با عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید آیا کلاسها ی فوق به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنتی هم برگزار خواهد شد؟ تا کسانی وقت حضور در کلاسها ی فوق را ندارند بتواننداز طریق اینتر نت بتوانند بهره مند...