انجمن نجوم آوااستار - صفحه اصلی

  
            

تصویر 3 ار 12 از آلبوم آلبوم من

رصد آلاشت صبح زود داشتیم از خستگی می مردیم تازه از بالای کوه اومده بودیم عکس از علی احمدیان

اضافه کردن عکس
11-02-2010, 03:41 PM
آلبوم
آلبوم من
اضافه شده توسط
SaBa Ho0shmanD