت همراه باشد قدم بعدی، جست‌وجوی مستقیم حیات در مریخ در سال‌های پس از آن و حوالی سال 2016 خواهد بود.
دکتر نادری در مورد سفر انسان به مریخ می‌گوید: «فرستادن انسان به مریخ به قدری مشکل و پیچیده خواهد بود که ارسال MSL و موفقیتش نیز نمی‌تواند پیش نیاز آن باشد. سه مرحله برای سفر به مریخ متصور است: پرتاب از زمین، هدایت از زمین تا مریخ و فرود در مریخ. بخش دوم این ماوریت آسان‌ترین قسمت آن خواهد بود و سختی آن فرود در مریخ و پرتاب از زمین است. مشکل‌ترین فاز فرود در مریخ کند کردن سرعت فضاپیما است. در حال حاضر و در ماموریت‌های کنونی سپر حرارتی – چتر و موتورها می‌توانند سرعت را کاهش دهند. اما در زمانی که فضاپیمای حامل انسان بخواهد با 20 تا 25 برابر وزن و اندازه در سطح مریخ فرود آید کار کمی سخت‌تر خواهد شد. ما هنوز تکنولوژی مورد نیاز برای این کار را در اختیار نداریم. با توجه به مشکلات تکنولوژیکی و مالی که بر سر این راه وجود دارد به نظر نمی‌رسد تا نیمه این قرن بتوانیم تمامی امکانات این سفر را فراهم کنیم. مشکل دیگر هزینه‌های سنگین این ماموریت است. در زمان فرود اولین انسان به ماه با بودجه‌های کنونی نزدیک به 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شد تا امریکا برنده مسابقه فتح ماه با شوروی باشد. تخمین ما برای انجام سفر انسان به مریخ در حال حاضر رقمی بالغ بر 200 تا 400 میلیارد دلار است و در حال حاضر چنین رقابتی وجود ندارد».
دکتر نادری بارها مورد تقدیر قرار گرفته است که از آن‌ جمله می‌توان موارد زیر را نام برد: بالاترین نشان ناسا «مدال خدمات برجسته»، انتخاب به عنوان فرد موثر سال ایالات متحده، لیبرال پرایز 2004 که پیش از او به پاپ بندیکت شانزدهم اعطا شده بود و نشان افتخار الیس آیلند در سال 2005 که از برنده‌گان قبلی آن می‌توان به بیل کلینتون، هنری کیسینجر، باب هوپ، محمدعلی کلی و فرانک سیناترا اشاره کرد.
http://entrepreneurship.aiau.ir/Entrepreneurship/PublishingImages/015.jpg

entrepreneurship.aiau.ir

Night*
09-19-2011, 08:24 PM
ابو جعفر محمد بن موسی خوارزمی (http://www.noojum.com/other/famous/362-2009-03-29-18-14-45.html)


http://www.noojum.com/images/stories/news/persons/kharazmii.jpg (http://www.noojum.com/images/stories/news/persons/kharazmii.jpg)

خوارزمی ابو جعفر محمد بن موسی از دانشمندان بزرگ ریاضی و نجوم می باشد از زندگی خوارزمی چندان ا طلاع قابل اعتمادی در دست نیست الا اینکه وی در حدود سال 780 میلادی در خوارزم(خیوه کنونی) متولد شد شهرت علمی وی مربوط به کارهایی است که در ریاضیات مخصوصاٌ‌ در رشته جبر انجام داده به طوری که هیچیک از ریاضیدانان قرون وسطی مانند وی در فکر ریاضی تاثیر نداشته اند اجداد خوارزمی احتمالاٌ اهل خوارزم بودند ولی خودش احتمالاٌ از قطر بولی ناحیه ای نزدیک بغداد بود. به هنگام خلافت ماموی عضو دارالحکمه که مجمعی از دانشمندان در بغداد به سرپرستی مامون بود، گردید خوارزمی کارهای دیونانتوس را در رشته جبر دنبال کرد و به بسط آن پرداخت خود نیز کتابی در این رشته نوشت .

الجبر و المقابله که به مامون تقدیم شده کتابی است در باره ریاضیات مقدماتی و شاید نخستین کتاب جبری باشد که به عربی نوشته شده است دانش پژوهان بر سر این که چه مقدار از محتوای کتاب از منابع یونانی و هندی و عبری گرفته شده است اختلاف نظر دارند معمولاٌ در حل معادلات دو عمل معمول است خوارزمی این دو را تنقیح و تدوین کرد و از این راه به واردساختن جبر به مرحله علمی کمک شایانی انجام داد اثر ریاضی دیگری که چندی پس از جبر نوشته شد رساله ای است مقدماتی در حساب که ارقام هندی(یا به غلط ارقام عربی) در آن به کار رفته بود و نخستین کتابی بود که نظام ارزش مکانی را(که آن نیز از هند بود) به نحوی اصولی و منظم شرح می داد اثر دیگری که به مامون تقدیم شد زیج السند هند بود مه نخستین اثر اختر شناسی عربی است که به صورت کامل بر جای مانده و شکل جداول آن از جداول بطلمیوس تاثیر پذیرفته است. کتاب صورت الارض که اثری است در زمینه جغرافیا اندک زمانی بعد از سال 195 – 196 نوشته شده است و تقریباٌ فهرست طولها و عرضهای همه شهرهای بزرگ و اماکن را شامل می شود این اثر که احتمالاٌ‌ مبتنی بر نقشه جهان نمای مامون است(که شاید خود خوارزمی هم در تهیه آن کار کرده بوده باشد)، به نوبه خود مبتنی بر جغرافیای بطلمیوسی بود این کتاب از بهضی جهات دقیق تر از اثر بطلمیوس بود خاصه در قلمرو اسلام. تنها اثر دیگری که بر جای مانده است رساله کوتاهی است در باره تقویم یهود. خوارزمی دو کتاب نیز در باره اسطرلاب نوشت آثار علمی خوارزمی از حیث تعداد کم ولی از نفوذ بی بدیل برخوردارند زیرا که مدخلی بر علوم یونانی و هندی فراهم آورده اند بخشی از جبر دوبار در قرن ششم / دوازدهم به لاتینی ترجمه شد و نفوذی عمده بر جبر قرون وسطایی داشت رساله خوارزمی در باره ارقام هندی پس از آنکه در قرن دوازدهم به لاتینی ترجمه و منتشر شد بزرگترین تاثیر را بخشید نام خوارزمی مترادف شد با هر کتابی که در باره حساب جدید نوشته می شد(و از اینجا است اصطلاح جدید))الگوریتم)) به معنی قاعده محاسبه کتاب جبر و مقابله خوارزمی که به عنوان الجبرا به لاتینی ترجمه گردید باعث شد که همین کلمه در زبانهای اروپایی به معنای جبر به کار رود نام خوارزمی هم در ترجمه به جای الخوارزمی به صورت الگوریتمی تصنیف گردید و الفاظ آلگوریسم و نظایر آنها در زبانهای اروپایی که به معنی فن محاسبه ارقام یا علامات دیگر است مشتق از آن می باشد . http://bag-kharazmi.isfschools.net/Images/kharazmii.jpg (http://bag-kharazmi.isfschools.net/Images/kharazmii.jpg)
ارقام هندی که به غلط ارقام عربی نامیده می شود از طریق آثار فیبوناتچی به اروپا وارد گردید همین ارقام انقلابی در ریاپیات به وجود آورد و هر گونه اعمال محاسباتی را مقدور ساخت باری کتاب جبر خوارزمی قرنها در اروپا ماخذ و مرجع دانشمندان و محققین بوده و یوهانس هیسپالنسیس و گراردوس کرموننسیس و رابرت چستری در قرن دوازدهم هر یک از آن را به زبان لاتینی ترجمه کردند نفوذ کتاب زیج السند چندان زیاد نبود اما نخستین اثر از این گونه بود که به صورت ترجمه لاتینی به همت آدلاردباثی در قرن دوازدهم به غرب رسید جداول طلیطلی(تولدویی) یکجا قرار گرفتند و به توسط ژرار کرمونایی در اواخر قرن یازدهم به لاتینی ترجمه شدند، از مقبولیت گستره تری در غرب برخوردار شدند و دست کم یکصد سال بسیار متداول بودند از کارهای دیگر خوارزمی تهیه اطلسی از نقشه آسمان و زمین و همچنین اصلاح نقشه های جغرافیایی بطلمیوس بود جغرافیای وی تا اواخر قرن نوزدهم در اروپا ناشناخته ماند، دیگر از کتب مهم خوارزمی کتاب مفاتیح العلوم است که کتاب مهم و ارزنده ای است خوارزمی در حدود سال 848 میلادی مطابق با 232 هجری قمری در گذشت.

Night*
10-17-2011, 12:00 AM
حسن بن حسن بن علي بن هيثم يکتن از مشاهير علم ودانش در تمدن اسلامی است .ابن الهيثم در طول حيات خود تلاش پيگير وطاقت فرسا به خرج داد تا در علوم متداول زمان خود صاحب نطر ومتخصص گردد .
http://img.tebyan.net/big/1388/03/1261606618623617623218823320853184781121178.jpg

حسن بن حسن بن علي بن هيثم يکتن از مشاهير علم ودانش در تمدن اسلامی است .ابن الهيثم در طول حيات خود تلاش پيگير وطاقت فرسا به خرج داد تا در علوم متداول زمان خود صاحب نطر ومتخصص گردد . او که در بصره (354هـ) متولد شده بود, پس از فراگيری دروس مقدماتی به تحقيق در مورد رياضيات وطب پرداخت او پس از ندک مدتی در اين رشته ها مهارت به خاصی پيدا کرد . ويکی از ريا ضيدانان مشهور وبزرگترين فيزيکدان مسلمان است . در قرون وسطی او را بيان الهازن ناميده اند. در تاريخچه زندگی او خلد بسيار وجود دارد ودر زمان خلافت الحاکم به مصر رفت ودر آنجا در صدد بر آمد که جريان نيل را منظم کند سازد اما چون اين کار را نا شدنی يافت با وجود ترسی که از خشم خليفه داشت از آن چشم پوشيد. پساز مرگ حاکم پاهراً باز گشت وبرای تأمين حقوقش به رو نويسی کتاب های خطی علمی, به ويژه کتاب های رياضی پرداخت . شهرت علمی ابن الهيثم در مصر به اوج خود رسيد ودر همين شهر به نوشتن آثاری از جمله ( القول المعروف بالغريب فی حساب المعاملات) پرداخت. مرگ وی در 430هـ اتفاق افتاد .

فهرست آثار او که از صد متجاوز است به دسيسه ابن ابی اصيبعه در کتاب " طبقات الأطبا" فراهم آمده است. اکثر اين آثار در بارۀ رياضيات وفيزيک نوشته شده است . اما وی به مباحث فلسفی وطبی نيز پرداخته است. در سر تاسر آثار فلسفه او به احاطۀ کامل وی بر نوشته های مئلفان يونانی بخصوص بطليموس که آثارش را ابن الهيثم مطالعه وتحقيق کرده است می توان نام برد. نبوغ رياضی ابن الهيثم در مقالۀ نجم کتاب ( فی الحناظر) آن جا که مسأله ای را حل می کند که امروز به نام او معروف است به اوج شکوفايی رسيده است.اين عشامه چنين است :" در صفحه دايره ای به مرکز O وبه شعاع Rدو نقطه ثابت Aو B داده می شود. هرگاه دايره را به مثبۀ آينه ای فرض کنيم , بر آن نقطه ای چون M بيابيد که شعاع ثوری که از Aخارج می شود, پس از منعکس شدن در نقطۀ M , بر Bبگذرد ." راه حل بسيار پيچيدۀ ابن هيثم به يک معادله در جه چهارم منتهی می شود که وی آن را با قطع کردن يک هذلو لی متساوی القطرين ويک دايره حل کرده است.لئونارد ودوانچی به حل اين مسأله علاقه پيدا کرده اما چون مبانی رياضی مستحکم نداشت فقط توانست آن را از راه عملی ( مکانيکی) حل کند. سر انجام هويگنس, که در سال 1696 در گذشت, قشنگ ترين وساده ترين راه حل را نشان داد.

ابن هيثم ثابت کرده است که شفق نجوی وقتی آغز می شود يا پايان می يابد که ارتفاع جو زمين را 52000 قدم تخمين زده بود. وی علت انکسار جدی افزايش قطر ظاهری خورشيد وماه را در نزديکی افق بدرستی توضيح داد. ابن الهيثم مانند ابو علی ابن سينا وبيرونی وابن نفيس معتقد بود که جهت مسير شعاع نور از طرف شيئی به طرف چشم است, نه در جهت عکس آن که اقليدس وبطليموس کثيری انگاشته بودند. در رياضيات , ابن هيثم مسأله ما هانی را به صورتی بديع حل کرد ورسالت های متعدد در بارۀمطالب رياضی نوشت. چنان که گفته شد, ابن هيثم نه تنها در علم رياضی که در دانش فيزيا وهندسه نيز سر أمد اقران خود بود.

آثار علمی ابن هيثم :

1 ـ رساله مساحت المجسم المکافی: اين رساله توسط لوتر به زبان آلمانی ترجمه شده است.

2ـ مقالۀ فی تربیع الدائره: این مقاله به زبان آلمانی ترجمه شده است, آطن مقاله طی چندين قرن مرجع دانشمندان هندسه وحققين اين رشته قرار داشته است.

3ـ مقاله مستقصاه فی الاشکال الهلالية .

4ـ خواص المثلث من جهت العمود.

5ـ القول المعروف بالغريب فی حساب المعاملات.

6ـ مقاله فی عمل المسبع فی الدائرة به زبان فرانسوی ترجمه شده است .

7ـ مقاله فی التحليل والترکيب

8ـ المعاملات فی الحساب

9ـ مقاله آن الکرة اوسه الاشکال المجسمة التی احاطتها متساوية وان الدائرة اوسع الاشکال المسطحة التی احاطتها متساوية ,در سال 1959م به زبان فرانسوی وروسی ترجمه شده است.

10ـ قول فی استخراج مسأله عدديه ,به زبان آلمانی ترجمه ومورد تحقيق قرار گرفته است.

11ـ مساله عدديه مجسمه .

12ـ مقاله فی المعلومات, در قرن هجده توسط سريون به زبان فرانسوی ترجمه شده است.

13ـ مقاله فی مسائل التلاقی.

14ـ مقالة فيما يعرض من الاختلاف في ارتفاعات الكواكب ، .

15ـ مقالة مشروحة في بركار الدوائر العظام در سال 1910م توسط ويدمان به زبان آلمانی ترجمه شده است .

16ـ مقالة في الأثر الذي في القمر.

17ـ مقالة في صورة الكسوف.

18ـ مقالة في حركة القمر.

19ـ كتاب في حل شكوك كتابفی حل شکوک اقليدس فی الاصول وشرح معانيه.

20ـ مقاله فی اخلاق.

ابن هيثم علاوه بر آثار رياضی وفلکی در وجود فوت, تعداد زيادی کتاب ومقاله در بارۀ رياضيات داشته که بيشترآن ها از بين رفته است .منبع:www.55a.net.

Mostafa
10-17-2011, 01:20 AM
ممنون از جناب Night* بابت ارائه اين مطالب خوب و از همه مهمتر بابت ذكر منبع

البته نام اين تاپيك " مشاهير نجوم ايران " است و همانطور كه در متن هم اشاره شده ابن هيثم عراقي بوده و نه ايراني

اما با اينحال در دنياي علم مرز هاي جغرافيايي چندان مهم نيستند و اصل فعاليت هاي علمي افراد است كه بايد كانون توجه باشد .

فقط خواستم اين نكته را عرض كنم كه اگر فكر مي كنيد پس از اين هم ممكن است دانشمندان نجومي غير ايراني را معرفي كنيد ؛ ميتوانيد تاپيكي با عنوان " مشاهير نجوم جهان " ايجاد كنيد و همه را در آن تاپيك معرفي نماييد

موفق باشيد

پیمان اکبرنیا
10-17-2011, 11:50 AM
ممنون از جناب Night* بابت ارائه اين مطالب خوب و از همه مهمتر بابت ذكر منبع

البته نام اين تاپيك " مشاهير نجوم ايران " است و همانطور كه در متن هم اشاره شده ابن هيثم عراقي بوده و نه ايراني

اما با اينحال در دنياي علم مرز هاي جغرافيايي چندان مهم نيستند و اصل فعاليت هاي علمي افراد است كه بايد كانون توجه باشد .

فقط خواستم اين نكته را عرض كنم كه اگر فكر مي كنيد پس از اين هم ممكن است دانشمندان نجومي غير ايراني را معرفي كنيد ؛ ميتوانيد تاپيكي با عنوان " مشاهير نجوم جهان " ايجاد كنيد و همه را در آن تاپيك معرفي نماييد

موفق باشيد

البته آقای امام اون زمان ( حدود سالهای 300 تا 450 هجری قمری)، عراق هم جزئی از مرزهای سیاسی ایران در اون زمان بود. یعنی حکومتهای آل زیار و آل بویه که ایرانی بودند و عراق را هم تحت کنترل داشتند. پس یک جورهایی میشه ابن هیثم را ایرانی هم فرض کرد هرچند زبانش عربی بوده.

Mostafa
10-17-2011, 12:03 PM
بله پيمان جان در جريان اين موضوع هستم

اما بررسي مسئله از اين زاويه باعث ميشه كه بعضي از كشور ها هم متقابلآ مشاهير ايراني رو با استدلال هاي مشابه متعلق به كشور خودشون بدونند !

فكر كنم چندي پيش بود كه اعلام نام اين سينا و فارابي به عنوان دانشمندان عرب ، سر و صداي زيادي به پا كرد .

معمولآ در اينگونه مواقع ملاك يونسكو براي ثبت مليت دانشمندان زبان و نژاد آنها است .

موفق باشيد

پیمان اکبرنیا
10-17-2011, 01:23 PM
بله پيمان جان در جريان اين موضوع هستم

اما بررسي مسئله از اين زاويه باعث ميشه كه بعضي از كشور ها هم متقابلآ مشاهير ايراني رو با استدلال هاي مشابه متعلق به كشور خودشون بدونند !

فكر كنم چندي پيش بود كه اعلام نام اين سينا و فارابي به عنوان دانشمندان عرب ، سر و صداي زيادي به پا كرد .

معمولآ در اينگونه مواقع ملاك يونسكو براي ثبت مليت دانشمندان زبان و نژاد آنها است .

موفق باشيد

بله درست میفرمایید

البته چون اون زمان زبان علم عربی بوده حتی دانشمندان ایرانی هم کتابهای خود را به عربی می نوشتند و به همین خاطر عربها این دانشمندان را به قول خودشون عرب حساب میکنند. مثل این که بگوییم چون الان همه به انگلیسی مقاله میدهند، همه دانشمندان جهان متعلق به انگلستان یا آمریکا هستند. همین امر، کار قضاوت را یک مقدار سخت میکند و باید در ریشه های نژادی و زیان مادری دانشمندان اون زمان تحقیق کرد.

ستاره بنیادی
10-18-2011, 12:39 PM
نمی دونم تا حالا اسم این خانوم رو شنیدین یا خیر؟!


بی بی منجّمه!

بی بی منجمه، بانوی شتاره شناس و ریاضی دان ایرانی در دوره ی سلجوقیان است.

من وقتی داشتم در یکی از مجلات دانشکده مون دنبال مطلبی می گشتم، مقاله ای رو دیدم با عنوان :

بی بی منجمه ستاره شناس ایرانی قرن هفتم هجری به روایت فرزندش ابن بی بی

خیلی جالب بود!

یکی اسمشون و دومی لقب فرزندشون: ابن بی بی!

و تازه جالب تر هم اینکه، بسیاری از دانسته های ما در مورد بی بی منجمه، از روایات پسرشون به دست اومده .

بعدها که مفصل تر گشتم ، دیدم بعلههههه ایشون کلی کارشون درست بوده :)

آنچه در ادامه می خوانید زندگی نامه بی بی منجمه از سایت « موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» نوشته ی « آسیه آل احمد» است:

**********************

زندگی نامه

یکي از زنان نامدار ستاره‌شناسي ايران، بي بي منجمه سمناني است. او دختر کمال‌الدين سمناني رئيس شافعيه نيشابور و منجم‌باشي سلطان محمد خوارزمشاه و از طرف مادر به فقيه بزرگ خراسان امام محمد بن يحيي منتسب است.1 تاريخ تولد بي بي به درستي مشخص نيست ولي به نظر مي رسد در اواخر قرن ششم متولد شده است. بي بي در خانواده اي فرهيخته رشد کرد و همچون پدرش در علم نجوم تبحر يافت و در رده دانشمندان زمان قرارگرفت، در دربار پادشاهاني چون سلطان جلال الدين خوارزمشاه و علاءالدين کيقباد از جايگاه ويژه برخوردار شد. او به دليل استعداد و توانايي اش به دربار خوارزمشاهيان راه يافت و چون احکامش با قضا و قدرجور درآمد از مقربان درگاه سلطان خوارزم شد و به بي بي منجمه شهرت يافت. بي بي در بسياري از نبردها در مقابل مغولان پا به پاي ديگر جنگجويان مي جنگيد و در رزم آوري نيز شهره بود و در تواريخ آمده است که او مدتها دوشادوش جلال الدين خوارزمشاه در ميدان نبرد با مغولان حضور داشته است.2همسر بي بي، مجدالدين محمد از سادات گورسرخ گرگان 3 بود. او هم در کنار بي بي در دربار خوارزمشاهي زندگي مي کرد و از بزرگان دربار به حساب مي آمد. در اوج شهرت بي بي، کمال‌الدين کاميار، ازطرف سلطان سلاجقه روم "علاءالدين کيقباد"عازم دربار خوارزمشاهيان شد، قرب آن خانم را نزد سلطان جلال‌الدين خوارزمشاه ديد و در بازگشت از علم وعزت بي بي نزد علاء الدين کيقباد گفت. اما موقعيت بي بي در دربار سلطان جلال‌الدين رو به تزلزل گذاشته و باحسادت درباريان رو به رو بود. 4 پس از چندي سلطان جلال‌الدين در نبردي با مغولان کشته شد، نقل است: که بي بي دريکي از پيشگوييهايش سلطان جلال‌الدين را از خيانت برادرش غياث الدين آگاه کرده بود، ولي سلطان به حرف او وقعي نگذاشت و در برابر مغولان به خدعه برادر شکست خورد.http://www.pic.iran-forum.ir/images/pa86vxc9l4lu5qjrkakh.jpg (http://www.pic.iran-forum.ir/)

ظرف چینی دورۀ سلجوقی طرح معاصر بی بی منجمه


با مرگ سلطان، بي بي و همسرش که پشتيبان خود را از دست داده بودند به شام گريختند و به دربار ملک اشرف مظفرالدين موسي ايوبي راه يافتند .5 سلطان سلجوقي که از ماجرا آگاه شد سفيري نزد بي بي فرستاد، او را با احترام بسيار به قونيه دعوت کرد و در دربار خود جايگاه بالايي براي او درنظر گرفت. هنگام جنگ بين شاميان و سلاجقه روم، بي بي از روي علم نجوم پيروز ميدان را، سلطان علاء الدين کيقباد اعلام کرد و طبق پيشگويي او جنگ به پايان رسيد. پس از پيروزي، سلطان کيقباد اعتقادش به او دو چندان شد و خلعت سلطاني را بر بي بي خاتون پوشانيد. او طبق خواسته بي بي مقام رياست دارالانشاء و لقب "ترجمان" را به همسرش مجدالدين محمد داد که تا آخر عمر در اين مقام به سلطان خدمت کرد. بي بي پسري به نام حسين داشت که به اميرناصرالدين ملقب بود که همچون پدر دردستگاه سلطان خدمت مي کرد. او که به علت شهرت مادرش به "ابن بي بي" مشهوراست يکي از مورخان و نويسندگان مهم قرن هفتم است، کتاب تاريخ او درمورد سلاجقه روم با نام "الاوامرالعلانيه في الامور العلانيه " است.6 بي بي منجمه در تاريخ 679ه ق درگذشت.7

_____________________________
1. ابن بي بي، تاريخ سلاجقه روم، تصحيح محمدجواد مشکور، تهران، 1350، ص هجده.

2. عبدالرفيع حقيقت، تاريخ سمنان، سمنان، فرمانداري کل سمنان،1352، ص 573.

3. گورسرخ امامزاده اي است در گرگان که سادات آن محل به اين نام معروف هستند.

4. عبدالرفيع حقيقت، همان.

5. ابن بي بي، همان.

6. همانجا.

7. دانشنامه جهان اسلام، زيرنظر غلامعلي حداد عادل، تهران، بنياد دايرة المعارف اسلامي،1375،ج5، ص72.

Mostafa
10-18-2011, 01:04 PM
ممنونم از خانم بنیادی که زندگی نامه بی بی منجمه را قرار دادند .

دقیقآ خاطرتم هست که در شماره 15 مجله نجوم ( همان اوایل ) به زندگی نامه ایشان و شرح مبسوطی از کارهای علمی ایشان پرداخته شده بود .

این در حالی است که واقعآ خیلی از علاقمندان به نجوم اطلاعات چندانی درباره چنین شخصیت هایی ندارند . ممنون از بابت این مطالب خوب

پیمان اکبرنیا
10-18-2011, 07:52 PM
نمی دونم تا حالا اسم این خانوم رو شنیدین یا خیر؟!


بی بی منجّمه!

بی بی منجمه، بانوی شتاره شناس و ریاضی دان ایرانی در دوره ی سلجوقیان است.

من وقتی داشتم در یکی از مجلات دانشکده مون دنبال مطلبی می گشتم، مقاله ای رو دیدم با عنوان :

بی بی منجمه ستاره شناس ایرانی قرن هفتم هجری به روایت فرزندش ابن بی بی

خیلی جالب بود!

یکی اسمشون و دومی لقب فرزندشون: ابن بی بی!

و تازه جالب تر هم اینکه، بسیاری از دانسته های ما در مورد بی بی منجمه، از روایات پسرشون به دست اومده .

بعدها که مفصل تر گشتم ، دیدم بعلههههه ایشون کلی کارشون درست بوده :)

آنچه در ادامه می خوانید زندگی نامه بی بی منجمه از سایت « موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» نوشته ی « آسیه آل احمد» است:

**********************

زندگی نامه

یکي از زنان نامدار ستاره‌شناسي ايران، بي بي منجمه سمناني است. او دختر کمال‌الدين سمناني رئيس شافعيه نيشابور و منجم‌باشي سلطان محمد خوارزمشاه و از طرف مادر به فقيه بزرگ خراسان امام محمد بن يحيي منتسب است.1 تاريخ تولد بي بي به درستي مشخص نيست ولي به نظر مي رسد در اواخر قرن ششم متولد شده است. بي بي در خانواده اي فرهيخته رشد کرد و همچون پدرش در علم نجوم تبحر يافت و در رده دانشمندان زمان قرارگرفت، در دربار پادشاهاني چون سلطان جلال الدين خوارزمشاه و علاءالدين کيقباد از جايگاه ويژه برخوردار شد. او به دليل استعداد و توانايي اش به دربار خوارزمشاهيان راه يافت و چون احکامش با قضا و قدرجور درآمد از مقربان درگاه سلطان خوارزم شد و به بي بي منجمه شهرت يافت. بي بي در بسياري از نبردها در مقابل مغولان پا به پاي ديگر جنگجويان مي جنگيد و در رزم آوري نيز شهره بود و در تواريخ آمده است که او مدتها دوشادوش جلال الدين خوارزمشاه در ميدان نبرد با مغولان حضور داشته است.2همسر بي بي، مجدالدين محمد از سادات گورسرخ گرگان 3 بود. او هم در کنار بي بي در دربار خوارزمشاهي زندگي مي کرد و از بزرگان دربار به حساب مي آمد. در اوج شهرت بي بي، کمال‌الدين کاميار، ازطرف سلطان سلاجقه روم "علاءالدين کيقباد"عازم دربار خوارزمشاهيان شد، قرب آن خانم را نزد سلطان جلال‌الدين خوارزمشاه ديد و در بازگشت از علم وعزت بي بي نزد علاء الدين کيقباد گفت. اما موقعيت بي بي در دربار سلطان جلال‌الدين رو به تزلزل گذاشته و باحسادت درباريان رو به رو بود. 4 پس از چندي سلطان جلال‌الدين در نبردي با مغولان کشته شد، نقل است: که بي بي دريکي از پيشگوييهايش سلطان جلال‌الدين را از خيانت برادرش غياث الدين آگاه کرده بود، ولي سلطان به حرف او وقعي نگذاشت و در برابر مغولان به خدعه برادر شکست خورد.http://www.pic.iran-forum.ir/images/pa86vxc9l4lu5qjrkakh.jpg (http://www.pic.iran-forum.ir/)

ظرف چینی دورۀ سلجوقی طرح معاصر بی بی منجمه


با مرگ سلطان، بي بي و همسرش که پشتيبان خود را از دست داده بودند به شام گريختند و به دربار ملک اشرف مظفرالدين موسي ايوبي راه يافتند .5 سلطان سلجوقي که از ماجرا آگاه شد سفيري نزد بي بي فرستاد، او را با احترام بسيار به قونيه دعوت کرد و در دربار خود جايگاه بالايي براي او درنظر گرفت. هنگام جنگ بين شاميان و سلاجقه روم، بي بي از روي علم نجوم پيروز ميدان را، سلطان علاء الدين کيقباد اعلام کرد و طبق پيشگويي او جنگ به پايان رسيد. پس از پيروزي، سلطان کيقباد اعتقادش به او دو چندان شد و خلعت سلطاني را بر بي بي خاتون پوشانيد. او طبق خواسته بي بي مقام رياست دارالانشاء و لقب "ترجمان" را به همسرش مجدالدين محمد داد که تا آخر عمر در اين مقام به سلطان خدمت کرد. بي بي پسري به نام حسين داشت که به اميرناصرالدين ملقب بود که همچون پدر دردستگاه سلطان خدمت مي کرد. او که به علت شهرت مادرش به "ابن بي بي" مشهوراست يکي از مورخان و نويسندگان مهم قرن هفتم است، کتاب تاريخ او درمورد سلاجقه روم با نام "الاوامرالعلانيه في الامور العلانيه " است.6 بي بي منجمه در تاريخ 679ه ق درگذشت.7

_____________________________
1. ابن بي بي، تاريخ سلاجقه روم، تصحيح محمدجواد مشکور، تهران، 1350، ص هجده.

2. عبدالرفيع حقيقت، تاريخ سمنان، سمنان، فرمانداري کل سمنان،1352، ص 573.

3. گورسرخ امامزاده اي است در گرگان که سادات آن محل به اين نام معروف هستند.

4. عبدالرفيع حقيقت، همان.

5. ابن بي بي، همان.

6. همانجا.

7. دانشنامه جهان اسلام، زيرنظر غلامعلي حداد عادل، تهران، بنياد دايرة المعارف اسلامي،1375،ج5، ص72.

البته با توجه به این زندگی نامه به نظر میرسه ایشون بیشتر طالع بین بودند تا منجم (به معنای نظریه پرداز یا محاسبه گر نجومی).

ستاره بنیادی
10-18-2011, 09:07 PM
دقیقآ خاطرتم هست که در شماره 15 مجله نجوم ( همان اوایل ) به زندگی نامه ایشان و شرح مبسوطی از کارهای علمی ایشان پرداخته شده بود .و این اشاره، به صورت تلویحی نشون می ده که ایشون کارهای علمی هم داشتند! :)

AGHIGH
11-04-2011, 01:09 PM
salam merc azin etelaat ke vaghean lazeme ma beshnasim in ostadano beshnasim,
man kheili dos daram ishono bebinam , kodom khanie salmandan hastan?

-----------------------------------------------------------------------------------
دوست گرامي لطفآ از حروف فارسي استفاده كنيد :
سلام مرسی‌ از اين اطلاعات که واقعا لازمه ما بشناسیم این استاد رو ،
من خیلی‌ دوست دارم ایشونو ببینم ، کدوم خانه سالمندان هستن؟


در صورت نداشتن فونت فارسی از بهنویس در لینک زیر استفاده کنید:
http://www.behnevis.com/

Mostafa
11-04-2011, 04:27 PM
سلام مرسی‌ از اين اطلاعات که واقعا لازمه ما بشناسیم این استاد رو ،
من خیلی‌ دوست دارم ایشونو ببینم ، کدوم خانه سالمندان هستن؟دوست گرامي سلام

اگر منظور شما بانو طريان هستند ، متآسفانه ايشان چندين ماه است كه به رحمت خدا رفته اند .

اگر در انجمن جستجو كنيد مي توانيد تاپيك مربوط به ملاقات اعضا با بانو طريان را كه فقط چند ماه قبل از درگذشت ايشان اتفاق افتاد را ملاحظه بفرماييد .

ستاره بنیادی
11-08-2011, 12:39 AM
از اونجایی که بعضی از دوستان از طریق پیام خصوصی از من خواستند که راه دسترسی به فیلم های دکتر طریان رو در اختیارشون بذارم عرض کنم که من به کمک چندتا از دوستان قراره یه مستند تلفیقی از زندگی ایشون تهیه کنیم ( به مناسبت سالگردشون که توی اسفندماه هست)
توی این مستند هم از فیلمی هم که صدا سیما پخش کرده استفاده می شه

تا قبل از اون راه مناسب برای تهیه، فیلم فکر می کنم که آرشیو صدا سیمااست. چون وکیلشون و خانوادشون فیلم ها رو در اختیار کسی نمی ذارن.

*artemis
12-09-2011, 07:36 PM
غیاث الدین جمشید کاشانی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

جمشید ملقب به غیاث‌الدین، فرزند پزشکی کاشانی به نام مسعود حدود سال ۷۹۰ قمری (۱۳۸۸ میلادی)، در کاشان چشم به جهان گشود. او در همهٔ آثارش خود را چنین معرفی کرده است: «کمترین بندگان خداوند (یا نیازمندترین بندگان خدا به رحمت او)، جمشید، پسر مسعود طبیب کاشانی، پسر محمود پسر محمد ». بیش‌تر آنچه که از زندگی وی می‌دانیم از بررسی آثار علمی ارزنده‌اش و نیز دو نامه که خطاب به پدر خود و مردم کاشان نوشته به دست آمده است.<o:p></o:p>
دوران کودکی و جوانی وی درست هم‌زمان با اوج یورش‌های وحشیانهٔ تیمور به ایران بود. با وجود این، جمشید در همین شرایط نیز هرگز از آموختن علوم مختلف غافل نشد. پدرش مسعود، چنان‌که گفتیم، پزشک بود اما شاید از علوم دیگر نیز بهرهٔ بسیار داشت. به طور مثال، از یکی از نامه‌های کاشانی به پدرش معلوم می‌شود که پدر قصد داشته تا شرحی بر معیار الاشعار نصیرالدین طوسی بنویسد و برای پسر، یعنی جمشید بفرستد.<o:p></o:p>
نخستین فعالیت علمی کاشانی که از تاریخ دقیق آن آگاهیم، رصد خسوف در ۱۲ ذیحجهٔ ۸۰۸ قمری، برابر با دوم ژوئن ۱۴۰۶ میلادی در کاشان است. غیاث‌الدین نخستین اثر علمی خود را در همین شهر و در ۲۱ رمضان ۸۰۹ قمری مطابق با اول مارس ۱۴۰۷ میلادی، یعنی ۲ سال پس از مرگ تیمور و فرو نشستن فتنهٔ او، نوشت. چهار سال بعد در ۸۱۳ قمری هنوز در کاشان بود و رسالهٔ مختصری به فارسی دربارهٔ علم هیأت(کیهان‌شناسی) نوشت. در ۸۱۶ قمری کتاب نجومی مهم خود یعنی زیج خاقانی را به فارسی نوشت و به اُلُغْ بیگ، فرزند شاهرخ و نوهٔ تیمور، که در سمرقند به سر می‌برد، هدیه کرد. کاشانی امید داشت که با حمایت الغ بیگ بتواند با آسودگی بیشتر پژوهش‌های علمی خود را ادامه دهد.<o:p></o:p>
کاشانی دست کم تا مدتی پس از پدیدآوردن کتاب ارزشمند تلخیص المفتاح، یعنی ۷ شعبان ۸۲۴ قمری مطابق با ۷ اوت ۱۴۲۱ میلادی، هنوز در کاشان به سر می‌برد. این نکته خود مایهٔ شگفتی بسیار است که چرا مردی دانشور چون الغ بیگ پس از مطالعهٔ زیج خاقانی به نبوغ کمنظیر پدیدآورنده، یعنی کاشانی، پی نبرد! کاشانی در یکی از دو نامهٔ خود از یک سو به طور تلویحی از این‌که بسیار دیر مورد توجه دولت‌مردان قرار گرفته گلایه می‌کند و از سوی دیگر از این‌که پس از این مدت دراز به شهری چون سمرقند دعوت شده است، سر از پا نمی‌شناسد.<o:p></o:p>
کاشانی به احتمال قوی در ۸۲۴ قمری به همراه معین‌الدین کاشانی(همکار غیاث‌الدین در کاشان و سمرقند) از کاشان به سمرقند رفت و چنان که خود در نامه‌هایش کم و بیش اشاره کرده، در پی‌ریزی رصدخانهٔ سمرقند نقش اصلی را ایفا نمود. از همان آغازِ کار، وی را به ریاست آن‌جا برگزیدند و تا پایان عمر به نسبت کوتاه خود در همین مقام بود. وی سرانجام صبح روز چهارشنبه ۱۹ رمضان ۸۳۲ قمری برابر با ۲۲ ژوئن ۱۴۲۹ میلادی بیرون شهر سمرقند و در محل رصدخانه درگذشت.<o:p></o:p>
امین احمد رازی در کتاب تذکر ه هفت اقلیم می‌گوید که چون کاشانی چنان که باید و شاید آداب حضور در دربار را رعایت نمی‌کرد، الغ بیگ فرمان به قتل او داد. از نامه‌های کاشانی به پدرش چنین برمی‌آید که پدر به دلایلی از سرنوشت فرزند خود در دربار الغ بیگ نگران بود و در نامه یا نامه‌هایی، پسر را از خطرات معمول در دربار پادشاهان برحذر داشته و کاشانی نیز در پاسخ برای کاستن از نگرانی‌های پدر، نمونه‌های متعددی از توجه خاص الغ بیگ به خود را برای پدر شاهد آورده است.
منبع :ویکی پدیا<o:p></o:p>

smhm
12-15-2011, 11:38 PM
زندگی علامه ذوالفنون حسن حسن زاده آملی

3031

حکیم عارف و فقیه عالم آیة اللّه حسن زاده آملی از نوابغ و نوادر روزگار و گوهر گرانبهای علم و فضل و کمال به شمار می‏روند. این دانشور گرانمایه در علومی چون قرآن و تفسیر، نهج البلاغه و حدیث، کلام اسلامی، فقه و اصول، حکمت و عرفان، رجال، ریاضیات، نگارش و خوش نویسی، ادبیات و شعر، نجوم، هیأت و علوم غریبه تبحر داشته، تدریس نموده، در بسیاری از این رشته‏ها صاحب نظر بوده و در برخی از این معارف صاحب سبک و نوآوری می‏باشد.

علامه حسن‌زاده آملی، با بيش از 190 اثر علمی و عميق در زمينه‌های گوناگون فلسفه، عرفان، نجوم، كلام، فقه، تفسير، حديث، رجال، رياضيات، هيئت، نجوم طب، ادبيات، و ... بی‌شك از فرزانگان و انديشمندان و محققان طراز اول است.

در اواخر سال 1307 هجری شمسی در روستای ايرای لاريجان آمل متولد و در حجر کفالت و تحت مراقبت پدر و مادری الهی، بزرگوار و اهل يقين، تربيت يافتند. شش ساله که بودند، به مکتبخانه خدمت يک معلم روحانی شرفياب شدند و پيش او خواندن و نوشتن ياد گرفتند و تعدادی از جزوات متداول در مکتبخانه های آن زمان را خواندند، تا اينکه در خردسالی تمام قرآن را به خوبی ياد گرفتند.

پس از آن در سال 1323 هجری شمسی وارد دوره ابتدايي شدند.
در حالی تحصيلات کتب ابتدائيه را که در ميان طلّاب علوم دينيّه معمول و متداول است از نصاب الصبيان و رساله عمليه فارسی آيه الله سيد ابوالحسن اصفهانی (چون ايشان مرجع علی الاطلاق در آن زمان بودند) و کليات سعدی، گلستان سعدی و جامع المقدمات و شرح الفيه سيوطی و حاشيه ملا عبدالله بر تهذيب منطق و شرح جامی بر کافيه نحو و شمسيه در منطق و شرح نظام در صرف، مطوّل در معانی و بيان و بديع و معالم در اصول، تبصره در فقه و قوانين در اصول تا مبحث عام و خاص را در آمل که همواره از قديم الدهر واجد رجال علم بوده، از محضر مبارک روحانيين آن شهر آيات عظام و حجج اسلام: محمد آقا غروی و آقا عزيزالله طبرسی و آقا شيخ احمد اعتمادی و آقا عبدالله اشراقی و آقا ابوالقاسم رجائی و غيرهم که همگی از اين نشأه رخت بربسته اند و به رياض قدس در جوار رحمت ربّ العالمين آرميده اند، فرا گرفتند و نيز از حضرت آيه الله عزيزالله طبرسی تعليم خط می گرفتند تا اينکه خود حضرتش در آمل چند کتاب مقدماتی را تدريس می کردند.

مهاجرت به تهران

پس از آن در شهريور 1329 هجری شمسی به تهران آمدند و چند سالی در مدرسه مبارک حاج ابوالفتح (رحمه الله عليه) به سر بردند و باقی کتب شرح لمعه از عام و خاص قوانين تا آخر جلدين آنرا در محضر شريف مرحوم آيه الله آقا سيد احمد لواسانی (رضوان الله تعالی عليه) درس خواندند.

و بعد از آن چندين سال در مدرسه مبارک مروی به سر بردند. و به ارشاد جناب آيه الله حاج شيخ محمد تقی آملی (قدس سره) به محضر مبارک علامه حاج ميرزا ابوالحسن شعرانی طهرانی (اعلی الله مقامه) رسيدند و آن بزرگوار چون پدری مهربان، ساليانی دراز در کنف عنايتش، همّ خويش را به تربيت و تعليم ايشان مصروف داشت – به مدت 13 سال – و از فنونی چند دری بروی ايشان گشود.

از منقول تمام مکاسب و رسائل شيخ انصاری (قدس سره) و جلدين کفايه آخوند خراسانی (قدس سره) و پس از آن کتاب طهارت و کتابهای صلوه و خمس و زکات و حج و ارث جواهر را به صورت درس فقه خارج استدلالی محققانه، تا اينکه مطمئن شد و باور نمود که بر استنباط فروع از اصول تواناست. آنگاه حضرتش را به تصديق مُنّه استنباط و قوه اجتهاد مشرف ساخت.

از معقول اکثر شرح خواجه طوسی (قدس سره) بر اشارات ابن سينا (قدس سره) و اکثر اسفار ملاصدرا (قدس سره) و کتاب نفس و حيوان و نبات و تشريح شفای شيخ الرئيس که از کتاب نفس تا آخر طبيعيات شفاء است. از تفسير تمام دوره تفسير مجمع البيان طبرسی از بدو تا ختم آن.

از کتب قرائت و تجويد:

شرح شاطبيه به نام «شراج المبتدی و تذکار المقری المنتهی» که شرح علامه شيخ علی بن قاصح عذری بر قصيده لاميه منظومه علامه شيخ قاسم بن فيره رعينی شاطبی در علم قرائات است. اين قصيده 1375 بيت دارد که قافيه همه ابيات فقط «لام» است.
شرح شاطبيه (در علم قرائات و معرفت قاريان) از کتابهای درسی بود که در مراکز علمی خوانده می شد و استاد علامه شعرانی (قدس سره) آنرا پيش پدرش خوانده بود.

از کتب رياضی و نجوم:

1. رساله فارسی ملاعلی قوشچی در علم هيئت

2. شرح قاضی زاده رومی بر «الملخّص الهيه» از مؤلفات محمّد بن محمود خوارزمی چغمينی معروف به «شرح چغمينی».

3. استدراک بر تشريح الافلاک شيخ بهايي تأليف علامه شعرانی

4. کتاب «الاصول» مشهور به اصول اقليدس صوری به تحرير خواجه طوسی که حاوی پانزده مقاله در حساب و هندسه است که همه مسائلش به براهين رياضی مبرهن است.

5. اُکَرمالاناوس به تحرير خواجه طوسی

6. اُکَر ثاوذوسيوس در مثلثات و اشکال کروی به تحريرخواجه طوسی

7. شرح علامه خفری بر «تذکره فی الهيه» محقق طوسی در علم هيئت که شرحی استدلالی است بر مسائل هيئت. بعد از تعلّم شرح خفری بر تذکره به زيج بهادری که اتمّ و ادقّ و اجدّ زيجات است، پرداختند.

8. تعليم کتاب کبيرمجسطی تأليف بطليموس قلوذی به تحرير طوسی در علم هيئت است و شريفترين مصنف در اين علم است و نيز مقصد اسنی و مطلب اعلی و نهايه النهايات در درس هيئت استدلالی می باشد، همانگونه که شرح خفری ياد شده و اُکَر ثاوذسيوس و اُکَر مالاناوؤس و کتاب «الکره المتحرکه» تأليف اوطوقوس به تحرير خواجه طوسی و رساله قسطابن لوقا در عمل به کره ذات الکرسی و نظاير اين کتاب از متوسطات و اصول اقليدس و کتابهای پايين تر از آن در حساب و هندسه و هيئت از بدايات در اين رشته طبق مراتب درجاتی که نزد اهل هيئت معمول است می باشند.

9. استخراج تقويم نجومی که چهار سال تعليم آن در محضر علامه شعرانی طول کشيد حضرت استاد علامه حسن زاده (مدّ ظله العالی) به غوص در مسايل آن تا آنجا متبحر شدند که بر استخراج آن متمهّر گشتند و آنرا به طور کامل شرح کردند که هنوز چاپ نگشته است. از اين زيج نه سال استخراج تقويم کردند که چاپ و منتشر شد.

در عمل به آلات رصدی:

اسطرلاب و ربع مجيّب به نحو کمال و معرفت آلاتی که در کتابهای ياد شده مذکور است.از کتب طبّ:

1. قانونچه محمد بن محمود چغمينی

2. شرح الاسباب نفيس بن عوض بن حکيم طبيب

3. تشريح کليات قانون شيخ الرئيس

در علم درايه و رجال:

دوره کامل رساله استاد علامه شعرانی که تاکنون چاپ نگشته است و دوره کامل «جامع الرواه اردبيلی» عليه الرحمه

در حديث و روايت:

جامع وافی فيض کاشانی (رضوان الله تعالی عليه)

پس از خواندن جامع وافی به انخراط در سلک روات دين و انسلاک درسلسله حمله احاديث صادره از اهل بيت عصمت و وحی مشرف گشته است که دستخط شريف علامه شعرانی در کتاب «درآسمان معرفت» حضرت مولی آمده است.

در محضر علامه رفيعی قزوينی

در آن سنوات استاد آيه الله حاج ميرزا ابوالحسن رفيعی قزوينی (قدس سره) از قزوين به تهران تشريف فرما شدند و اقامت فرمودند که به هدايت جناب استاد شعرانی به حضور شريفش تشرّف يافتند و چند سالی (5 سال) در محضر مبارکش نيز به تحصيل علوم عقلی و نقلی و عرفانی از اسفار صدر اعظم فلاسفه و شرح علامه محمد بن حمزه مشهور به ابن فناری بر مصباح الانس صدر الدين قونوی و خارج فقه (طهارت و صلوه و اجاره از روی متن عروه الوثقی فقيه آقا سيد محمد کاظم يزدی) و خارج اصول (از متن کفايه الاصول آخوند خراسانی) مشتغل بودند و به «فاضل آملی» از زبان مبارک ايشان وصف می شدند.در محضر درس آيه الله حکيم الهی قمشه ای (رضوان الله تعالی عليه):

تمام حکمت منظومه متأله سبزواری و مبحث نفس اسفار و حدود نصف شرح خواجه بر اشارات شيخ رئيس را تلمذ نمودند. و نيز در مجلس تفسير قرآن آن جناب خوشه چين بودند که همه درسها بيش از ده سال در بيت شريف حکيم متأله الهی قمشه ای (رضوان الله تعالی عليه) بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شد.

و نيز مدتی مديد در تهران در درس خارج فروع فقهيه و اصول علامه جناب آيه الله آشيخ محمد تقی آملی شرکت فرمودند.

و همچنين از اعاظمی که در تهران به ادراک محضرشان بهره مند بودند، جناب حکيم الهی و عارف صمدانی استاد محمد حسين فاضل تونی (رحمه الله تعالی عليه) است که قسمتی از طبيعيات شفا و شرح علامه قيصری بر فصوص شيخ اکبر محی الدين عربی را نزد ايشان تلمذ نمودند.

و قسمتی از طبيعيات شفا را در محضر مبارک جناب آيه الله حاج ميرزا احمد آشتيانی (قدس سره) خوانده اند. و يکی از آن بزرگواران شيخ جليل مفضال و خدوم علم و کمال و بارع در علوم عقليه و نقليه حاج شيخ علی محمد جولستانی (رحمه الله تعالی عليه) بود که در فراگيری لئالی منتظمه در منطق تصنيف متأله سبزواری پيش ايشان شاگردی نمودند.تدريس همراه تحصيل

در مدت اقامت حضرتش در تهران در طی سيزده سال يا بيشتر همراه با اشتغال به تحصيل علوم از آن محاضر عاليه طبق روش معهود و سيره جاريه بين علمای روحانی به تعليم و تدريس در مدارس (حوزه علميه) روحانی نيز اشتغال داشتند و کتابهای ذيل را تدريس فرمودند:

1. معالم الاصول

2. مطوّل تفتازانی, « حضرت مولی شش دوره به تدريس مطوّل توفيق داشت » و معانی مطوّل از اول تا آخر و قسمت زيادی از بيان بديع آنرا تحشيه فرمودند که بسيار گرانقدر و شريف است.

3. کشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد در علم کلام که اينک با تصحيح و تعليقات حضرتش به طبع رسيد.

4. قوانين در اصول

5. شرح محقق طوسی بر اشارات شيخ رئيس در حکمت مشائيّه

6. شرح لمعه در فقه

7. ارث جواهر در فقه

8. لئالی منتظمه

9. جوهر نضيد

10. حاشيه ملاعبدالله

11. شرح شمسيه

اين چهار کتاب اخير در علم منطق است.

12. هيئت فارسی در قوشچی

13. شرح چغمينی

14. تشريح الافلاک شيخ بهايي

15. اصول اقليدس

16. زيج بهادری

اين پنج کتاب در رياضيات: هيئت و حساب و هندسه است و همچنين موفق به يادگيری زبان فرانسه گرديدند.مهاجرت از دارالعلم تهران به شهر مقدّس قم

در دوشنبه 25 جمادی الاول/ سال 1383 هجری قمری برابر با 22 مهر 1342 هجری شمسی به قصد اقامت در قم، تهران را ترک گفته اند.

بعد از ورود به قم، تدريس معارف حقّه الهی و تعليم فنون رياضی را شروع کردند.

برخی از دروسی که حضرت استاد (حفظه الله تعالی) تدريس فرمودند، از شرح دفتر دل باب يازدهم جلد 2 شارح حضرت استاد صمدی آملی (حفظه الله تعالی) به شرح ذيل می باشد:

1. تدريس چهار دوره اشارات با شرح خواجه که در هر دوره ای با تصحيح دقيق و تعليقات وشرحی محققانه همراه بوده است.(صفحه 253)

2. تدريس مصباح الانس به مدت هشت سال در حوزه علميه قم برای چندين نفر از عزيزان به خصوص جناب عارف واصل حضرت حجه الاسلام سمندری نجف آبادی و جناب عارف واصل حضرت آقای دکتر امامی نجف آبادی و دوره دوم تدريس آن نيز در تاريخ 24/7/1370 برابر هفتم ربيع الثانی 1412 قمری آغاز شد که تا صفحه 49 اين کتاب به طبع انتشارات فجر در طی 184 جلسه ادامه يافت و در تاريخ 26/11/71 با کسالت حضرت مولی تعطيل شد. (صفحه 255)

3. تدريس شرح فصوص الحکم قيصری چهار دوره که برای شاگردان املاء می فرمود و آنان مينوشتند. (صفحه 255)

4. تدريس يک دوره کامل شفا شيخ رئيس که در ضمن تدريس از روی چندين نسخه تصحيح شده و تعليقات و حواشی نمودند. (صفحه 254)

5. تدريس چهار دوره تمهيد القواعد در حوزه علميه قم که هر دوره اش حدود چهار سال به طول انجاميد. (صفحه 254)

6. تدريس « اُکَر مانالاؤس » که مدت سه سال در حوزه علميه قم بطول انجاميد. (صفحه 256)

7. تدريس دو کتاب « اُکَر ثاوذوسيوس و مساکن » به تحرير خوجه طوسی. (صفحه 257)

8. تدريس اصول اقليدس. (صفحه 257)

9. تدريس دروس هيئت و ديگر رشته های رياضی. (صفحه 263)

و ..............ادراک محضر علامه طباطبائی (رحمه الله عليه)

حضرت استاد علامه، يگانه عصر به مدت 17 سال از محضر قدسی علامه طباطبائی (ره) بهره بردند. در خدمت ايشان کتابهای زير را خواندند:

1. کتاب «تمهيد القواعد» صائن الدين علی بن ترکه، که شرحی است شريف بر « قواعد التوحيد » ابن حامد ترکه و تدرّس آن شب جمعه 12 شعبان المعظم سنه 1383 هجری قمری به اتمام رسيد.

2. کتاب برهان منطق شفاء شيخ رئيس. تاريخ شروع آن شعبان المعظم 1386 هجری قمری مطابق با آذر ماه 1347 هجری شمسی بوده است.

3. جلد نهم اسفار صدرالمتألهين به چاپ جديد که از اول باب هشتم کتاب نفس تا آخر آن می باشد و درس آن در روز يکشنبه 23 شعبان المعظم مطابق با پنجم آذر ماه 1346 هجری شمسی بطور کامل پايان پذيرفت.

4. کتاب توحيد بحار مجلسی. تاريخ شروع آن: شب پنجشنبه 14 شوال المکرم 1394 هجری قمری بوده است.

5. جلد سوم بحار که در مورد معاد و مطالب ديگر آن است و آنرا به تمامی خواندند.از جمله چيزهايي که از محضر قدسی او استفاده کردند، تحقيق در مورد شعب علم، بحث از واجب تعالی و صفات او، تفسير آيات قرآنی و تنقيب در عقايد حقّه جعفری بوده است.

حضرتش سوگند ياد کرده و می فرمايند: « به جانم سوگند مهمترين چيزی که در محضر شريف او جوهر عاقل را مبتهج می کرد، اصول علميّه و امهّات عقليه ای بود که القاء می فرمود و هر يک از آنها دری بود که درهای ديگری از آن گشوده می شد. به خداوند سوگند از محضر روحانی او علم و عمل فيضان می کرد؛ حتی سکوتش نطقی بود که هيمانی ملکوتی را حکايت می کرد. »در محضر علامه محمد حسن الهی طباطبائی (ره)

از جمله کسانی که در عتبه عليای او اعتکاف داشتند، زبده علمای عامل و عمده عرفای شامخ، عروج کرده به مطالع يقين، حکيم متفقه، فقيه متأله، استاد علامه مکاشف و بحر معارف مولای حضرتش حاج سيد محمد حسن الهی طباطبائی تبريزی – برادر علامه استاد حاج سيد محمد حسين طباطبائی تبريزی – بود که در فنون علوم غريبه اوفاق، جفر، رمل علم حروف، علم عدد و زُبُر و بيّنات و ديگر شعب ارثماطيقی از محضرشان بهره مند گرديدند.در محضر حاج سيد مهدی قاضی تبريزی (ره)

حضرت آقا به مدت چهار سال يا بيشتر جهت تعلم علوم ارثماطيقی در محضر گرانقدر عالم وفیّ زکیّ تقیّ، صاحب خط ممتاز، دوحه شجره قرآن و عرفان و برهان، فرزند صاحب کمالات و خوارق عادات، عالم کامل، مکمّل مکاشف، حضرت آيه الله العظمی حاج سيد علی قاضی تبريزی مصداق « اَلوَلَدُ سِرُّ اَبيه» اعنی الحجه سيد مهدی قاضی مشرف بوده اند. به فرمايش حضرت آقا: «ايشان در تعليم من بذل جهد فرمود و او را بر من حقی است عظيم.»

به خداوند سوگند قلم و زبان به ادای شکر محشار نيکی هايي که اين مشايخ عظام در حقّ ما نموده اند وافی نيست؛ اگر چه عله العلل و مفيض علی الاطلاق، الله ربّ العالمين است.


منبع: azha.blogfa.com (http://azha.blogfa.com/)

ستاره بنیادی
01-02-2012, 01:49 PM
دوست عزیز ممنون از اینکه زندگی نامه ی آیت الله حسن زاده رو قرار دادین ولی اونقدر مفصل بود که بخش نجومش گم شد.

به نظرم بهتر بود کتاب های ایشون در هیئت و نجوم و همینطور سابقه ی تدریسشون رو می آوردین یا لااقل برجسته می کردین (بولد و رنگی!)

ایشون و شاگردشون آیت الله صمدی آملی از پیشگامان برجسته ی نجوم اسلامی هستند.

من یادمه آقای صمدی توی مسجد قلهک درس هیئت و نجوم اسلامی داشتن با اینکه درسشون جمعه ها صبح زود ولی کلی آدم از این وو اونور تهران و بعضا از شهرهای اطراف می اومدن پای کلاس نجوم ایشون!

*artemis
01-02-2012, 04:50 PM
زندگینامه ابوریحان بیرونی

بیرونی در ۱۴ شهریور۳۵۲ خورشیدی (۲۹ ذیقعده۳۶۲ قمری برابر ۵ سپتامبر۹۷۳ میلادی) در خوارزم که در قلمرو سامانیان بود به دنیا آمد، و زادگاه او که در آن زمان روستای کوچکی بود، «بیرون» نام داشت. مرگش در غزنه در اوان انقلاب سلجوقیان و پادشاهی مسعود بن محمود غزنوی بوده‌است و برخی درگذشت او را در ۲۲ آذر۴۲۷ خورشیدی (۲۷ جمادی‌الثانی۴۴۰ قمری برابر ۱۳ دسامبر۱۰۴۸ میلادی) می‌دانند.
تألیفات بیرونی به زبان عربی، یعنی زبان علمی و همه‌کس‌فهم عالم اسلام بوده‌است، مگر التفهیم که آن را به فارسی کرد مر ریحانه دختر حسین خوارزمی را که خواهندهٔ کتابی در نجوم بود. بیرونی خود التفهیم را به عربی ترجمه کرد.
دانشنامه علوم چاپ مسکو، ابوریحان را دانشمند همه قرون و اعصار خوانده‌است. در بسیاری از کشورها نام بیرونی را بر دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و تالار کتابخانه‌ها نهاده و لقب «استاد جاوید» به او داده‌اند.
نوشته‌هایی از بیرونی در دست است که به وضوح در آن‌ها از گردش ِ زمین به دور ِ خودش نام برده می‌شود. در کتاب ِ «استیعاب الوجوه الممکنة فی صنعة الاسطرلاب» ابوریحان می‌گوید: «از ابو سعید سجزی، اُسطرلابی از نوع واحد و بسط دیدم که از شمالی و جنوبی مرکّب نبود و آن را اسطرلاب زورقی می‌نامید و او را به جهت اختراع آن اسطرلاب تحسین کردم چه اختراع آن متکی بر اصلی است قائم به ذات خود و مبنی بر عقیدهٔ مردمی است که زمین را متحرّک دانسته و حرکت یومی را به زمین نسبت می‌دهند و نه به کرهٔ سماوی. بدون شک این شبهه‌ای است که تحلیلش در نهایت ِ دشواری. و قولی است که رقع و ابطالش در کمال صعوبت است. مهندسان و علمای هیئت که اعتماد و استناد ایشان بر خطوط مساحیه(= مدارات و نصف النهارات و استوای فلکی و دایرةالبروج) است؛ در نقض ِ این شبهه و رد آن عقیدت بسی ناچیز و تهی دست باشند و هرگز دفع آن شبهه را اقامت برهان و تقریر دلیلی نتوانند نمود. زیرا چه حرکت یومی را از زمین بدانند و چه آن را به کرهٔ سماوی نسبت دهند در هر دو حالت به صناعت آنان زیانی نمی‌رسد و اگر نقض این اعتقاد و تحلیل این شبهه امکان پذیر باشد موکول به رای فلاسفهٔ طبیعی دان است.»
ضمنا بیرونی در کتاب «الاسطرلاب» روشی برای محاسبهٔ شعاع زمین ارائه می‌کند (بوسیلهٔ افت ِ افق وقتی از ارتفاعات به افق نگاه می‌کنیم). بعدها در کتاب ِ «قانون مسعودی» ابوریحان عملی کردن این روش توسط خود را گزارش می‌دهد<SUP>.</SUP> اندازه گیری ِاو یک درجهٔ سطح زمین را ۵۸ میل بدست آورده‌است که با توجه به اینکه هر میل عربی ۱۹۷۳٫۳ متر است، شعاع ِ زمین ۶۵۶۰ کیلومتر (بر حسب ِ واحدهای ِ امروزی) به دست می‌آید که تا حد ِ خوبی به مقدار ِ صحیح ِ آن نزدیک است.
خورشیدگرفتگیهشتم آوریل سال ۱۰۱۹ میلادی را در کوههای لغمان (افغانستان کنونی) رصد و بررسی کرد و ماه‌گرفتگی سپتامبر همین سال را در غزنه به زیر مطالعه برد.
اپیکتوگرام یعنی چگال سنج آلت برای سنجش وزن مخصوص در فیزیک را اختراع نمود که با آن وزن مخصوص چیزها تعین می‌شود از اختراعات اوست

کتاب‌ها و کارها
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Lunar_eclipse_al-Biruni.jpg/300px-Lunar_eclipse_al-Biruni.jpg http://bits.wikimedia.org/skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png
یک طراحی از کتاب فارسی بیرونی. در این نمایه، شماری از گام‌های ماه به تصویر کشیده شده‌است.


بیرونی که بر زبان‌های یونانی، هندی و عربی هم چیره بود، کتب و رسالات بسیار که شمار آنها را بیش از ۱۴۶ گزارش کرده‌اند نوشت که جمع سطور آنها بالغ بر ۱۳ هزار است. مهم‌ترین آثار او التفهیم در ریاضیات و نجوم، آثار الباقیه در تاریخ و جغرافیا، قانون مسعودی که نوعی دانشنامه‌است و کتاب تحقیق ماللهند درباره اوضاع این سرزمین از تاریخ و جغرافیا تا عادات و رسوم و طبقات اجتماعی آن. بیرونی کتاب دانشنامه خود را به نام سلطان مسعود غزنوی حاکم وقت کرد، ولی هدیه او را که سه بار شتر سکه نقره بود نپذیرفت و به او نوشت که که کتاب را به خاطر خدمت به دانش و گسترش آن نوشته‌است، نه پول.
بیرونی، هم‌دورهٔ بوعلی سینا بود که در اصفهان می‌نشست و با هم مکاتبه و تبادل نظر فکری داشتند.
بیرونی در جریان لشکرکشی‌های محمود غزنوی به هند (پاکستان امروز بخشی از آن است) امکان یافت که به این سرزمین برود، زبان هندی فراگیرد و در باره اوضاع هند پژوهش کند که فراوردهٔ این پژوهش، کتاب «هندشناسی» اوست.
از دیگر آثار وی می‌توان به کتاب الصیدنه فی الطب اشاره کرد که کتابی است در باره گیاهان دارویی و با تصحیح دکتر عباس زریاب خویی منتشر شده‌است.
آثار بیرونی

تحقیق ماللهند: موضوع این کتاب مذهب و عادات و رسوم هندوان و نیز گزارشی از سفر به هند است.
قانون مسعودی: کتابی است در نجوم و تقویم شامل یازده بخش. در این کتاب بخشهایی مربوط به مثلثات کروی و نیز زمین و ابعاد آن و خورشید و ماه و سیارات موجود است.
التفهیم لاوایل صناعة التنجیم: این کتاب نیز در نجوم و به فارسی نوشته شده‌است و برای مدت چند قرن متن کتاب درسی برای تعلیم ریاضیات و نجوم بوده‌است.
الجماهر فی معرفة الجواهر: بیرونی این کتاب را به نام ابوالفتح مودود بن مسعود تألیف کرد و موضوع کتاب معرفی مواد معدنی و مخصوصاً جواهرات مختلف است. ابوریحان در این کتاب فلزات را بررسی کرده و نوشته‌است. او نظریّات و گفته‌های دانشمندانی مانند ارسطو اسحاق الکندی را درباره حدود سیصد نوع ماده معدنی ذکر کرده‌است.
وی در این کتاب به شرح فلزها و جواهرهای قاره‌های آسیا، اروپا و آفریقا می‌پردازد و ویژگی‌های فیزیکی ماند بو، رنگ، نرمی و زبری حدود ۳۰۰ نوع کانی و مواد دیگر را شرح می‌دهد و نظریه‌ها و گفتارهای دانشمندان یونانی و اسلامی را دربارهٔ آن‌ها بیان می‌کند.
الصیدنة فی الطب: این کتاب دربارهٔ داروهای گیاهی و خواص و طرز تهیه آن‌ها نوشته شده‌است.
الآثار الباقیة عن القرون الخالیة (اثرهای مانده از قرن‌های گذشته): ابوریحان در این کتاب مبدأ تاریخ‌ها و گاه‌شماری اقوام مختلف را مورد بحث و بررسی قرار داده‌است. از جمله این اقوام - ایرانی‌ها - یونانی‌ها - یهودی‌ها - مسیحی‌ها عرب‌های زمان جاهلیت و عرب‌های مسلمان نام برده و درباره اعیاد هر یک به تفصیل سخن گفته‌است. این کتاب را می‌توان نوعی تاریخ ادیان دانست.
استیعاب الوجوه الممکنة فی صنعة الاصطرلاب: در باب ارائهٔ روش‌های مختلف ساخت انواع اسطرلاب است
ترجمه‌ها

بیرونی بر اثر سفرهای بسیار به هند به زبان‌های هندی و همچنین سانسکریت چیره بود و کتاب‌های مختلفی را از هندی به عربی ترجمه کرد که عبارتند از: سیدهانتا، الموالید الصغیر، کلب‌یاره.
او همچنین داستان‌هایی را از پارسی به عربی ترجمه کرده‌است. از جمله این داستان‌ها می‌توان شادبهر(حدیث قسیم السرور)، عین الحیات، داستان اورمزدیار و مهریار و همچنین داستان سرخ‌بت و خنگ‌بت(حدیث صنمی البامیان) را نام برد.
اکتشافات، اختراعات و تحقیقات
از جملهٔ آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استخراج جیب یک درجه
قاعدهٔ تسطیح کره و ترسیم نقشه‌های جغرافیایی
چاه آرتزین؛ این کشف به موسیوزله منسوی کرده‌اند اما در واقع از اکتشافت ابوریحان بوده و سالها پیش در کتاب آثارالباقیه امده بود.
ترازوی ابوریحان، که یکی از دقیق ترین ترازوهای تاریخ علم جهان است.
قاعده نجومی تسویه البیوت
قاعده نجومی مطرح شعاع
تیسیرات کواکب
سیر نور و صوت
مساحت، محیط وقطر کره زمین
طول و عرض جغرافیایی و سمت قبله بلاد
رصد میل کلی و میل اعظم در نجوم
حرکت زمین
حرکت خاصه وسطی خورشید
حرکت اوج خورشید
خاصیت فیزیک الماس و زمرد
جزر و مد رودها و نهرها
چشمه‌های متناوب
اشکال هندسی گلها و شکوفه‌ها
امکان خلأ
کیفیت و چگونگی ساختن عسل توسط زنبور عسل
رصد خسوف و کسوف
مقدار حرکت دوری ثوابت
تحقیق در تأسیس دولت ساسانیان
اطلاعات دقیق و کشف سلسله هخامنشیان
تصاعیف خانه‌های شطرنج
ساختن کره جغرافیایی
ساختن آلات و افزارهای رصدی همانند سه میله، شاقول...
طرح نظریاتی دربارهٔ وجود قاره آمریکا
قاعدهٔ یافتن سمت قبله و ساختن محراب مساجد
دوستان ببخشید اگه طولانی بود من سعی کردم بیشتر کارهای مرتبط با نجوم بیرونی را ذکر کنم.
منبع : ویکی پدیا

smhm
01-05-2012, 10:16 AM
دوست عزیز ممنون از اینکه زندگی نامه ی آیت الله حسن زاده رو قرار دادین ولی اونقدر مفصل بود که بخش نجومش گم شد.

به نظرم بهتر بود کتاب های ایشون در هیئت و نجوم و همینطور سابقه ی تدریسشون رو می آوردین یا لااقل برجسته می کردین (بولد و رنگی!)

ایشون و شاگردشون آیت الله صمدی آملی از پیشگامان برجسته ی نجوم اسلامی هستند.

من یادمه آقای صمدی توی مسجد قلهک درس هیئت و نجوم اسلامی داشتن با اینکه درسشون جمعه ها صبح زود ولی کلی آدم از این وو اونور تهران و بعضا از شهرهای اطراف می اومدن پای کلاس نجوم ایشون!
بله زندگی علامه مفصله من هم فقط خواستم نقل قول کرده باشم.
اما بعنوان یک پیشنهاد و در صورت موافقت مدیران خوبه یه برنامه دیدار با علامه حسن زاده با حضور اعضا در شهر قم برنامه ریزی بشه و دقایقی را در محضر ایشان و از صحبتهای گرمشون استفاده کنیم.
البته قبل از دیدار به نظرم لازمه که نگاهی به آثار و تألیفات نجومی ایشون بیاندازیم.

Tara
01-08-2012, 11:32 AM
الغ‌بیگ

<!-- /firstHeading --><!-- bodyContent --><!-- tagline -->
<!-- /tagline --><!-- subtitle -->
<!-- /subtitle --><!-- jumpto -->
<!-- /jumpto --><!-- bodycontent -->http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Ulukbek01_reconstruction.jpg/220px-Ulukbek01_reconstruction.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Ulukbek01_reconstruction.jpg/220px-Ulukbek01_reconstruction.jpg)
مجسمه الغ‌بیگ (با استفاده از کارشناسی در امور پزشکی بازسازی شده (http:/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86% D9%88%D9%86%DB%8C))-


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/2/25/Sm_ulughbeg2.jpg/220px-Sm_ulughbeg2.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/2/25/Sm_ulughbeg2.jpg/220px-Sm_ulughbeg2.jpg)
تمبر یادبود الغ‌بیگ - انتشار در سال ۱۹۹۴ - ازبکستان

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/a/a4/Sm_ulughbeg1.jpg/220px-Sm_ulughbeg1.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/a/a4/Sm_ulughbeg1.jpg/220px-Sm_ulughbeg1.jpg)
تمبر یادبود الغ‌بیگ و رصدخانه وی- انتشار در سال ۱۹۸۳ - ترکیه (http:/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Ulugh_Beg_observatory.JPG/220px-Ulugh_Beg_observatory.JPG (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Ulugh_Beg_observatory.JPG/220px-Ulugh_Beg_observatory.JPG)
رصدخانه الغ‌بیگ (http:/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7% D9%84%D8%BA%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%DA%AF) در سمرقند (http:/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF) در زمان اُلُغ‌بیگ دیوارهای مجاور با سنگ مرمر سیقلی شده سنگ فرش شده بودند


اُلُغ‌بیگ (۷۹۵ (http:/wiki/%DB%B7%DB%B9%DB%B5_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29) تا ۸۵۳ (http:/wiki/%DB%B8%DB%B5%DB%B3_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29) هجری قمری / ۷۷۲ (http:/wiki/%DB%B7%DB%B7%DB%B2) تا ۸۲۸ (http:/wiki/%DB%B8%DB%B2%DB%B8) هجری خورشیدی / ۱۳۹۳ (http:/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8% A7%D8%AF%DB%8C%29) تا ۱۴۴۹ (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8% A7%D8%AF%DB%8C%29) میلادی) فرزند شاهرخ (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE) و نوه تیمور (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1) از پادشاهان تیموری (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86) ایران بود. او پادشاهی ستاره‌شناس، ریاضی‌دان و اهل علم و ادب بود. او از کودکی به آموختن خوشنویسی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C) پرداخت اما همچون برادرانش در این هنر نام آور نشد.
الغ‌بیگ در سلطانیه (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87) در شمال غربی ایران بدنیا آمد. مادرش گوهرشاد آغا (http://forum.avastarco.com/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D B%8C%DA%AF%D9%85) از شاهزادگان ایرانی بود که بناهایی چون مسجد گوهرشاد (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1% D8%B4%D8%A7%D8%AF) را در مشهد (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF) ساخت و پدرش شاهرخ، در تحکیم حکومت تیموری و رشد هنر در آن دوران و شکل گرفتن مکتب هرات (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA) بسیار موثر بود.
شاهرخ در ۸۱۱ به ماوراءالنهر (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D 9%86%D9%87%D8%B1) لشکر کشید، خدایداد (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8% A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) حاکم آنجا را کشت و خلیل سلطان (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7% D9%86) پسر میرانشاه (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87) و نوه تیمور را پس از رهایی به ری (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B1%DB%8C) فرستاد و حکومت سمرقند (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF) را به اُلُغ‌بیگ داد. الغ بیگ، بیشتر اوقات در سمرقند بود و به عنوان مهمان به دربار پدر دعوت می‌شد و در امور سلطنت دخالتی نداشت.
الغ‌بیگ در سمرقند رصدخانه (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87) عظیم و مجهزی به نام رصدخانه الغ‌بیگ (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7% D9%84%D8%BA%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%DA%AF) را برپا کرد و همراه با دانشمندان بزرگ آن زمان مانند غیاث‌الدین جمشید کاشانی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%DA%A 9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C) مشغول رصد و تحقیقات علمی شد و با همکاری آنها زیجی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AC) را که شامل دقیق‌ترین جداول ستاره‌شناختی و مثلثاتی آن عصر بود پدید آورد که به زیج سلطانی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%AC_%D8%B3%D9%84%D8 %B7%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) معروف است. مدرسه‌ای نیز برای آموزش علوم و فنون تأسیس کرد و بهترین استادان را در آن جا به‌کار تدریس گمارد. یادداشت‌ها و نامه‌هایی که کاشانی برای پدرش در کاشان (http://forum.avastarco.com/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86) می‌فرستاد از سطح بالای فهم و دانش الغ بیگ حکایت می‌کند.
او در سمرقند (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF) با برادرانش: بایسنقر (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1) در هرات (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA) و ابراهیم (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1% D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D 8%A7_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C) در شیراز (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2)، که جملگی هنرمند بودند، دربارهٔ شعر فارسی مکاتبه می‏کرد. او اشعار نظامی گنجوی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC% D9%88%DB%8C) را بر اشعار امیر خسرو دهلوی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_ %D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C) که بایسنقر می‏پسندید، ترجیح می‏داد.
الغ بیگ، پس از دو سال درگیری با پسرش عبداللطیف (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9% 84%D8%B7%DB%8C%D9%81&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، عاقبت در ۸۲۸ (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B8%DB%B2%DB%B8) خورشیدی (۱۴۴۹ (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8% A7%D8%AF%DB%8C%29) میلادی) به دست او کشته شد.<sup id="cite_ref-5" class="reference"></sup>
<sup></sup>
<sup></sup>
<sup></sup>
<sup></sup>
<sup></sup>
<sup></sup>
<sup>منبع:ویکی بدیا</sup>

Tara
01-08-2012, 08:57 PM
حبیب‌الله ذوالفنون

<!-- /firstHeading --><!-- bodyContent --><!-- tagline -->
<!-- /tagline --><!-- subtitle -->
<!-- /jumpto --><!-- bodycontent --><table style="width: 22em;" class="infobox biography vcard" cellSpacing="5"><tbody><tr><th style="text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;" colSpan="2">حبیب‌الله سلطان آبادی عراقی</th></tr><tr><td style="text-align: center;" colSpan="2">http://forum.avastarco.com//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/0/0c/%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_ %D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86.J PG (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D8%AD%D8%A8% D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B0%D9%88% D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86.JPG)</td></tr><tr><th style="text-align: right;">زادروز</th><td>۱۲۴۰(خورشیدی) (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B0)، ۱۲۷۸(قمری) (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B8)، ۱۸۶۱(میلادی) (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
اراک (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9)</td></tr><tr><th style="text-align: right;">درگذشت</th><td>۳ دی ۱۳۲۶ (خورشیدی) (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B6)</td></tr><tr><th style="text-align: right;">نام‌های دیگر</th><td class="nickname">حبیب‌الله ذوالفنون</td></tr><tr><th style="text-align: right;">پیشه</th><td class="role">ستاره‌شناس، تقویم‌نگار، ریاضی‌دان، مفسر قرآن و ادیب</td></tr><tr><th style="text-align: right;">مذهب</th><td class="category">اسلام</td></tr></tbody></table>
حبیب‌الله سلطان آبادی عراقی زاده ۱۲۳۹(خورشیدی) (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B9) و درگذشته ۳ دی ۱۳۲۶(خورشیدی) (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B6)، معروف به شیخ حبیب‌الله ذوالفنون دانشمند ستار‌ه‌شناس و تقویم‌نگار بود که در زمینه‌های ادبیات، ریاضیات و تفسیر قرآن نیز فعالیت داشت. وی پس از فرا گرفتن دروس مقدماتی به تحصیل و مطالعه در علم نجوم و ستاره شناسی و علوم نزدیک به آن علاقه‌مندی نشان داد و پس از سال‌ها مطالعه، در دانش ستاره‌شناسی پیشرفت قابل توجهی پیدا کرد و در ردیف دانشمندان زمان خود قرار گرفت. او درباره حرکت ماه به کشفیاتی جدید دست یافت و بر همین پایه جدول نجومی پیشرفته‌ای ترسیم کرد که حاصل بیش از چهل سال مطالعه و بررسی علمی و فکری او درعلم نجوم بود.
شیخ حبیب‌الله ذوالفنون از بزرگترین تقویم‌نویسان دوره خود بوده و مستخرجات او در عرصه تقویم از سوی بسیاری از تهیه‌کنندگان تقویم مورد بهره برداری قرار می‌گرفت. شیخ حبیب‌الله ذوالفنون که علاوه بر نجوم در رشته ریاضیات و هندسه هم چرب‌دستی قابل توجهی پیدا کرده بود، در زمینه تناسب مکعبات هم به نظریات نوینی دست یافت. دیدگاه‌های او در این‌باره مدت‌ها مورد توجه اساتید دانش ریاضی و مهندسی بود.
از شیخ حبیب‌الله ذوالفنون در زمینه تفسیر قرآن اثری هم به زبان فارسی چاپ و منتشر شده‌است. شیخ حبیب‌الله ذوالفنون مدت‌ها در دارالمعلمین مرکزی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9% 85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A 9%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) مثلثات کروی و نیز مدرسه عالی سپهسالار علم نجوم و هیأت تدریس می‌کرد. ذوالفنون در دانشسرای عالی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_% D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C) و دانشکده الهیات دانشگاه تهران هم این علوم را تدریس می‌کرد. حبیب‌الله ذوالفنون به همراه استاد عبدالعظیم قریب (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D 9%85_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8)، میرزا غلامحسین رهنما (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_% D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7)، فاضل تونی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_% D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C) و عباس اقبال آشتیانی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7% D9%84_%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C) که از اساتید سرآمد آن روزگار به شمار می‌رفتند، اولین مدرسان و اساتید دارالمعلمین مرکزی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9% 85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A 9%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) بودند.

منبع:ویکی بدیا

Tara
01-27-2012, 02:59 PM
غلام‌حسین رهنما

<!-- /tagline --><!-- subtitle -->
<table style="width: 22em;" class="infobox biography vcard" cellSpacing="5"><tbody><tr><th style="text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;" colSpan="2">غلامحسین رهنما</th></tr><tr><th style="text-align: right;">زادروز</th><td>۱۲۵۹
شیراز (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2)، ایران (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)</td></tr><tr><th style="text-align: right;">درگذشت</th><td>۱۳۲۵
تهران (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)، ایران (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)</td></tr><tr><th style="text-align: right;">والدین</th><td>حاج میرزا علی‌محمد (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%85%DB%8C%D8 %B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85% D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)</td></tr></tbody></table>غلامحسین رهنما استاد ریاضی و نجوم ایرانی بود.
زندگی

او فرزند حاج میرزا علی محمد ملاباشی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%85%DB%8C%D8 %B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9 %85%D8%AF_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB% 8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) بود و در سال ۱۲۵۹ در شیراز (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2) بدنیا آمد. در دارالفنون (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D 9%86) تحصیل کرد و مدتها نزد استاد عبدالغفار خان نجم‏الدوله به تکمیل معلومات خود پرداخت. در سال ۱۳۰۵ ش مجمع نجومی آکادمی علوم فرانسه او را به عضویت دائمی پذیرفت. رهنما حدود چهل و پنج سال در مدارس عالی و دانشگاه تهران به تدریس علوم ریاضی و هیات اشتغال داشت. وی در سال ۱۳۱۳ ش موفق به اخذ درجه‏ی دکترا از شورای عالی دانشگاه تهران گردید. رهنما در مشاغل استادی دانشگاه، ریاست دانشکده‏ی فنی، معاونت و وزارت فرهنگ خدمت کرد. وی در تهران وفات یافت و در جوار حضرت عبدالعظیم در باغ جیران دفن شد. از آثار او: «هیئت»؛ «هندسه‏ی مجسمات»؛ «هندسه‏ی فضایی چشم‏نمای هندسی»؛ «فیزیک»؛ «هندسه‏ی مسطحه» و رساله‏ی دکترایی در موضوع: «نسبت محیط به قطر دایره‏ی عدایی».[۱] از فضلا و دانشمندان و ریاضی‏دانان معروف معاصر است. وی در ۱۲۹۹ ه.ق در شیراز متولد شد. پدرش میرزا علی‏محمد از فقها و دانشمندان عصر خود بود. تحصیلات ابتدائی و مقدماتی را در شیراز فراگرفت و به مدرسه دارالفنون (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1% D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86) تهران وارد شد و پس از آنکه دارالفنون را به اتمام رسانید، مدتها نزد مرحوم حاج نجم‏الدوله معلومات خود را در رشته‏ی ریاضی و نجوم تکمیل کرد و به معلمی ریاضیات در دارالمعلمین برگزیده شد و سالیان دراز در آنجا تدریس می‏کرد. بیشتر کتب ریاضیات و فیزیک و شیمی در آن تاریخ تالیف اوست و در مدرسه‏ی عالی حقوق و دارالمعلمین هم درس می‏داد. در ۱۳۰۷ از طرف اعتمادالدوله قره‏گوزلو به معاونت وزارت فرهنگ برگزیده شد و چند سالی سمت معاونت وزیر را داشت. در سال ۱۳۱۳ به هنگام تاسیس دانشگاه به استادی و ریاست دانشکده‏ی فنی انتخاب شد و دانشکده مزبور را به وجود آورد. پس از استقلال دانشگاه، معاونت آنجا هم ضمیمه کارش شد. در ۱۳۲۴ در سه کابینه متوالی، وزارت فرهنگ بر عهده او قرار گرفت تا اینکه در اردیبهشت ۱۳۲۵ در ۶۶ سالگی درگذشت و در شهر ری در ایوان مقبره ناصرالدین شاه به خاک سپرده شد. غلامحسین رهنما گذشته از تبحر در علوم ریاضی، به زبان و ادبیات فارس و عربی تسلط داشت و از زبان فرانسه هم بهره‏ی کافی برده بود. تالیفات او در رشته‏ی ریاضی از پنجاه جلد متجاوز است. بیشتر رجال و معاریف عصر مشروطیت از شاگردان او بوده‏اند. رهنما از اعضای پیوسته‏ی فرهنگستان هم بود و از سال ۱۳۱۸ تا حین‏الفوت ریاست هیئت نظار بانک ملی را برعهده داشت. وی در سال ۱۳۲۵ از دنیا رفت. او برادر عبدالرحیم رهنما (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D 9%85_%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7) است.منبع:ویکی بدیا

Tara
01-29-2012, 09:38 PM
خیام

<!-- /tagline --><!-- subtitle -->غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری (زادهٔ ۲۸ اردیبهشت (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87% D8%B4%D8%AA) ۴۲۷ (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B4%DB%B2%DB%B7) خورشیدی در نیشابور (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1) - درگذشته ۱۲ آذر (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D8%A2%D8%B0%D8%B1) ۵۱۰ (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B5%DB%B1%DB%B0) خورشیدی در نیشابور (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1))که خیامی و خیام نیشابوری و خیامی النیسابوری<sup id="cite_ref-2" class="reference">

</sup> هم نامیده شده‌است، فیلسوف (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81)، ریاضی‌دان (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A 7%D9%86)، ستاره‌شناس (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%8 6%D8%A7%D8%B3%DB%8C) و رباعی سرای (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C)ایرانی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86) در دورهٔ سلجوقی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86) است. گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%AF%D8%A8% DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C) او است و لقبش «حجةالحق» بوده‌است؛ولی آوازهٔ وی بیشتر به واسطهٔ نگارش رباعیاتش (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C) است که شهرت جهانی دارد. افزون بر آن‌که رباعیات خیام (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AE% DB%8C%D8%A7%D9%85) را به اغلب زبان‌های زنده ترجمه نموده‌اند، ادوارد فیتزجرالد (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%DB%8C% D8%AA%D8%B2%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF)رباع یات او را به زبان انگلیسی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C) ترجمه کرده‌است که مایهٔ شهرت بیشتر وی در مغرب‌زمین گردیده‌است.
یکی از برجسته‌ترین کارهای وی را می‌توان اصلاح گاهشماری (http://forum.avastarco.com/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C) ایران در زمان وزارت خواجه نظام‌الملک (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%8 5%D9%84%DA%A9)، که در دورهٔ سلطنت ملک‌شاه سلجوقی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8% B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C) (۴۲۶ - ۴۹۰ هجری قمری) بود، دانست. وی در ریاضیات (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA)، علوم ادبی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8 %AF%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، دینی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C) و تاریخی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE) استاد بود. نقش خیام در حل معادلات درجه سوم و مطالعات‌اش دربارهٔ اصل پنجم اقلیدس (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7 %D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3) نام او را به عنوان ریاضی‌دانی برجسته در تاریخ علم ثبت کرده‌است.ابداع نظریه‌ای دربارهٔ نسبت‌های هم‌ارز با نظریهٔ اقلیدس نیز از مهم‌ترین کارهای اوست.
شماری از تذکره‌نویسان (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87)، خیام را شاگرد ابن سینا (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7) و شماری نیز وی را شاگرد امام موفق نیشابوری (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82_ %D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C) خوانده‌اند.صحت این فرضیه که خیام شاگرد ابن سینا بوده‌است، بسیار بعید می‌نماید، زیرا از لحاظ زمانی با هم تفاوت زیادی داشته‌اند. خیام در جایی ابن سینا را استاد خود می‌داند اما این استادی ابن سینا، جنبهٔ معنوی دارد.
زندگی

[/URL]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Omar_Khayam.jpg/220px-Omar_Khayam.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Omar_Khayam.jpg/220px-Omar_Khayam.jpg)http://forum.avastarco.com//bits.wikimedia.org/skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png (http://forum.avastarco.com//bits.wikimedia.org/skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png)
نقاشی خیالی از عمر خیام.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Khayam.jpg/220px-Khayam.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Khayam.jpg/220px-Khayam.jpg)http://forum.avastarco.com//bits.wikimedia.org/skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png (http://forum.avastarco.com//bits.wikimedia.org/skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png)
آرامگاه خیام که در محله کهن شادیاخ (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AE) در نیشابور است.


عمر خیام در سده پنجم هجری در نیشابور زاده شد. فقه (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87) را در میانسالی در محضر امام موفق نیشابوری (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82_ %D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C) آموخت؛ حدیث (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%28%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8% B4%29)، تفسیر (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%28%D8%AF%D8%A7%D9% 86%D8%B4%29)، فلسفه (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87)، حکمت (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%28%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8% B4%29) و ستاره‌شناسی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%8 6%D8%A7%D8%B3%DB%8C) را فراگرفت. برخی نوشته‌اند که او فلسفه را مستقیماً از زبان یونانی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7% D9%86%DB%8C) فرا گرفته بود.
در حدود ۴۴۹ تحت حمایت و سرپرستی ابوطاهر، قاضی‌القضات سمرقند (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF)، کتابی دربارهٔ معادله‌های درجهٔ سوم به زبان عربی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C) نوشت تحت نام رساله فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابلهو از آن‌جاکه با نظام‌الملک طوسی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%8 5%D9%84%DA%A9_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C) رابطه‌ای نیکو داشت، این کتاب را پس از نگارش به خواجه تقدیم کرد. پس از این دوران خیام به دعوت سلطان جلال‌الدین ملک‌شاه سلجوقی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87) و وزیرش نظام الملک به اصفهان (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86) می‌رود تا سرپرستی رصدخانهٔ اصفهان را به‌عهده گیرد. او هجده سال در آن‌جا مقیم می‌شود. به مدیریت او زیج (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AC) ملکشاهی تهیه می‌شود و در همین سال‌ها (حدود ۴۵۸) طرح اصلاح تقویم را تنظیم می‌کند. تقویم جلالی (http://forum.avastarco.com/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B 1%DB%8C_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C) را تدوین کرد که به نام جلال‌الدین ملک‌شاه شهره‌است، اما پس از مرگ ملک‌شاه کاربستی نیافت. در این دوران خیام به‌عنوان اختربین در دربار خدمت می‌کرد هرچند به اختربینی اعتقادی نداشت.در همین سال‌ها (۴۵۶) مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اثر ریاضی خود را با نام رساله فی شرح مااشکل من مصادرات اقلیدسرا می‌نویسد و در آن خطوط موازی و نظریهٔ نسبت‌ها را شرح می‌دهد. همچنین گفته می‌شود که خیام هنگامی که سلطان سنجر (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1) ، پسر ملک‌شاه در کودکی به آبله (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%87) گرفتار بوده وی را درمان ‌نموده‌است.پس از درگذشت ملک‌شاه و کشته شدن نظام‌الملک، خیام مورد بی‌مهری قرار گرفت و کمک مالی به رصدخانه قطع شد بعد از سال ۴۷۹ اصفهان را به قصد اقامت در مرو (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88)که به عنوان پایتخت جدید سلجوقیان (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86) انتخاب شده بود، ترک کرد. احتمالاً در آن‌جا میزان الحکم و قسطاس المستقیم را نوشت. رسالهٔ مشکلات الحساب (مسائلی در حساب) احتمالاً در همین سال‌ها نوشته شده‌است.غلامحسین مراقبی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_% D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%DB%8C) گفته‌است که خیام در زندگی زن نگرفت و همسر برنگزید.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/KhayamGarden_oldEnterance.jpg/220px-KhayamGarden_oldEnterance.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/KhayamGarden_oldEnterance.jpg/220px-KhayamGarden_oldEnterance.jpg)[URL="http://forum.avastarco.com//bits.wikimedia.org/skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png"]http://forum.avastarco.com//bits.wikimedia.org/skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png (http://forum.avastarco.com//bits.wikimedia.org/skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png)
باغی که آرامگاه خیام در آن قرار دارد، <small>تصویر از کنار آرامگاه امامزاده محروق (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7% D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D 8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82) گرفته شده‌است و در ورودی قدیمی این باغ در تصویر دیده می‌شود.</small>


مرگ خیام را میان سال‌های ۵۱۷-۵۲۰ هجری می‌دانند که در نیشابور اتفاق افتاد. گروهی از تذکره‌نویسان نیز وفات او را ۵۱۶ نوشته‌اند، اما پس از بررسیهای لازم مشخص گردیده که تاریخ وفات وی سال ۵۱۷ بوده‌است .مقبرهٔ وی هم اکنون در شهر نیشابور، در باغی که آرامگاه امامزاده محروق (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_% D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82) در آن واقع می‌باشد، قرار گرفته‌است.


منبع:ویکی بدیا

Tara
01-29-2012, 09:49 PM
ستاره‌شناسی

یکی از برجسته‌ترین کارهای وی را می‌توان اصلاح گاهشماری (http://forum.avastarco.com/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C) ایران در زمان وزارت خواجه نظام‌الملک (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7% D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9)، که در دورهٔ سلطنت ملک‌شاه سلجوقی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8% B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C) (۴۲۶-۵۹۰ هجری قمری) بود، دانست. وی بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا ۱۶ رقم اعشار محاسبه نمود.
خیام در مقام ریاضی‌دان و ستاره شناس (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7% D8%B3) تحقیقات و تالیفات مهمی دارد. از جمله آنها رسالة فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله است که در آن از جبر عمدتاً هندسی خود برای حل معادلات درجه سوم استفاده می‌کند. او معادلات درجه دوم را از روش‌های هندسی اصول اقلیدس (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C% D8%AF%D8%B3_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)) حل می‌کند و سپس نشان می‌دهد که معادلات درجه سوم با قطع دادن مقاطع مخروطی با هم قابل حل هستند.برگن معتقد است که «هر کس که ترجمهٔ انگلیسی [جبر خیام] به توسط کثیر را بخواند استدلالات خیام را بس روشن خواهد یافت و، نیز، از نکات متعدد جالب توجهی در تاریخ انواع مختلف معادلات مطلع خواهد شد.»مسلم است که خیام در رساله‌هایش از وجود جواب‌های منفی و موهومی در معادلات آگاهی نداشته‌است و جواب صفر را نیز در نظر نمی‌گرفته است.


چهره جهانی خیام

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Bucure%C5%9Fti_-_Omar_Khayam_2.jpg/220px-Bucure%C5%9Fti_-_Omar_Khayam_2.jpg
http://forum.avastarco.com//bits.wikimedia.org/skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Bucure%C5%9Ft i_-_Omar_Khayam_2.jpg)
تندیس خیام در بخارست (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA)، پایتخت رومانی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C)


در جهان خیام به عنوان یک شاعر، ریاضیدان و اخترشناس شناخته شده‌است. هرچند که اوج شناخت جهان از خیام را می‌توان پس از ترجمه شعرهای وی به وسیله ادوارد فیتزجرالد (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%DB%8C% D8%AA%D8%B2%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF) دانست. این در حالی است که بسیاری از پژوهشگران شماری از شعرهای ترجمه‌شده به وسیله فیتزجرالد را سروده خیام نمی‌دانند و این خود سبب تفاوت‌هایی در شناخت خیام در نگاه ایرانی‌ها و غربی‌ها شده‌است. تأثیرات خیام بر ادبیات غرب از مارک تواین (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C% D9%86) تا تی. اس الیوت (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C._%D8%A7%D8%B3_%D8%A7% D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) او را به نماد فلسفه شرق (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D9%82) و شاعر محبوب روشنفکران جهان تبدیل کرده‌است.
در سال ۱۸۷۵ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B5(%D9%85%DB %8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)«گارسن دوتاسی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86_%D8 %AF%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)» خاورشناس معروف فرانسوی تعداد ۱۰ رباعی از خیام را به فرانسه (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87) برده بود ولی ۱۰ سال بعد کنسول (http://forum.avastarco.com/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84) فرانسه که زبان فارسی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3% DB%8C) را خوب می‌دانست ولی به فلسفه و اندیشه و اعتقاد خیام آگاهی نداشت خیام را یک «صوفی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C)» معرفی کرد و تعداد زیادی از رباعیات خیام و منسوب بدو را به فرانسه برد. همین بی خبری از فکر خیام موجب شد که تئوفیل گوتیه (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A6%D9%88%D9%81%DB%8C%D9% 84_%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) او را شاعری رند حساب کند. نظر گوتیه نسبت به خیام و شرح و تفصیل اشعارش موجب شد که فرانسویان نسبت به این شاعر ایرانی علاقهٔ زیادی نشان دهند.
ولادیمیر پوتین (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_% D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86)، مارتین لوتر کینگ (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%84%D9%88% D8%AA%D8%B1_%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%88% D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1) و آبراهام لینکن (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84% DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86) همیشه قبل از خواب رباعیات خیام می‌خواندند یا می‌خوانند
نامگذاری به نام خیام

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Omar_Khayyam_Planetarium.jpg/220px-Omar_Khayyam_Planetarium.jpghttp://forum.avastarco.com//bits.wikimedia.org/skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Omar_Khayyam_ Planetarium.jpg)
افلاک نمای خیام (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D9%86%D9%85%D8%A7% DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85) در نیشابور (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1).یکی از حفره‌های ماه (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85_(%D8%A F%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87)) به افتخار خیام «عمر خیام» نامیده شده‌است.
سیارکی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9) در سال ۱۹۸۰ (http://forum.avastarco.com/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7 %D8%AF%DB%8C)) به نام وی نامگذاری شد.(سیارک ۳۰۹۵ (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%DB%B3%DB%B0%DB%B9% DB%B5))
در تونس هتلی به نام خیام ساخته شده‌است.
در فرانسه و مصر شراب‌هایی (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8) به نام خیام تولید می‌شود.
نام یکی از ایستگاه‌های قطار که فاجعه قطار نیشابور (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87_%D9%82%D8%B7%D8%A7% D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1) در آن‌جا رخ داد نامش خیام بود.
خیابان خیام (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%DB%8C% D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)) در شهر تهران (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86) واقع در منطقه ۱۲ شهرداری تهران (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DB%B1%DB%B2_%D8%B4 %D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87% D8%B1%D8%A7%D9%86) به نام عمر خیام نام‌گذاری شده‌است.
در سال ۱۸۹۲ م. «انجمن عمر خیام (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8 %B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)» در لندن توسط گروهی از دانشمندان و ادیبان و روزنامه‌داران بنیانگذاری شد. این انجمن تا سال ۱۸۹۳ م. سه مراسم بزرگداشت برای خیّام برگزار کرد. در این انجمن‌ها اشعار زیادی در مدح خیام خوانده شد که که اعضای انجمن سروده بودند. همچنین دو عدد بوته گل سرخ بر مزار ادوارد فیتزجرالد مترجم رباعیات عمرخیام قرارداده شد که بر سرلوحه آن این طور نوشته شده بود: این بوته گل سرخ در باغ کیو پرورده شده و تخم آن را سیمپسن از مزار عمرخیام در نیشابور آورده و بدست چندین تن از هواداران ادوارد فیتزجرالد ازجانب انجمن عمرخیام غرس شده.
مارتین لوتر کینگ (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%84%D9%88% D8%AA%D8%B1_%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%88% D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1) در سخنرانی خود از خیام گفته‌ای را می‌آورد.
در نیشابور


میدان خیام (http://forum.avastarco.com/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7% D9%85) یکی از میدان‌های شهری در نیشابور به نام خیام نامگذاری شده.در میان این میدان بنای آرامگاه اولیه عمر خیام قرار داده شده‌است.
خیابان خیام (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%DB%8C% D8%A7%D9%85_(%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88% D8%B1)) یکی از خیابان‌های شهر نیشابور واقع در شهرک فرهنگیان است که به نام عمر خیام نام‌گذاری شده‌است.
شهرک صنعتی خیام (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA% DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85) در نزدیکی نیشابور به نام خیام نامگذاری شده‌است.
دبیرستان خیام (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_% D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85) یکی از مدرسه‌های قدیمی نیشابور خیام نامگذاری شده .
افلاک نمای خیام (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D9%86%D9%85%D8%A7% DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85) و پژوهشکده ستاره شناسی نیشابور
خانه ریاضیات نیشابور (http://forum.avastarco.com/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6% DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D 9%88%D8%B1) (برگرفته از تخصص ریاضی خیام) در نیشابور به نام وی است

Night*
02-16-2012, 02:33 PM
در حال گشت زدن در سایت skyscript.co.uk بودم که در بخش بیوگرافی این سایت نام ابوریحان بیرونی چشمم را گرفت!
مطلبی با این مقدمه:
[/URL][URL="http://www.aksup.ir/images/wdny4vwgbtjy5n7vvfd.jpg"]http://www.aksup.ir/images/wdny4vwgbtjy5n7vvfd.jpg (http://www.aksup.ir/)


Medieval Arabic astrology represents a vital missing link in the history of the western tradition. With the collapse of the Roman Empire in AD 476, Europe entered its 'dark ages' when knowledge of classical science and philosophy was lost to the west for several centuries. The Christian church eventually established the monastic system as a means of promoting learning, but even then the philosophers of Pagan times were viewed with suspicion by the church fathers. Astrology, having been denounced by Saint Augustine, was regarded as the work of the Devil. Yet amongst the Muslim enemies of Christendom - the Saracens, Moors and Turks - the philosophers of the ancient world were revered as wise men from a golden age of enlightenment and learning. At its most exalted level, astrology was seen as a precious remnant from a time when people had lived in conscious harmony with their celestial origins.


و جالب است که در بین عربها و ترک ها و مور ها نامی از ایرانی ها نبرده است!!!!!


برای مطالعه ی کامل مطلب مذکور می توانید به لینک زیر مراجه کنید.
http://http://www.skyscript.co.uk/albiruni.html (http://http//www.skyscript.co.uk/albiruni.html)

Tara
02-21-2012, 08:36 PM
ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی

<!-- /firstHeading --><!-- bodyContent --><!-- tagline -->
<!-- /tagline --><!-- subtitle -->
<!-- /subtitle --><!-- jumpto -->
<!-- /jumpto --><!-- bodycontent -->ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی از منجمان مشهور قرن سوم هجری و از معاصرین معتضد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF) خلیفهٔ عباسی بود. وی در رشته‌های مختلف دست داشت و از او آثاری مانده‌است که از آن جمله جداول نجومی و رساله‌ایست در باب اسطرلاب (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D9%84%D8%A7%D8%A8) کردن که مهم‌ترین کتاب در این موضوع به زبان عربی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C) است. دهخدا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7) در دو جا از این دانشمند نامبرده و او را در نجوم خاصه در هیئت برجسته دانسته‌است. آقای ذبیح‌الله صفا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%8 4%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%A7) وی را بعد از خوارزمی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C) بزرگترین ریاضی‌دان عالم اسلام می‌داند. او از مقربان معتضد بالله (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF_%D8 %A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) خلیفهٔ عباسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C) بود و در بغداد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF) با اکرام و اعزاز می‌زیست و در سال ۳۰۹-۳۱۰ هجری قمری درگذشت. ابوالعباس در کتب خارجی به نام لاتینی AMARITIUS شهرت دارد.
<sup></sup>
<sup></sup>
<sup>منبع:ویکی بدیا</sup>

Farhoush
05-03-2012, 08:22 PM
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

بتانی منجم و ریاضیدان بزرگ اسلامی(224-317 ه.ق )ابوعبدالله محمد ابن جابر بن سنان حرانی صابی مشهور به بتانی از بزرگترین منجمین مسلمانی است که بنا به گفته ی نلیو ، پیش از سال 224 ه.ق (858 میلادی) در قریه ای موسوم به بتان از قراء حران مصر دیده به جهان گشود و به سال 317 ه . ق در هنگام بازگشت ازبغداد در محلی به نام قصرالخضر دیده ازجهان فروبست.تالیفات او: برخی از آثار وی عبارتند از: مقدار الاتصالات ، معرفه مطالع البروج ، اربعه ارباع الفلک ، شرحی بر اربع مقالات بطلمیوس ، تعدیل الکواکب و زیج صابی .الزیج بتانی از مهم ترین آثار او به شمارمی رود و احتمالا در همین کتاب به شرح برخی آلات نجومی که به اعتراف برخی از اروپاییان بهتر از آلات نجومی یونان بوده است پرداخته و تاثیری شگرف در تکامل نجوم و ریاضی شرق وغرب داشته است.به ویژه تاثیر درتکلامل علم مثلثات کروی ، عظیموچشم گیراست.کارها و اکتشافات اودر نجوم :بتانی نخستین رصد خود را در سال 264 ه . ق در رصد خانه رقه آغاز و قریب 42 سال از عمر خود را به رصد ستارگان صرف کرد و در این مدت به موفقیت های چشم گیری دست یافت.ازاین رومنجمان جهان به دلیل خدمات بتانی به علم نجوم و ارج نهادن به مقام والای او یکی از حفره های کره ی ماه را به نام حفره ی محمد بتانی ثبت نموده اند.از جمله کارهای او درستاره شناسی می توان به تعیین و اثبات دقیق سال شمسی یعنی 365 روز و 5 ساعت و 46 دقیقه و24 ثانیه اشاره نمود.او توانست متن برخی از اشتباهات بطلمیوس را اصلاح کند و اعلام نماید که هرساله کسوف رخ می دهد.او گره های ماه را تعیین و حرکت لرزش مدار زمین را کشف نمود و توانست امکان وقوع کسوف حلقوی را اثبات نماید.ازجمله فعالیت های علمی دیگر او در نجوم دقت در باب مقدار حرکت اعتدالین (54/5ثانیه در یک سال ) ومیل کلی (23 درجه و 35دقیقه )است که از مقدار حقیقی آن دورنیست و با مقدارامروزی تطابق دارد.

yasiii
05-10-2012, 07:37 PM
از دانشمندان بنام عهد شاه عباس صفوی است. که در دانش‌های فلسفه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87)، منطق (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82)، هیئت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA) و ریاضیات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA) تبحر داشت. وی در سال ۹۵۳ هجری قمری در بعلبک متولد شد. در ۱۳ سالگی همراه پدرش به ایران مهاجرت کرد. وی تألیفاتی به فارسی و عربی دارد که مجموعهٔ آنها به ۸۸ کتاب و رساله بالغ می‌شود. از آثار او می‌توان به کشکول، دیوان غزلیات، جامع عباسی (در فقه)، خلاصةالحساب، تشریح الافلاک و دو مثنوی معروف ” نان و حلوا” و “شیر و شکر” اشاره کرد. به پاس خدمات وی به علم ستاره‌شناسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%8 6%D8%A7%D8%B3%DB%8C)، یونسکو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88) سال ۲۰۰۹ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8% A7%D8%AF%DB%8C%29)را به نام او سال «نجوم و شیخ بهایی» نامگذاری کرد. وی در سال ۱۰۳۰ هجری قمری در اصفهان دار فانی را وداع گفت.
جنازهٔ او را به مشهد انتقال دادند و در مسجد گوهرشاد دفن کردند.
http://www.oam.ir/images/stories/bahaee.jpg (http://www.oam.ir/images/stories/bahaee.jpg)
http://www.yadeyar.ir/image/bahaie.jpg
منبع (http://ahange-del.persianblog.ir/post/216)

milad77
11-10-2012, 02:52 PM
سلام به دوستان گرامی.

کسی راجع به "عبدالقادر رویانی، منجم گیلانی" اطلاعاتی داره؟
اکه در سایت قرار بدید ممنون میشم.

با تشکر.

m.aryayi
11-11-2012, 08:18 PM
نظام الدین عبدالقادر رویانی لاهیجی ، ریاضیدان و منجم قرن نهم هجری .
از سال ولادت و شرح زندگی وی آگاهی چندانی در دست نیست . طهرانی می نویسد:" از از شاگردان ملا علی قوشچی راصد سمرقند بوده است . او به طول لاهیجان گیلان جداول زیج الغ بیکی را تحویل کرده و زیجی به نام سلطال میرزا علی - از امرای گیلان - ساخته و آن را ملخص میرزایی نام نهاده است . رویانی تا چندی بعد از 879 هجری حیات داشته است ."
بنا به نوشته مهدی فرشاد ، رویانی زیج ملخص میرزایی را در سال 891 هجری به پایان برده است .

آثار ریاضی : تحفه نظامیه ، تقویم (زیج ملخص میرزایی) ، ربع


منبع :ریاضی دانان مسلمان و سیر علوم ریاضی در شرق اسلامی ، نوشته غلامرضا تاتاری (البته در مورد آثار ریاضی هم توضیح مختصری داده شده !)

SAEED560
11-15-2012, 12:03 AM
با سلام
ابن هیثم ثابت کرده است که ارتفاع جو زمین در حالت شفق نجومی باید از 52000 متر بگذرد (قدم) و مانند ابوعلی سینا و بیرونی معتقد بود که جهت مسير شعاع نور از طرف شيئی به طرف چشم است, نه در جهت عکس آن که اقليدس وبطليموس کثيری انگاشته بودند.

Ganymede
05-15-2013, 02:35 PM
كسي اينجا با كوشيار گيلاني آشنايي نداره؟
رياضي دان و منجمي كه حدوداً 10 قرن قبل از ما زندگي مي كرد...

آسمون
05-15-2013, 03:10 PM
كسي اينجا با كوشيار گيلاني آشنايي نداره؟
رياضي دان و منجمي كه حدوداً 10 قرن قبل از ما زندگي مي كرد...

در این صفحه از ویکی مختصری از ایشون نوشته شده.

کوشیار گیلانی
(http://wiki.avastarco.com/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8% B1_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C)

smhm
06-29-2013, 09:29 AM
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]-->
خاندان نوبختجد بزرگ این خانواده ایرانی تبار یعنی «نوبخت» از بزرگترین ستاره شناسان زمان خود بود. فرزندان و نوادگان نوبخت در عصرهای مختلف به ترتیب از مترجمان چیره دست زبان فارسی به عربی و از ستاره شناسان، راویان، متکلّمان، فیلسوفان، فقیهان و شعرای سرشناس بوده اند و حتّی برخی از آنان به مسؤولیتهای مهم حکومتی نیز دست یافته اند.

از جمله افراد این خانواده ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی سومین نایب خاص امام زمان(عج) است. می گوییند او به لهجه آبه (از روستاهای شهرستان ساوه) صحبت می کرد. وی در سال 326 هجری قمری پس از 21 سال نیابت خاص چند روز قبل از رحلت، به دستور امام عصر(عج)، مسؤولیت دستگاه نیابت را به نایب چهارم، علی بن محمد سَمری سپرد. شیعیان عراق، پس از تشییع باشکوه پیکر وی، او را در محله نوبختیه، جنب راست ضلع شرقی بازار «عطاران» به خاک سپردند. جایی که الان به نام محله «رصّافه» در شرق بغداد و در منطقه مرکزی و در میان بازار قرار دارد و به «مقام حسین بن روح» مشهور است.
خاندان نوبختی از جمله خاندان های عالم و نامدار عصر خود بودند و شاعران، دانشمندان و اصحاب خاص معصومان(ع) از میان انان بوده است. از جمله :

ابوسهل بن نوبخت، ستاره شناس.

ابوسهل فضل بن نوبخت، فیلسوف و متکلّم.

ابواسحاق بن اسحاق بن ابی سهل، متکلّم و صاحب کتاب «الیاقوت»

ابوسهل اسماعیل بن علی، از اصحاب امام هادی و امام عسکری(علیهما السلام)

ابومحمد حسن بن موسی نوبختی، رجال شناس وصاحب کتاب «فرق الشیعه»

حسن بن سهل نوبختی، منجم مشهور.

ابو عبدالله احمد بن عبدالله نوبختی، شاعر
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

zahra ghahremanian
09-19-2013, 03:34 PM
دکتر یوسف ثبوتی بنیان گذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه ی زنجان و هم چنین از موسسان انجمن های فیزیک ایران و نجوم ایران و اخلاق در علم و فناوری ایران است وچندین دوره ریاست انجمن های نجوم و فیزیک ایران را بر عهده داشته است. او هم چنین عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و عضو اکادمی علوم جهان سوم و چهره ی ماندگار کشور است .
ایشان اولین کسی هستند که در ایران دروس نجوم را به معنای روزش وارد دروس دانشگاهی کردندو از هر طیفی نجوم را در دانشگاه شیراز تدریس کرده اند.
رصد خانه ی ابوریحان بیرونی شیراز را تاسیس کرده اند وتا آغاز انقلاب هم مدیریت آن جا را بر عهده داشته اند (اگر اشتباه نکنم مدیریت کنونی رصد خانه ی ابو ریحان بیرونی بر عهده ی دکتر ریاضی یکی از شاگردان دکتر ثبوتی است)
ایشان با وجود اینکه در تورنتو وشیکاگو تحصیل کرده اند اما تمام فعالیت های خود را در ایران و برای ایران انجام داده اند.:smile:

jalal jazayeri
10-03-2013, 08:25 PM
سلام
فکر میکنم یکی از بزرگترین منجمین ایرانی رو جا انداختین
احمد بن محمد نهاوندی ستاره شناس قرن دوم هجری که او را نخستین رصدگر ایرانی در دوره اسلامی به قلمداد میکنند
اگر دوستان علاقه مند بودند اطلاعات و منابع بیشتری از این فرد خدمتتان ارائه خواهم کرد

آسمون
10-03-2013, 11:17 PM
سلام
فکر میکنم یکی از بزرگترین منجمین ایرانی رو جا انداختین
احمد بن محمد نهاوندی ستاره شناس قرن دوم هجری که او را نخستین رصدگر ایرانی در دوره اسلامی به قلمداد میکنند
اگر دوستان علاقه مند بودند اطلاعات و منابع بیشتری از این فرد خدمتتان ارائه خواهم کرد

بله صد در صد منتظر بیان اطلاعاتتون هستیم.

jalal jazayeri
10-04-2013, 05:52 PM
خب...باشه :-)
اطلاعات درباره احمد بن محمد نهاوندی متاسفانه بسیار ناقص و محدود است ولی در برخی متون اشاره شده که ایشان در حوالی سالهای 170 هجری قمری در دوره زمامداری سامانیان در اطراف گندی شاپور(نزدیکی های شهرستان دزفول کنونی-خوزستان) رصد هایی را با هدف ثبت حرکت میانگین خورشید انجام میداده است.در نوشته های برخی از منجمین و محققین در قرن های بعد از جمله ابوریحان به رصد های جناب نهاوندی اشاره شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب تاریخ نجوم در ایران جناب آقای دکتر گیاهی یزدی مراجعه کنید.
همچنین ایشان در حال کار بر روی نسخ خطیی هستند که شاید در آینده ابعاد تازه ای از کارهای این دانشمند و همچنین رصد گران قرون اولیه اسلامی را برای ما روشن کند