انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : ofog2000

موضوع Last Viewed
 گشت رصدی قصر بهرام - 5 و 6 اسفند 95 03-13-2017, 08:02 PM
 آخرين پدیده های رصدی آسمان شب 01-04-2017, 09:22 PM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 12-23-2016, 08:27 AM
 گزارش های سقوط شهاب سنگ 11-20-2016, 07:24 PM
 بررسی انواع مقر تلسکوپ 11-20-2016, 10:57 AM
 * وب سایت نقشه آسمان تاریک ایران * 11-06-2016, 09:11 AM
 گشت رصدی قصر بهرام - 6 و 7 آبان 11-06-2016, 09:11 AM
 گشت عکاسی 1 روزه شهرستانک - 21 آبان 11-06-2016, 09:11 AM
 تاپیک جامع سرویس و تعمیر ابزارها ... 10-30-2016, 11:29 AM
 شرکت چشم انداز آسمان 10-26-2016, 07:55 PM
 جديد ‌ترين اخبار نجومی 10-25-2016, 11:15 AM
 قسمت خاورمیانه مجمع جهانی زمان س ... 10-25-2016, 10:57 AM
 باشگاه نجوم تهران 10-25-2016, 10:51 AM
 باشگاه نجوم قم 10-25-2016, 10:14 AM
 قدر سنجی 10-14-2016, 08:55 PM
 تعیین حد قدر آسمان در نقاط مختلف ... 10-14-2016, 08:38 PM
 پرسش و پاسخ‌ ابزارهای نجومی 10-11-2016, 05:22 PM
 عکس های نجومی من 10-11-2016, 05:22 PM
 راهنمای خرید تلسکوپ 10-09-2016, 10:27 AM
 " اخبار و تصاویر مربوط به فضاپی ... 10-09-2016, 10:26 AM
 معرفی کتاب ها و نرم افزارها 10-09-2016, 10:26 AM
 استارکاپ 95 | رقابت جامع منجمان ای ... 09-30-2016, 12:16 AM
 روشهای تنظیم دقیق مقر های استوای ... 09-29-2016, 12:27 AM
© Paul Marsden 2017