سلام خدمت همه دوستان
من از سر کنجکاوی پولارکوپم را باز کردم ولی یعد از بستن دوباره آن تصویر یه شدت تا و محو است؟
راه داره درستش کنم یا باید یکی جدید بگیرم؟
ممنون