انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : subaro

موضوع Last Viewed
 فروشگاه آسمان شب ایران 09-23-2017, 07:41 PM
 مرکز علوم و ستاره شناسی تهران 09-21-2017, 07:31 PM
 فراخوان ها و برنامه های هفته جهان ... 09-06-2017, 11:13 AM
 باشگاه نجوم مشهد 09-06-2017, 11:09 AM
 رصد اختفا در ایران 09-06-2017, 11:06 AM
 درباره وضعیت نجوم در ايران ... 08-13-2017, 02:28 PM
 دهمين دوره المپياد نجوم 06-02-2017, 03:46 PM
 ماه و رویت هلال! 06-02-2017, 03:44 PM
 موسسه نجوم آسمان شب کویر 06-02-2017, 03:44 PM
 گشت رصدی آوااستار - 4 و 5 خرداد - رص ... 06-02-2017, 03:44 PM
 سفر بی بازگشت به مریخ 04-29-2017, 02:43 PM
 همایش تقدیر از مدال آوران تیم ملی ... 02-21-2017, 08:15 PM
 معرفی کتاب ها و نرم افزارها 02-12-2017, 07:22 PM
 پرسش و پاسخ اختر فیزیک 01-10-2017, 04:57 PM
 مرز فیزیک و نجوم کجاست؟ 01-10-2017, 04:57 PM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 12-18-2016, 04:23 PM
 گزارش هايي از مشاهده يك جسم نوران ... 12-04-2016, 08:40 PM
 گشت عکاسی 1 روزه شهرستانک - 21 آبان 11-27-2016, 08:15 PM
 آخرين پدیده های رصدی آسمان شب 11-24-2016, 11:22 PM
© Paul Marsden 2017