انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : علیرضا محمدی

موضوع Last Viewed
 بررسی انواع مقر تلسکوپ 04-04-2017, 09:42 PM
 عکاسی از اعماق آسمان 04-04-2017, 09:40 PM
 معرفی اعضای آوا استار 02-17-2017, 02:32 PM
 بهترین عکسهای نجومی سال 01-30-2017, 08:44 PM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 01-23-2017, 04:38 PM
 فیزیک ِ محض! 01-10-2017, 06:28 PM
 عکس های نجومی من 11-20-2016, 09:50 PM
 ماهنامه آسمان شب 11-12-2016, 10:24 AM
 عکاسی از ماه 11-12-2016, 10:22 AM
 گزارش های رصدی اعضا آوااستار 11-12-2016, 10:21 AM
 پرسش و پاسخ نجومی 11-12-2016, 10:19 AM
 تمام ترفندهای استاری نایت 11-12-2016, 10:17 AM
 تبریکات آوا استاری 11-12-2016, 10:17 AM
 از نجوم تا آسمان شب ! 11-12-2016, 10:15 AM
 خورشيد گرفتگي مختلط 11-12-2016, 10:14 AM
 پرسش و پاسخ‌ ابزارهای نجومی 11-12-2016, 10:13 AM
 راهنمای خرید تلسکوپ 11-12-2016, 10:12 AM
 نجوم فلسفی - فلسفه نجوم 11-12-2016, 10:11 AM
 دهمين دوره المپياد نجوم 11-12-2016, 10:11 AM
 جنبش کشف سیارک 11-12-2016, 10:10 AM
 چیزهای یک منجم 11-12-2016, 10:09 AM
 * وب سایت نقشه آسمان تاریک ایران * 11-01-2016, 06:45 PM
 آخرين پدیده های رصدی آسمان شب 10-28-2016, 02:30 PM
© Paul Marsden 2017