انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : hesam1987

موضوع Last Viewed
 چرا نجوم؟ 07-26-2017, 11:59 PM
 پرسش و پاسخ‌ ابزارهای نجومی 07-26-2017, 11:59 PM
 درباره وضعیت نجوم در ايران ... 07-01-2017, 04:46 PM
 بررسی انواع مقر تلسکوپ 07-01-2017, 04:05 PM
 رصد ماهواره ها و دیگر ساخته هاي د ... 06-29-2017, 05:57 PM
 آخرين پدیده های رصدی آسمان شب 06-29-2017, 05:57 PM
 جشنواره و مسابقه عکاسی سلسترون 06-29-2017, 05:53 PM
 پرسش و پاسخ عکاسی نجومی 06-23-2017, 07:05 PM
 راهنمای خرید تلسکوپ 05-31-2017, 02:16 PM
 تاپیک جامع سرویس و تعمیر ابزارها ... 04-01-2017, 05:00 PM
 عکاسی از اعماق آسمان 03-29-2017, 07:05 PM
 پرسش و پاسخ رصدی 03-29-2017, 06:59 PM
 تلسکوپ شما چیست؟ 03-29-2017, 06:56 PM
 چشمی های تلسکوپ 03-29-2017, 06:49 PM
 Ccd عکاسی نجومی 12-31-2016, 09:01 PM
 شرکت چشم انداز آسمان 12-25-2016, 08:35 PM
 دوربین های دوچشمی سلسترون 12-25-2016, 08:09 PM
 پارامتر های یک تلسکوپ 12-25-2016, 03:50 PM
 عکس های نجومی من 12-25-2016, 03:38 PM
 تازه های دنیای تلسکوپ و ابزارهای ... 12-25-2016, 03:03 PM
 انواع تلسکوپ ها 12-25-2016, 03:03 PM
 * اصطلاحات و تعاریف نجومی * 12-25-2016, 03:03 PM
 Asod 12-22-2016, 12:45 AM
 گزارش هايي از مشاهده يك جسم نوران ... 12-21-2016, 08:42 PM
 آوا استاری ها در کافه رومنس 12-09-2016, 04:25 PM
 خاطرات نجومی 12-09-2016, 04:25 PM
 باشگاه نجوم ساری 12-09-2016, 04:10 PM
 رصد اختفا در ایران 12-05-2016, 10:30 AM
 قسمت خاورمیانه مجمع جهانی زمان س ... 12-05-2016, 10:08 AM
 معرفی تلسکوپ های سری cpc سلسترون 12-02-2016, 03:42 PM
 در جستجوی رصدگاه 12-02-2016, 03:26 PM
 معرفي ابزارهاي نجومی 11-15-2016, 09:02 AM
 رفع نگرانی های دوستداران فروشگاه ... 11-12-2016, 04:52 PM
 پرسش و پاسخ نجومی 10-28-2016, 03:49 PM
 معرفی اعضای آوا استار 10-27-2016, 11:44 AM
© Paul Marsden 2017