انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : gandom

موضوع Last Viewed
 نجوم کروی از صفر تا ... 09-13-2017, 07:25 PM
 تعیین حد قدر آسمان در نقاط مختلف ... 09-12-2017, 01:10 AM
 درس ششم-ستارگان 09-02-2017, 02:23 PM
 پارامتر های یک تلسکوپ 09-01-2017, 08:34 PM
 انواع تلسکوپ ها 09-01-2017, 08:17 PM
 تئاتری برای آوااستار.... 09-01-2017, 12:17 PM
 استارکاپ 96 | رقابت جامع منجمان ای ... 08-14-2017, 08:39 AM
 گشت رصدی آوااستار - 29 و 30 تیر - ارد ... 08-14-2017, 08:38 AM
 مشكلات و پيشنهادات فنی اعضا 07-31-2017, 09:07 AM
 همایش تقدیر از مدال آوران تیم ملی ... 02-26-2017, 11:31 AM
 گشت رصدی قصر بهرام - 5 و 6 اسفند 95 02-26-2017, 11:30 AM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 12-11-2016, 06:22 PM
 گشت رصدی قصر بهرام - 6 و 7 آبان 11-05-2016, 07:19 PM
 گشت عکاسی 1 روزه شهرستانک - 21 آبان 11-05-2016, 07:18 PM
 لوازم مورد نیاز یک مترجم 10-26-2016, 10:17 PM
 عکس های نجومی من 10-26-2016, 10:17 PM
 استارکاپ 95 | رقابت جامع منجمان ای ... 09-30-2016, 10:16 PM
© Paul Marsden 2017