انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : m.sadegh.m

موضوع Last Viewed
 گشت رصدی آوااستار - 4 و 5 خرداد - رص ... 07-11-2017, 11:04 PM
 رفع نگرانی های دوستداران فروشگاه ... 03-07-2017, 11:24 PM
 دوربین های دوچشمی سلسترون 03-07-2017, 11:11 PM
 پرسش و پاسخ‌ ابزارهای نجومی 03-07-2017, 11:11 PM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 12-15-2016, 11:26 PM
 خاطرات نجومی 12-11-2016, 11:12 PM
 عکس های نجومی من 12-09-2016, 12:39 PM
 گشت رصدی قصر بهرام - 6 و 7 آبان 11-24-2016, 02:25 PM
 ویرایش عکس 11-23-2016, 08:22 PM
 گشت عکاسی 1 روزه شهرستانک - 21 آبان 11-20-2016, 08:25 PM
 کلاس‌های آموزش نجوم - دوره دوم پا ... 11-20-2016, 08:22 PM
 کاربرد فیلتر ها در عکاسی 11-09-2016, 03:29 PM
 دوره‌های آموزش نجوم - ترم پاییز 11-04-2016, 05:50 PM
 " اخبار و تصاویر مربوط به فضاپی ... 10-30-2016, 06:15 PM
 آخرين پدیده های رصدی آسمان شب 10-21-2016, 02:59 PM
 لوازم مورد نیاز یک مترجم 10-20-2016, 07:18 PM
© Paul Marsden 2017