با سلام ممنون از سایت خیلی خوبتون می بخشین می خواستم بگم زمان تسدیس و تثلیث و مقارنه رو اگر زمین رو مرکز در نظر بگیریم نه خورشید رو که در احکام اسلامی و کتب دانشمندان قدیمی اسلام اومده در این حالت...