انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : karimisss

موضوع Last Viewed
 گشت رصدی بارش شهابی برساوشی- 21 و 22 ... 08-21-2017, 03:54 PM
 استارکاپ 96 | رقابت جامع منجمان ای ... 08-03-2017, 09:05 PM
 گشت رصدی آوااستار - 4 و 5 خرداد - رص ... 05-23-2017, 05:02 PM
 درس اول- تاریخ نجوم 12-28-2016, 06:28 PM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 12-28-2016, 06:28 PM
 گشت عکاسی 1 روزه شهرستانک - 21 آبان 12-03-2016, 08:30 PM
 کلاس‌های آموزش نجوم - دوره دوم پا ... 12-03-2016, 08:30 PM
 گشت رصدی قصر بهرام - 6 و 7 آبان 11-24-2016, 11:53 AM
© Paul Marsden 2017