مرکز ملی ستاره شناسی کوآلالامپور مالزی


http://malaysia-tour.ir/images/setareh.jpg


یکی دیگر از مکانهای جالب کشور مالزی مرکز ملی ستاره شناسی کوالالامپور مالزی میباشد که یک مرکز علمی است و بر...