انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : sk..galaxy

موضوع Last Viewed
 پرسش و پاسخ عمومی عکاسی 07-02-2017, 01:14 AM
 تجهيزات جانبی عکاسی 07-01-2017, 11:54 PM
 عكس ِ خوب ببينيم ... 07-01-2017, 10:38 PM
 روش هاي عكاسي از آذرخش 07-01-2017, 10:30 PM
 نکات و تکنیک های عکاسی عمومی 07-01-2017, 10:12 PM
 عکاسی به روش پانوراما 07-01-2017, 09:49 PM
 درباره وضعیت نجوم در ايران ... 06-25-2017, 08:00 PM
 دهمين دوره المپياد نجوم 06-02-2017, 02:51 PM
 انفجار بزرگ 06-01-2017, 11:20 PM
 جشنواره و مسابقه عکاسی سلسترون 06-01-2017, 11:19 PM
 گشت رصدی آوااستار - 4 و 5 خرداد - رص ... 06-01-2017, 11:14 PM
 روش های عکاسی از قطره 02-24-2017, 12:39 AM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 02-24-2017, 12:29 AM
 درخواست ادیت عکس 11-29-2016, 06:47 PM
 ویرایش عکس 11-29-2016, 06:42 PM
 عکس های من 11-29-2016, 06:36 PM
 عکس های نجومی من 11-29-2016, 06:35 PM
© Paul Marsden 2017