انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

List of Threads Viewed by : Haniyeh Gholami

موضوع Last Viewed
 ماه 02-26-2017, 12:04 PM
 اخبار مربوط به مریخ نورد کنجکاوی 02-26-2017, 11:54 AM
 جديد ‌ترين اخبار نجومی 02-26-2017, 11:42 AM
 گشت رصدی قصر بهرام - 5 و 6 اسفند 95 02-19-2017, 10:19 AM
 " اخبار و تصاویر مربوط به فضاپی ... 02-19-2017, 10:13 AM
 کلاس‌های آموزش نجوم - ترم بهار 02-19-2017, 09:34 AM
 همایش تقدیر از مدال آوران تیم ملی ... 02-19-2017, 09:33 AM
 رصد خانه مهر بوشهر 10-30-2016, 10:42 AM
 دوره‌های آموزش نجوم - ترم پاییز 10-30-2016, 09:56 AM
 گشت رصدی قصر بهرام - 6 و 7 آبان 10-30-2016, 09:56 AM
 حيات فرازميني هوشمند 09-27-2016, 12:12 PM
© Paul Marsden 2017