انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : x935418

موضوع Last Viewed
 عکس های نجومی من 09-06-2017, 11:55 AM
 استارکاپ 96 | رقابت جامع منجمان ای ... 08-20-2017, 01:15 PM
 گشت رصدی ، قصر بهرام - 29 و 30 تیر 01-31-2017, 02:28 PM
 بهترین عکسهای نجومی سال 01-31-2017, 02:22 PM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 01-31-2017, 02:19 PM
 پرسش و پاسخ اختر فیزیک 01-28-2017, 03:32 PM
 انجمن پژوهشی شهاب و شهاب سنگ 01-17-2017, 10:19 AM
 فیزیک ِ محض! 01-17-2017, 10:19 AM
 درس هشتم - خوشه های ستاره ای 01-03-2017, 12:01 PM
 درس دوم -کره آسمان 01-03-2017, 12:01 PM
 آخرين پدیده های رصدی آسمان شب 01-01-2017, 09:24 AM
 خاطرات نجومی 12-27-2016, 11:44 AM
 درس هفتم- اخترسنجی 12-24-2016, 08:57 PM
 درس پنجم- آشنایی با رصد 12-23-2016, 02:32 PM
 پرسش و پاسخ‌ ابزارهای نجومی 12-14-2016, 10:57 AM
 مشکلات ِ کیهانشناسی 12-13-2016, 10:37 AM
 مقیاس کیهان 12-13-2016, 10:28 AM
 درس چهارم - كيهانشناسي مقدماتي 12-13-2016, 10:10 AM
 درس سوم - منظومه شمسي 12-11-2016, 09:56 AM
 گزارش هايي از مشاهده يك جسم نوران ... 12-05-2016, 02:48 PM
 گشت رصدی قصر بهرام - 6 و 7 آبان 11-19-2016, 02:28 PM
 فضایی چه شکلی هستند؟ (مباحثه) 11-03-2016, 01:04 PM
 " اخبار و تصاویر مربوط به فضاپی ... 10-31-2016, 12:40 PM
 * وب سایت نقشه آسمان تاریک ایران * 10-15-2016, 12:02 PM
 انفجار بزرگ 10-02-2016, 10:22 AM
 جديد ‌ترين اخبار نجومی 09-28-2016, 10:14 AM
© Paul Marsden 2017