انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : Hamid (@_@) Reza

موضوع Last Viewed
 استارکاپ 96 | رقابت جامع منجمان ای ... 09-05-2017, 05:54 PM
 گشت رصدی آوااستار - 29 و 30 تیر - ارد ... 07-23-2017, 04:18 AM
 گشت رصدی آوااستار - 4 و 5 خرداد - رص ... 06-22-2017, 01:20 AM
 گشت رصدی قصر بهرام - 6 و 7 آبان 04-23-2017, 11:07 PM
 گشت قصر بهرام -اسفند93 04-23-2017, 10:47 PM
 گشت رصدی ، قصر بهرام - 29 و 30 تیر 04-23-2017, 10:44 PM
 اطلاعیه‌های مهم سایت 03-26-2017, 01:34 PM
 گشت رصدی قصر بهرام - 5 و 6 اسفند 95 03-10-2017, 09:11 PM
 گشت رصدی، مرنجاب -6 و 7 آبان 02-17-2017, 09:21 PM
 گشت رصدی ،مرنجاب - 11و 12 فروردین 02-17-2017, 09:19 PM
 گشت رصدي آوا استار - 1 آبان 02-17-2017, 09:18 PM
 گشت رصدي،11 و 12 مهر- مرنجاب 02-17-2017, 09:18 PM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 12-22-2016, 02:27 AM
 گشت عکاسی 1 روزه شهرستانک - 21 آبان 11-12-2016, 07:49 PM
 آخرين پدیده های رصدی آسمان شب 11-07-2016, 02:18 PM
© Paul Marsden 2017