انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : farshad

موضوع Last Viewed
 نکته ها و تکنیک های عکاسی نجومی 09-05-2017, 11:06 AM
 دوربین عکاسی مناسب عکاسی نجومی 09-02-2017, 02:16 PM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 08-08-2017, 04:21 PM
 ساختsky tracker برای عکاسی نجومی 05-29-2017, 08:41 AM
 جشنواره و مسابقه عکاسی سلسترون 04-09-2017, 08:04 PM
 عکاسی از اعماق آسمان 04-03-2017, 08:57 AM
 ماه 04-02-2017, 06:50 PM
 گشت رصدی قصر بهرام - 5 و 6 اسفند 95 04-02-2017, 06:50 PM
 درس دوم -کره آسمان 02-09-2017, 11:11 PM
 معرفي پديده هاي مختلف رصدي 12-04-2016, 01:10 PM
 گشت عکاسی 1 روزه شهرستانک - 21 آبان 12-01-2016, 08:27 PM
 گشت رصدی قصر بهرام - 6 و 7 آبان 12-01-2016, 08:27 PM
 گزارش هايي از مشاهده يك جسم نوران ... 12-01-2016, 08:27 PM
 اسامي و تلفظ های نجومی 10-25-2016, 11:23 AM
 آخرين پدیده های رصدی آسمان شب 10-22-2016, 02:39 PM
 معرفی اعضای آوا استار 10-19-2016, 10:28 PM
 عکس های نجومی من 10-19-2016, 07:32 PM
© Paul Marsden 2017