انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : Neda Jafari

موضوع Last Viewed
 دوست دارید کجا وچگونه زندگی کنید؟ 09-02-2017, 05:56 PM
 آموزش نجوم به کودکان 09-02-2017, 05:56 PM
 راهنمای خرید تلسکوپ 09-02-2017, 05:53 PM
 ارتباط با مديران سايت 09-02-2017, 05:53 PM
 استارکاپ 96 | رقابت جامع منجمان ای ... 08-21-2017, 09:46 AM
 گشت رصدی بارش شهابی برساوشی- 21 و 22 ... 08-21-2017, 09:46 AM
 روشهاي رصد اجرام اعماق آسمان 08-12-2017, 10:22 AM
 تئاتری برای آوااستار.... 08-06-2017, 03:26 PM
 مطالعه گروهی اعضای آوا استار - او ... 07-16-2017, 09:28 AM
 درباره وضعیت نجوم در ايران ... 07-16-2017, 09:28 AM
 گشت رصدی آوااستار - 29 و 30 تیر - ارد ... 07-16-2017, 09:28 AM
 کلاس‌های آموزش نجوم - ترم تابستان 07-16-2017, 09:28 AM
 دهمين دوره المپياد نجوم 06-21-2017, 12:43 PM
 انفجار بزرگ 06-21-2017, 12:43 PM
 گشت رصدی آوااستار - 4 و 5 خرداد - رص ... 05-21-2017, 05:18 PM
 ترجمه و دوبله مستند Home در آوا استار 05-09-2017, 10:40 AM
 سفر بی بازگشت به مریخ 04-23-2017, 02:01 PM
 جشنواره و مسابقه عکاسی سلسترون 04-12-2017, 03:00 PM
 کلاس‌های آموزش نجوم - ترم بهار 04-06-2017, 11:22 AM
 مرکز علوم و ستاره شناسی تهران 04-05-2017, 12:54 PM
 عکاسی از اعماق آسمان 04-05-2017, 12:54 PM
 تحول انواع ستاره ها 03-24-2017, 04:49 PM
 درس ششم-ستارگان 03-24-2017, 03:33 PM
 گشت رصدی قصر بهرام - 5 و 6 اسفند 95 03-08-2017, 11:12 AM
 پرسش و پاسخ رصدی 03-01-2017, 12:11 PM
 جديد ‌ترين اخبار نجومی 03-01-2017, 12:11 PM
 اخبار مربوط به مریخ نورد کنجکاوی 03-01-2017, 12:11 PM
 ماه 03-01-2017, 12:11 PM
 تغییرات و اصلاحات ویکی نجوم 02-19-2017, 04:34 PM
 همایش تقدیر از مدال آوران تیم ملی ... 02-19-2017, 04:33 PM
 یازدهمین دوره المپیاد نجوم 02-19-2017, 04:33 PM
 انرژی تاریک 02-06-2017, 03:28 PM
 معرفی اعضای آوا استار 02-06-2017, 02:48 PM
 کلاس رفع اشکال المپياد نجوم (رايگ ... 02-02-2017, 02:04 PM
 فيلم‌های آموزش المپياد نجوم 02-02-2017, 02:02 PM
 فیزیک ِ محض! 01-24-2017, 12:10 PM
 گشت رصدی ، قصر بهرام - 29 و 30 تیر 01-21-2017, 10:33 AM
 پرسش و پاسخ اختر فیزیک 01-08-2017, 05:08 PM
 آنالما ، حلقه ی موبیوس برای خورشید 01-08-2017, 11:04 AM
 فضا - زمان 01-07-2017, 09:56 AM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 01-01-2017, 11:25 AM
 مقیاس کیهان 12-06-2016, 02:51 PM
 گزارش هايي از مشاهده يك جسم نوران ... 12-06-2016, 09:27 AM
 گشت عکاسی 1 روزه شهرستانک - 21 آبان 11-27-2016, 03:33 PM
 گشت رصدی قصر بهرام - 6 و 7 آبان 11-27-2016, 03:33 PM
 کلاس‌های آموزش نجوم - دوره دوم پا ... 11-21-2016, 01:57 PM
 كافه ستاره - فعاليت مشترک آوااستا ... 11-09-2016, 10:27 AM
 دوره‌های ترمیک آموزش نجوم آوااس ... 11-05-2016, 09:54 AM
 قدر سنجی 11-01-2016, 03:13 PM
 تعیین حد قدر آسمان در نقاط مختلف ... 11-01-2016, 03:13 PM
 * وب سایت نقشه آسمان تاریک ایران * 11-01-2016, 03:10 PM
 دوره‌های آموزش نجوم - ترم پاییز 11-01-2016, 12:54 PM
 درس دوم -کره آسمان 10-24-2016, 02:08 PM
 آخرين پدیده های رصدی آسمان شب 10-23-2016, 04:05 PM
 گزارش های استهلال 10-23-2016, 01:54 PM
 گشت قصر بهرام -اسفند93 10-18-2016, 06:45 PM
 لوازم مورد نیاز یک مترجم 10-18-2016, 12:45 PM
© Paul Marsden 2017