انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : مداد رنگیهام

موضوع Last Viewed
 سفر بی بازگشت به مریخ 04-30-2017, 12:49 AM
 کلاس‌های آموزش نجوم - ترم بهار 04-30-2017, 12:49 AM
 طیف 04-26-2017, 11:47 PM
 گشت رصدی قصر بهرام - 5 و 6 اسفند 95 03-14-2017, 03:52 PM
 فیزیک ِ محض! 09-27-2016, 06:58 PM
 انفجار بزرگ 09-27-2016, 06:58 PM
 کتابخانه ی آوااستار 09-27-2016, 06:56 PM
 دوره‌های آموزش نجوم - ترم پاییز 09-27-2016, 06:51 PM
 پرسش و پاسخ نجومی 09-27-2016, 06:51 PM
 آخرين پدیده های رصدی آسمان شب 09-27-2016, 06:51 PM
© Paul Marsden 2017