با سلام
من کابر جدید هستم و شاید هنوز زود باشه که بخوام راجب مطلبی صحبت کنم - ولی بد نیست دوستان عزیز بدونند حدود 15 سال است که سیاه چاله ها حسابی فکر بنده رو به خودش مشغول کرده تو یاهو 360 یک...