سلام
از این ترفند روی لنز المپیوس 12-50 استفاده کردم. واید خیلی خوبی میداد. البته متاسفانه برای این لنز فکوس بی نهایت نداد.
متشکر