این ریچارد برانسون واقعا داره با ویرجین گالاکتیک مرز رویاهای بشری رو جلوتر می بره ! :)